Gelukkige Vaderdag Voor Onze Soldaten Citaten

Een vader is een heel bijzonder persoon die een onbeschrijflijk soort liefde en betrokkenheid bij zijn gezin moet tonen. Vaders zijn in de meeste gevallen de beste vriend van hun gezin, de beste leraar en de beste luisteraar. Net als onze soldatenvaders met een onbeschrijfelijke liefde en inzet voor Nigeria.

Vaderdag is een geweldige gelegenheid en een speciaal moment om vaders te eren, en om hen te laten zien hoeveel we van hen houden en om hen geven en hoeveel zij voor ons betekenen. Onze soldatenvaders die in andere landen vechten voor onze vrijheid, vechten voor vrede, orde en veiligheid, mogen niet worden vergeten omdat zij ver weg van hun gezin zijn gebleven, soms zonder hoop op terugkeer. Zij verdienen zeker veel meer waardering en eer.

Hier is een compilatie van de beste gelukkige vaderdag aan onze soldaten berichten die kunnen worden verzonden naar soldaten op vaderdag om hen te waarderen en te eren.

Gelukkige vaderdag voor onze soldaten Quotes

Dit is een van de beste momenten om onze soldatenvaders te bedanken, voor al die keren dat ze hun gezin verlieten om te vechten voor de koers van deze natie, en voor de rechten van de burgers om veiligheid te brengen. Zij zijn inderdaad de ware figuur van een vader. Gelukkige vaderdag aan onze soldaten.

1. Gelukkige vaderdag aan al onze soldaten die hun best doen om ons te beschermen aan het front en in verre oorden.

2. Gelukkige vaderdag aan de soldaten die vechten tegen de vijand voor het welzijn van het land en om ons vrijheid te geven.

3. Bedankt dat je een held en een vader bent. Voor alle keren dat je ons hebt onderwezen en voor alle dingen die we van je hebben geleerd. Dank u en gelukkige vaderdagen onze soldaten

4. Gelukkige Vaderdag aan alle soldaten die niet bij hun familie zijn, maar vechten om onze natie te beschermen.

5. Gelukkige vaderdag aan alle soldaten die onbevreesd vochten voor onze vrijheid en hun plicht deden om ons te beschermen.

6. Aan alle soldatenvaders daarbuiten, wij zeggen dat jullie de beste zijn en we zeggen fijne vaderdag tegen jullie allemaal.

7. Gelukkige Vaderdag aan onze soldaten en aan alle vaders die staan als verdedigers, als de beste mannen, en voor wat juist is.

8. Aan alle vaders die zichzelf geven om het land te dienen, om te vechten en onze rechten te beschermen, zeggen wij Fijne Vaderdag.

9. Gelukkige vaderdag aan onze soldaten, die staan als de fundamenten voor de vooruitgang van het land. We sturen al onze liefde.

10. Gelukkige vaderdag voor onze soldaten die zich uitsloven om ons, onze rechten en onze vrijheid te beschermen zodat wij in vrede kunnen leven.

11. We groeten en eren al onze soldatenvaders. We zijn dankbaar voor alle offers en zeggen fijne vaderdag.

12. Mijn lieve soldaat vader, ik wil je bedanken voor het cadeau voor alle opofferingen, en dat je de beste vader bent, ik zeg Gelukkige Vaderdag.

13. Gelukkige vaderdag aan al onze soldaten die hebben gevochten en hun leven hebben gegeven, voor de liefde en onze vrijheid.

14. Het is vaderdag, en we vieren en wensen al onze soldaten daarbuiten sterkte en toewijding om het land en onze natie te beschermen.

15. Omdat het vandaag vaderdag is, willen we onze soldaten laten weten dat we trots op ze zijn. We houden van jullie en bewonderen jullie kracht, onze lieve soldaten.

16. Gelukkige vaderdag aan alle soldaten die hun leven geven en hun best doen om te vechten en de vrijheid van de natie te beschermen.

17. Bedankt dat je jezelf hebt gegeven voor ons allemaal. Gelukkige vaderdag, onze soldaten.

18. Gelukkige vaderdag aan alle soldaten die de kracht en moed hebben om te vechten. We zijn dankbaar voor alle offers.

19. Voor al die keren dat je jezelf gaf om voor ons en onze vrijheid te vechten, zeggen we dank, lieve soldatenvaders en wensen we je een fijne vaderdag.

20. Gelukkige vaderdag aan alle vaders, waar ze ook zijn. En aan alle moeders die hun liefde delen, de extra speciale liefde die ze geven.

21. Gelukkige vaderdag aan onze soldaten die zoveel hebben opgeofferd voor hun families en de natie in het algemeen.

22. We vieren al onze soldaten vaders, we zullen altijd van ze houden en nooit al hun offers vergeten.

23. Omdat het vandaag vaderdag is, willen we al onze soldatenvaders zien lachen, we willen ze horen lachen, het goed hebben en gelukkig zijn.

24. Gelukkige vaderdag aan onze vaders en de soldaten vaders, we willen dat jullie weten dat we van jullie allemaal houden, respecteren en waarderen.

25. Voor; alle keren dat u voor onze vrijheid hebt gevochten, voor de keren dat u daar bent gebleven om vrede te brengen, zijn wij dankbaar en zeggen wij Fijne Vaderdag tegen alle soldaten.

26. Wij zijn dankbaar voor alle soldatenvaders die elke dag hun huis verlaten om voor onze vrede te vechten en ons vrijheid te geven, ook al missen we hen. Gelukkige Vaderdag.

27. Omdat je dapper bent en voor alle keren dat je je leven hebt geriskeerd voor onze bescherming en ons geluk, zijn we de soldatenvaders dankbaar en zeggen we fijne vaderdag.

28. en voor het vechten om ons vrij en veilig te houden, we vieren jullie moed, lieve soldaten vaders. Gelukkige Vaderdag.

29. Je bent de beste vader die iemand zich kan wensen. Je bent er altijd geweest voor ons en de hele natie. Ik vier je, lieve soldaat vader. Gelukkige vaderdag.

30. We vieren onze soldatenvaders misschien niet altijd, maar ons hart is trouw aan hen en we bewonderen hun kracht, moed en volharding. We sturen Vaderdag groeten aan alle soldaten die er zijn.

31. Gelukkige vaderdag aan alle vaders die hun huis en familie verlaten om te vechten voor de vrijheid van de natie.

32. We vieren alle soldatenvaders die onze rechten en vrijheid in dit land beschermen. Gelukkige Vaderdag aan onze soldaten.

33. Vandaag is het vaderdag en jouw papa is de beste. Ik hou van je en mijn beste wensen zijn met jou op deze dag. Gelukkige vaderdag, mijn soldatenvader.

34. Gelukkige vaderdag aan onze soldaten en aan alle vaders die ons verdedigen, die staan voor het recht en het beste van deze natie.

35. Gelukkige vaderdag voor onze soldaten, zij zijn het fundament waarop de natie staat.

36. Gelukkige vaderdag aan onze soldaten die vader zijn. Dit is een goed moment om hen te laten weten dat we van hen houden en trots op hen zijn.

37. Aan alle soldatenvaders die alles geriskeerd hebben om de rechten en de vrijheid van de natie te beschermen, sturen wij onze groeten en wij eren en zeggen Gelukkige vaderdag aan onze soldaten.

38. Wij waarderen al onze vaders die daar buiten staan als bewakers van de natie zodat de burgers in vrede kunnen leven.

39. Gelukkige Vaderdag aan alle soldaat vaders, voor de liefde en alle offers, om de beste vader te zijn, en om de beste dingen voor ons te doen.

40. Lieve soldaat pa, bedankt voor het geven van je liefde, en voor alle offers die je hebt gebracht. Je bent de beste en ik waardeer je. Gelukkige Vaderdag.

41. Omdat het vandaag vaderdag is, zullen we onze soldatenvaders niet vergeten, we steunen en vieren onze soldatenvaders en wensen hen gelukkige vaderdag.

42. Gelukkige vaderdag aan alle soldatenvaders voor hun steun, liefde en het vechten voor de goede zaak van de natie.

43. Gelukkige Vaderdag aan alle soldatenvaders die elke dag vechten voor de vrijheid en veiligheid van het volk.

44. Soldaten moeten gevierd worden op Vaderdag. Zij zijn ook vaders, hun moed en trots moeten gevierd worden.

45. Wij zijn dankbaar en waarderen alle soldatenvaders voor hun moed, respect en liefde. Gelukkige Vaderdag aan alle soldatenvaders die er zijn.

46. Het is vaderdag en het is een tijd om alle soldatenvaders te vieren en te eren voor het tonen van hun kracht en hoe zij het land beschermen.

47. Alle soldatenvaders zouden moeten lachen, voelen en in orde zijn vandaag als vaderdag. Gelukkige vaderdag aan onze soldatenvaders.

48. Gelukkige vaderdag aan onze soldaten, de controleurs van bommen en geweren, zij die vechten voor de vrijheid van de natie. Wij sturen onze liefde en waardering naar hen op deze dag.

49. Gelukkige vaderdag aan onze soldaten, die hebben gevochten, en hun leven en tijd hebben gegeven, en dat allemaal voor liefde en vrijheid.

50. Wij zijn dankbaar en waarderen al onze soldatenvaders die in de frontlinie hebben gestaan voor de vrijheid en de zaak van deze natie.

51. Gelukkige vaderdag aan al onze soldaten die als wachters staan in verre en verre landen voor de vrijheid van de natie of de rechten van de burgers.

52. Op deze Vaderdag waarderen wij alle vaders van soldaten voor hun offers, zodat de natie veilig en vredig kan zijn. Gelukkige Vaderdag aan onze soldatenvaders.

53. Lieve soldatenvader, bedankt dat je een held was, niet alleen voor mij, maar voor de hele natie. Voor alles wat je ons hebt geleerd, zijn we je dankbaar, pap. Gelukkige vaderdag aan alle soldaten vaders die er zijn.

54. Omdat jullie onze natie blijven beschermen en vrede brengen, zijn jullie het waard om te vieren. Gelukkige Vaderdag aan alle soldatenvaders.

55. We vieren alle vaders die onbevreesd vechten voor vrijheid en het beste van de natie. Gelukkige Vaderdag.

56. Wij groeten, eren en vieren alle soldatenvaders voor hun offer en voor het betalen van de prijs voor het beste en de vrijheid van onze natie.

57. Op deze speciale vadersdag eren wij de vaders van de soldaten die elke dag in de frontlinie de natie beschermen.

58. We sturen onze soldaten vaders mooie gedachten van liefde, om ze veilig te houden, in de strijd. Gelukkige vaderdag aan onze soldaten.

59. Gelukkige vaderdag aan alle soldatenvaders, we bidden voor Gods bescherming van hen en hun geliefden, en dat hun leven vredig mag zijn.

60. Gelukkige vaderdag aan onze soldatenvaders. Wij groeten u voor uw moed om over de natie te waken en ons veilig te houden.

61. Gelukkige vaderdag aan onze soldatenvaders. We vieren onze soldatenvaders en bidden voor Gods zegen over hen en hun gezinnen.

. Bedankt voor het vechten voor onze rechten, voor de vrede en groei van deze natie. Bedankt om sterk te blijven. Gelukkige vaderdag, beste soldatenvaders.

63. Onze soldatenvaders zijn helden die vechten voor onze vrijheid en opkomen voor de rechten van ons land en zij verdienen het om gevierd te worden. Gelukkige Vaderdag aan alle soldatenvaders.

64. We groeten en eren alle soldatenvaders, we vieren hun kracht en eren de helden van de natie. Gelukkige Vaderdag aan onze soldatenvaders.

65. Gelukkige vaderdag aan al onze soldatenvaders. We kunnen ze niet genoeg bedanken voor hun opoffering, kracht en liefde. Ze worden zeer gewaardeerd.

66. We hebben niets dan waardering en liefde voor onze soldatenvaders. We sturen liefde en licht naar onze soldatenvaders daarbuiten. Gelukkige vaderdag aan onze soldatenvaders.

67. Op deze Vaderdag vieren we feest en wensen we onze soldatenvaders, een gelukkige vader.

68. Vandaag is een grote dag om al onze soldatenvaders te eren voor hun moed en onbaatzuchtige daad voor de groei van de natie. Gelukkige Vaderdag, aan onze soldatenvaders.

69. Wij zijn dankbaar voor al onze soldaten die alles geven voor de groei, de vrede en het succes van deze natie.

70. Gelukkige vaderdag aan onze soldatenvaders, we vieren en eren de soldatenvaders voor hun moed, om er te zijn voor de natie, en voor het vergeven van alles wat ze hebben.

71. Voor alle vaders die hun leven op het spel zetten om ons te beschermen en veilig te houden, fijne vaderdag voor onze vaders.

72. We vieren onze soldatenvaders die als helden voor de zaak en de vooruitgang van deze natie staan.

73. Gelukkige vaderdag aan al onze soldatenvaders. We vieren hen en wensen hen geluk en Gods bescherming.

74. Gelukkige Vaderdag aan onze soldaten. Voor al hun opoffering, voor het onbaatzuchtig geven, en voor al hun moed.

75. Aan al onze soldatenvaders, jullie moed is verbazingwekkend. Jullie zijn helden die altijd herinnerd zullen worden. Gelukkige vaderdag aan al onze soldaten.

76. Ik waardeer mijn soldatenvader. Bedankt dat je echte moed toont en er dag en nacht bent. Gelukkige Vaderdag aan alle geweldige soldatenvaders.

77. Gelukkige vaderdag aan onze soldatenvaders. Bedankt voor het vechten voor onze rechten en onze vrijheid. Deze dag is gewijd aan jullie.

78. Wij sturen onze hartelijke groeten en waardering naar alle soldatenvaders tijdens deze vaderdagviering. Wij zeggen fijne vaderdag tegen onze soldaten.

79. Op deze vaderdag vier ik de vaders die de natie altijd dienen, zelfs in tijden van oorlog en crisis.

80. Gelukkige vaderdag aan onze soldaten, we sturen goede vibraties uit, en wensen hen Gods bescherming toe.

81. Aan alle soldatenvaders, fijne vaderdag gewenst. Wij wensen jullie alle geluk en vrolijkheid die jullie verdienen.

82. We sturen liefde, licht en Gods bescherming naar alle soldatenvaders. Geniet van de rust die je vandaag verdient. Gelukkige Vaderdag.

83. Gelukkige vaderdag aan onze soldaten, dappere en sterke mannen, met grote vastberadenheid om te vechten voor de vooruitgang en het beste van de natie.

84. Aan de sterke mannen die de rechten, het beste en de vrijheid van deze natie beschermen en verdedigen, Fijne Vaderdag, onze soldaten. Bedankt voor alles wat jullie doen.

85. Gelukkige vaderdag aan al onze soldatenvaders. Jullie zijn het waard om gevierd te worden en we zijn zo trots op jullie.

86. We groeten al onze soldaten vaders vandaag op vaderdag. We zeggen dank u voor uw werk van liefde en dienst aan de natie. Gelukkige vaderdag aan alle vaders van soldaten.

87. Gelukkige Vaderdag aan alle soldatenvaders. Wij waarderen hen voor het beschermen en verdedigen van het land.

88. We vieren al onze vaders op vaderdag. We danken hen dat ze een bron van hulp en zegen zijn voor de natie.

89. Aan onze vaders die hun leven riskeren om ons vrij en veilig te houden, bedankt voor alles wat jullie doen. Gelukkige vaderdag aan onze soldatenvaders.

90. We danken en waarderen onze soldaten vaders voor alles wat ze doen. Op deze vaderdag willen we hen laten weten dat we van hen houden.

91. Dank je dat je daarheen ging om te vechten en ons veilig te houden. Bedankt dat je een muur van verdediging bent, altijd. Gelukkige vaderdag aan alle soldaten vaders.

92. Gelukkige Vaderdag aan alle soldatenvaders. Het zal een prachtige ervaring voor hen allen zijn en we zullen hen altijd herinneren en liefhebben.

93. Gelukkige vaderdag aan onze soldaten. We houden van hun moed, kracht, toewijding en vasthoudendheid. We vieren jullie.

94. Bedankt om de helden van onze natie te zijn. Bedankt voor het tonen van kracht, en wilskracht, en het geven van al jullie steun. Gelukkige Vaderdag aan onze soldaten vaders.

95. Vandaag kies ik ervoor om alle soldatenvaders te eren. Zij die in de voorhoede staan en vechten voor de vooruitgang van de natie. Gelukkige Vaderdag.

96. De glimlach die ze op de gezichten van mensen toveren, de kracht en de offers die ze brengen. We zijn alle vaders van soldaten dankbaar. Gelukkige vaderdag aan onze soldaten vaders.

97. Wij groeten en respecteren alle vaders van soldaten, zij die hun leven geven, hun familie achterlaten en vechten voor ons land.

98. We bidden voor Gods zegen en bescherming voor alle soldatenvaders die er zijn. Gelukkige Vaderdag aan onze soldaten.

99. Vandaag is een goede dag om onze soldaten te vieren die vechten voor de vrijheid en vrede van de natie. Gelukkige Vaderdag aan onze soldaten.

100. We bidden voor Gods zegen en vrede voor al onze soldaten vaders, de echte helden van deze natie. Gelukkige Vaderdag aan onze soldaten.

De vaders van soldaten verdienen het om gevierd te worden omdat ze buiten de strijd zijn om de vrede van de natie te bewaren. Geef uw commentaar en deel dit bericht met iedereen, vooral met diegenen wiens vader een soldaat is.

Bedankt.