Heer Hoor Onze Gebeden

Lord Hear Our Prayers Quotes

Bidden is communiceren met God. Hoewel God niet beperkt wordt door tijd of ruimte, zal Hij onze gebeden op zijn eigen tijd en manier beantwoorden. Bidden is ook gedefinieerd als een persoonlijke communicatie tussen een persoon en een ander die zich aan verschillende kanten van een obstakel of grote afstand bevinden; daarom bidden wij.

Als je gestrest bent, helpt niets je beter te voelen als een gebed. Een gebed tot God als je het moeilijk hebt. Je weet wel, een gebed dat verhoord kan worden. Als er een God is die onze gebeden hoort en ze allemaal beantwoordt, wat zijn dan enkele van de beste gebeden die verhoord zijn? Het kan geen kwaad om te kijken of je verzoeken overeenkomen met Gods hart.

De Heer zal je gebeden verhoren, maar alleen als je erom vraagt. We weten niet altijd wat het beste voor ons is, en we kunnen dingen vragen die op de lange termijn schadelijk zijn. Ga nooit tegen Gods wil in. Als je het gevoel hebt dat het is wat Hij wil, trek het dan niet in twijfel. Door dit te doen, zul je nooit teleurgesteld worden.

We hebben allemaal een snel, krachtig gebed nodig om te gebruiken als we het moeilijk hebben, maar soms is het moeilijk om dat perfecte gebed te vinden. Deze Heer verhoort onze gebeden citaten zullen je voorzien van een grote verscheidenheid aan geweldige christelijke gebeden en je helpen wanneer je een beetje extra gunst van God nodig hebt.

Heer hoor onze gebeden

U bent die vriend die mij kent en mijn situatie kent, waarvoor ik al vele manen bid. Ik weet dat bij God niets onmogelijk is, want U hebt gezegd dat U onze God zult zijn en wij Uw volk. Heer, hoor onze gebeden en smeekbeden vandaag.

1. Ik hoef nooit te twijfelen aan de liefde van mijn schepper daarom bid ik dat u onze gebeden hoort.

2. Heer, hoor onze gebeden en beantwoord al onze verzoeken wanneer wij ze doen.

3. Heer, hoor onze gebeden, vooral die voor anderen en de oprechte.

4. Heer, hoor onze gebeden. U bent alles wat we nodig hebben. We hebben U meer dan ooit nodig.

5. Lieve Heer, hoor ons gebed. U bent alles wat we nodig hebben. We hebben Uw leiding nodig.

6. Hoor onze gebeden, o Heer. In u vinden onze zielen rust.

7. Buiten onze toewijding bent u de enige tot wie we ons kunnen wenden. Heer, God, we smeken u onze gebeden te verhoren.

8. In ons moment van zwakte, reiken wij u de hand voor troost en kracht. Heer, onze God, wij smeken U: verhoor onze gebeden.

9. Heer, we smeken U onze gebeden te verhoren. Dit zijn moeilijke tijden, en we hebben U meer dan ooit nodig.

10. We weten dat U onze enige hoop bent. Luister naar ons, Heer. Geef ons de kracht die we nodig hebben om verder te gaan.

11. O Heer, we smeken U ons gebed te verhoren. U bent de enige die we kunnen vertrouwen. Help ons alstublieft.

12. U bent de inspiratie en de hoop in ons leven en we vertrouwen op uw genade en goedheid om ons veilig te houden. Heer, wij vragen u naar onze gebeden te luisteren.

13. Heer, u bent onze God en wij zijn uw volk. U ziet de pijn in ons hart en onze geest. Beantwoord alstublieft onze gebeden.

14. Heer, uit toewijding vragen wij u ons te helpen onze weg te vinden. Heer hoor onze gebeden en willig onze verzoeken in.

15. We zijn verdwaald en stuurloos en we hebben uw leiding nodig om ons te helpen ons schip te herstellen en ons op een succesvolle koers te zetten.

16. We weten dat U dit kunt, almachtige God, en daarom wenden we ons nu tot U in onze tijd van grootste nood.

17. Heer, wij komen tot u met een zwaar hart. We zijn verdwaald en stuurloos en we hebben uw leiding nodig om ons te helpen ons schip recht te zetten en ons op een koers naar succes te zetten.

18. Heer, hoor ons gebed en help ons terug naar huis. Amen.

19. Heer, we komen verloren en stuurloos naar u toe. We hebben uw hulp nodig om ons op de juiste koers voor succes te zetten. We weten dat U er voor ons bent.

20. Heer, we zijn verdwaald. Het voelt alsof we geen richting hebben en op drift zijn in donkere wateren. Maar we blijven geloven dat U ons helpt terug te keren naar ons ware pad.

21. Uit toewijding vragen wij om uw voorspraak – geef ons kracht en moed in deze moeilijke tijden.

22. Heer, help ons onze weg te vinden. We zijn verdwaald, verward en stuurloos en we hebben U nu nodig. Help ons alstublieft in ons uur van grootste nood.

23. Heer, als uw toegewijde kudde smeken wij nederig om uw hulp. We weten dat we zonder U als gids verloren zijn.

24. Alleen met de hulp van uw licht kunnen we de weg uit deze duisternis vinden. Hoor onze gebeden, Heer.

25. Wij geloven in u, Heer, en daarom vragen wij nu om uw hulp.

26. Oh Heer, we hebben uw hulp nodig. Zegen ons met uw bescherming en bescherm ons tegen kwaad terwijl we ons leven op orde brengen. Amen.

27. Almachtige God, wij bidden om uw leiding in deze moeilijke tijden. Wij hopen dat U onze vele jaren van dienstverlening aan de gemeenschap kunt gebruiken om ons opnieuw te inspireren en ons op een koers te zetten om anderen te helpen en met nederigheid te dienen.

28. Heer, we zijn verdwaald. Zonder U weten we de weg niet. We bidden dat U ons helpt de weg terug te vinden.

29. Heer, hoor onze gebeden, help ons slagen en geef ons de kracht om door te gaan op onze weg van glorie voor U.

30. God, we zijn hier omdat ons bedrijf het moeilijk heeft. We weten niet wat we moeten doen en we hebben uw hulp nodig. Heer, hoor onze gebeden.

31. Als je ooit een sterfelijk mens was, weet je hoe moeilijk dit kan zijn. Zelfs als u dat niet was, is er vast iets in uw enorme levenservaring dat ons kan helpen. We willen het beste voor ons allemaal, alstublieft Heer, hoor ons gebed.

32. Laat ons weten wat we moeten doen om het tij te keren. Bij voorbaat dank voor uw goddelijke leiding.

33. Lieve God, we weten dat U onze woorden hoort en dat U er altijd bent om ons te helpen. Hoor alstublieft onze gebeden.

34. We geloven dat U ons zult helpen de ruwe wateren te bevaren waar we nu voor staan. Wij hebben U nodig, Heer, om onze gebeden te verhoren en antwoorden te geven op onze hartenkreet.

35. God, U bent onze enige troost en kracht. Wij roepen uw naam aan voor vrede, geluk en troost.

36. Heer, we roepen U aan. God, we willen dat U onze gebeden hoort en verhoort.

37. Heer, ik roep u aan. Ik wil en heb U nodig om mijn gebeden te horen en te beantwoorden.

38. God, we roepen U aan. Als U luistert, hoor dan alstublieft onze gebeden. We hebben uw hulp nodig in deze tijd van onzekerheid.

39. Heer, luistert u? We hebben U nu nodig. God, we bidden dat U onze smeekbeden beantwoordt en ons op het juiste pad brengt.

40. Heer, we zijn leeg. We zijn verdwaald. Zorg voor ons en wijs ons uw weg.

41. Heer, wij vragen u ons te sterken als wij gevaar tegemoet gaan. Help ons veilig te zijn en geef ons uw leiding.

42. Genadige Heer. Laat ons uw leiding en bescherming voelen als we onze verzoeken aan u kenbaar maken, wanneer we maar vragen.

43. God van alle dingen, wij hebben vandaag uw zegen nodig. Wij vragen dat u ons genadig aankijkt en ons de kracht geeft om door deze moeilijke tijden heen te gaan.

44. We weten dat het nu moeilijke tijden zijn, en we willen dat je weet dat je geliefd en gesteund wordt.

45. reik ons de hand met genade en liefde. Heer, hoor onze gebeden.

46. Heer, we bidden dat u ons zult leiden in deze moeilijke tijd van ons leven.

47. Onze harten doen pijn. We wenden ons tot u, God. Alstublieft, genees ons van onze pijn en verdriet.

48. God, we hebben uw hulp nodig. U bent onze enige hoop. Heer hoor onze gebeden en smeekbeden.

49. God, we hebben allemaal uw hulp nodig. Waak over ons, en bescherm hen die het meest nodig hebben. Leid ons naar vrede en mededogen.

50. Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Koninkrijk kome. Wij bidden tot U voor de genezing van ons land en onze harten.

51. Wij weten dat veel mensen in de wereld worstelen en lijden. Zegen hen met de middelen die zij nodig hebben om een leven van vreugde en hoop te leiden.

52. Heer, hoor al onze gebeden vandaag en beantwoord ze met uw beste zegeningen.

53. Heer, hoor ons gebed en laat ons tevreden leven.

54. Wij danken de Heer voor het verhoren van al onze gebeden en blijven onze gebeden verhoren.

55. Ik geloof in het gebed – de kracht van het universum aan het werk. Heer hoor onze gebeden.

56. Heer, hoor onze gebeden en beantwoord al onze verzoeken wanneer wij ze doen.

57. Heer, hoor onze gebeden en laat uw genade ons verlichten. Amen.

58. Lieve Heer, hoor onze gebeden en breng ons vriendelijkheid. Amen.

59. Heer, wij hebben uw wijsheid en genade nodig, wees met ons in de duisternis. Amen.

60. Onze lieve Heer, hoor onze gebeden en laat uw genade op ons schijnen.

61. Heer, hoor mijn gebed en laat mijn schreeuw tot U komen.

62. Heer, ondersteun ons de hele dag van dit moeizame leven tot de schaduwen langer worden en de avond komt, en de drukke wereld verstomt, en de koorts van het leven voorbij is en ons werk gedaan is.

63. Geef ons in Uw genade een veilig onderkomen en een heilige rust en vrede op het laatst. Amen.

64. Heer, leid ons en maak ons uw vertrouwen waardig. En zegen ons met uw genade.

65. God, ik weet dat U over mij waakt en als U mij zegent zal ik Uw naam eren. Amen

66. Heer, wees met ons in onze strijd. Geef ons de kracht om te overwinnen. Laat ons voor altijd dankbaar zijn voor wat U voor ons hebt gedaan.

67. Heer, geef me de kracht om te veranderen wat ik kan, de genade om te accepteren wat ik niet kan, en de wijsheid om het verschil te weten.

68. We bidden voor de gezondheid en veiligheid van onze vrienden en familie. We hopen op vrede, geduld en vreugde in ons leven.

69. Oh Heer hoor onze gebeden en die van alle mensen die lijden. De wereld is vervuld van verdriet. Geef ons kracht, troost en moed om hen die lijden te helpen en te troosten.

70. Heer hoor onze gebeden. Geef ons kracht en moed om het lijden van allen die pijn hebben te verlichten.

71. Heer, laat ons de pijn van anderen voelen en help hen uw gezicht te zien.

72. Wij bidden voor allen die lijden onder ziekte en de gevolgen van deze pandemie. Hoor onze gebeden en schenk hen vreugde.

73. Voor hen die ziek zijn, hun familie, hun artsen en verpleegkundigen, en allen die voor hen zorgen. Geef kracht en vrede aan allen.

74. Heer, hoor onze gebeden voor hen die lijden in geest, lichaam of geest. Kijk met vriendelijkheid naar hen en schenk hun uw genezende kracht. Troost ook hun geliefden.

75. Help ons geduldig te zijn in tegenspoed, vreugdevol in hoop en trouw in gebed.

76. Toon ons uw liefde en barmhartigheid en sta al onze verzoeken toe. Help ons nooit de noden van anderen te vergeten en in de weg van het Kruis te wandelen.

77. Geef ons het geduld om met onze ontberingen om te gaan en het geloof om moeilijke tijden te doorstaan.

78. Heer, hoor onze gebeden, help ons geduldig te zijn in tegenspoed, vreugdevol in hoop en trouw in gebed.

79. Heer, we bidden voor hen die lijden. Mogen zij door U getroost en genezen worden. Mogen hun geliefden gezegend zijn met uw vrede, geduld en hoop.

80. Heer, wij danken U voor de overvloedige gaven die U geeft. Wij vragen U deze dag en altijd bij ons te zijn.

81. Wij gedenken onze broeders en zusters in tijden van ziekte, nood, verdriet of andere tegenspoed. Wij smeken u hen te helpen en te troosten naargelang hun behoeften, hen geduld te geven in hun lijden en hoop op uw goedheid en mededogen.

82. Oh God, wij denken na over uw genade en kracht. Help ons om de hele dag uw liefde en wijsheid te kennen.

83. Geef ons kracht als we ons zwak voelen. Geef ons helderheid in tijden van duisternis en twijfel. We tillen elkaar op in liefde.

84. Moge de geest van medeleven en vriendelijkheid uw dierbaren omringen terwijl we bidden voor hun spoedig herstel.

85. Geef ons de kracht die we nodig hebben om onze moeilijke tijden door te komen, en we kunnen leren van hun strijd.

86. Wij vragen u, Heer, om in uw barmhartigheid te kijken naar allen die in enige vorm van nood of moeite verkeren. Kijk met medelijden naar hen en laat hen de liefde voelen die ons hart voor hen vervult.

87. Liefdevolle God, wij vragen u om degenen die pijn hebben, die pijn voelen en niemand hebben tot wie zij zich kunnen wenden, te omringen met uw eeuwige liefde en troost. Mogen zij kracht putten uit uw aanwezigheid die hen elk moment van hun leven bedekt.

88. Ons hart gaat uit naar de slachtoffers en hun familie en vrienden. We bidden dat u hen helpt en al onze gebeden verhoort.

89. Heer, hoor onze gebeden en help ons om altijd nederig en vriendelijk te blijven.

90. Uw wil geschiedt hier, en die gaat ons verstand te boven. We wachten op U met geduld en hopen dat Uw beloften waar zijn.

91. We weten dat u een plan hebt, en we vertrouwen erop dat uw beloften waar zijn. Wij wachten geduldig op u en onderwerpen ons aan uw gezag, wetende dat het allemaal voor ons bestwil is.

92. Wij zijn zwak en onwetend. Wij wachten op u, vertrouwend op de beloften van uw perfecte wijsheid.

93. Jij bent de hoop voor alles. U bent de reden waarom we elke morgen wakker worden. We wachten op U in volledige gehoorzaamheid en vreugde.

94. We zijn er voor U, en we zullen nooit de hoop op U opgeven. Uw liefde is genoeg voor ons om te leven, en uw bevelen ondersteunen ons door de dalen en de bergen.

95. We erkennen dat alleen U de macht hebt om levens te veranderen en ons heel te maken. Wij stellen ons vertrouwen in U, onze God.

96. Ik bid dat de mensen niet alleen de bijschriften lezen, maar dat ze de gebeden van onze mensen voelen, waar ze ook zijn in de wereld op dit moment.

97. Geef ons de kracht die we nodig hebben o Heer, niet alleen om onze moeilijke tijden door te komen, maar voor alle dagen van ons leven.

98. Wij gedenken onze broeders en zusters in tijden van ziekte, nood, verdriet of andere tegenspoed.

99. Wij smeken u, Heer, om ons volk te helpen en te troosten naar hun behoeften.

100. Geef ons allen geduld in ons lijden en hoop op uw goedheid en mededogen.

Stuur je zorgen weg en laat het universum de dingen uitzoeken met deze Heer verhoor onze gebeden citaten. Vergeet niet dat zelfs als je geloof hebt, het nog steeds belangrijk is om actie te ondernemen, zodat je je doelen kunt bereiken. Vergeet niet dat je onze berichten altijd kunt delen met je dierbaren. Bedankt als je dat doet!