Iedereen Kan Een Vader Zijn

Anyone Can Be a Father Quotes

Vaderschap gaat niet alleen over het krijgen van een kind, het gaat over er zijn voor je mensen die je als je kinderen beschouwt. Vaders kunnen een unieke en belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het gevoel van eigenwaarde van hun kinderen. Zij zijn verantwoordelijk voor het opbouwen van zelfvertrouwen, het stellen van verwachtingen en het aanleren van de vaardigheden die nodig zijn om een succesvol en positief persoon te worden.

Vader zijn is geweldig, maar vader zijn voor je kind is het grootste en belangrijkste wat een man ooit kan overkomen, en het is een levenslange verbintenis. Het kan ook een van de moeilijkste en toch meest dankbare banen ter wereld zijn. Er is een sterk en onbaatzuchtig persoon voor nodig om de behoeften van anderen boven die van zichzelf te stellen, en de vader heeft de taak om voor zijn kinderen te zorgen, hen te begeleiden en te beschermen, zelfs als ze volwassen zijn.

Als je gezegend genoeg bent om een vader te hebben en niet alleen een vader als kind, moet je niet aarzelen om hem te laten weten wat hij voor je betekent. Dat kun je bereiken met deze anyone can be a father quotes hieronder. Geniet ervan!

Iedereen kan een vader zijn, maar geen vader Citaten

Iedereen kan vader zijn, maar geen vader, want een vader is iemand die een kind heeft. Dat kan van iedereen gezegd worden, maar er is een man voor nodig om vader te zijn, en er is ook een vader voor nodig om zijn kind te laten zien wat liefde is en het kracht, zelfvertrouwen en medeleven te geven.

1. Mijn vader gaf me het grootste geschenk dat iemand een ander kan geven, hij geloofde in mij.

2. De beste vaders zijn degenen die aanspreekbaar, begripvol en zorgzaam zijn, en altijd van hun kinderen houden en hen steunen.

3. Vader worden gebeurt niet toevallig. Het gebeurt door keuze, het gebeurt bewust.

4. Iedereen kan een vader zijn als hij de drang en het doel heeft er een te zijn. Maar vader zijn vergt bewuste stappen van opoffering.

5. Niemand kan beter vader zijn dan iemand die weet hoe het is om een kind te zijn.

6. Elke vader, ongeacht zijn rol in het leven, kan zich uitstrekken en ernaar streven de beste vader te worden die hij kan zijn.

7. Iedereen kan een vader zijn, maar je hebt een speciaal iemand nodig om een vader te zijn.

8. Iedereen kan een vader zijn, maar een vader is iemand om trots op te zijn, iemand om met respect, bewondering en eer naar op te kijken.

9. Iedereen kan een vader zijn, maar een vader heeft onvoorwaardelijke liefde voor zijn kinderen en probeert er altijd voor hen te zijn.

10. Iedereen kan een vader zijn omdat hij degene weet te zijn die goede raad geeft, met oprechte belangstelling luistert, met een gevoelig hart meeleeft, aanmoedigt door vertrouwen te stellen, en positief blijft, ook als het er slecht uitziet.

11. Vader zijn is een zegen. Een van de grootste verantwoordelijkheden in ons leven als man is een goede vader te zijn, zodat wij onze kinderen kunnen leren hoe zij hun leven eerlijk en integer moeten leiden, want het vaderschap is een daad van liefde die alle generaties raakt.

12. Te midden van alle chaos vond hij een manier om zich in te leven in de persoon die daarvoor verantwoordelijk was. Als hij naar hem keek, zag hij geen man die zijn familie had verlaten en hun leven had verwoest. Hij zag iemand met pijn die wanhopig verlangde naar acceptatie. Hij is een man die iedereen met trots « Vader » kan noemen!

13. Iedereen kan een vader zijn. Je moet alleen bereid zijn om offers te brengen voor anderen en van anderen te houden ondanks hun fouten.

14. Vader zijn is meer dan alleen biologie, je DNA definieert je niet door je daden en hoe je ervoor kiest om voor je kinderen te zorgen. Vader zijn is een keuze.

15. Iedereen kan een vader zijn, maar soms is het moeilijk om de juiste persoon te vinden om vader te zijn. Daarom hebben veel kinderen altijd het gevoel dat ze meer steun, goedkeuring en liefde nodig hebben.

16. Iedereen kan een vader zijn als ze het proberen. Je hoeft niet slim of knap of succesvol te zijn. Het zit gewoon in je bloed. Zelfs jij kan het.

17. Niets maakt een vader gelukkiger dan zijn kinderen gelukkig te zien.

18. Iedereen kan een vader zijn, maar er is meer nodig dan bloed, liefde en begrip; om een vader te zijn is toewijding, geduld en opoffering nodig.

19. Iedereen kan vader worden. Je moet zorgen voor de behoeften van je kinderen, ze beschermen en alles doen voor hun welzijn om een vader te zijn.

20. Onze vaders zijn degenen die ons helpen bij onze eerste stappen, ons steunen in moeilijke tijden en voor ons juichen als we succes hebben. Zij zijn degenen die ons advies geven over het leven, de liefde en welke baan we moeten kiezen.

21. Iedereen kan een vader zijn, want vader zijn is meer dan je kinderen eten en kleding geven. Het gaat over er zijn om hen emotioneel, fysiek en spiritueel te ondersteunen.

Iedereen kan een vader zijn Er is iemand speciaal nodig om een vader te zijn Quotes

Iedereen kan een vader zijn, maar er is een speciaal iemand voor nodig. Als je het geluk hebt er een te hebben, zal hij voor altijd je held zijn. Het gaat erom dat je ze op elke mogelijke manier beschermt. De waarheid is dat elke vader zijn eigen stijl heeft om zijn liefde voor zijn kinderen te tonen.

22. Vader is een van de belangrijkste figuren in het leven van een kind. Hij helpt je het beste na te streven, accepteert je en weet waar je vandaan komt.

23. Het is belangrijk de tijd te nemen om de vaderfiguren in je leven te eren, of het nu biologische vaders of vaderfiguren zijn. Een vader motiveert je, moedigt je aan en geeft wijsheid en het beste advies.

24. Onderschat nooit de kracht van een goede vader, maar een vader kan je wereld veranderen met slechts één blik, glimlach en knuffel.

25. De beste vaders maken geen fouten door hun kinderen op te voeden, hen waardevolle levenslessen bij te brengen, hen te helpen presteren (thuis en op school), en de lijst gaat eindeloos door.

26. Iedereen kan een vader zijn, maar een vader is iemand die je opvrolijkt als de hele wereld je in de steek laat.

27. De belangrijkste rol van een vader is zijn kinderen op te voeden, zodat zij, wanneer zij volwassen zijn en zelf ouders worden, hun hart zullen volgen.

28. Als een man vader wordt, verandert er iets in zijn psyche. Hij beseft dat hij zich minder als een alfamannetje moet gedragen en meer als een verzorgende ouder.

29. De vader is een leraar die een vuur in het hart aanwakkert in plaats van jonge dromen te vernietigen door ons te wijzen op de mogelijke obstakels.

30. Een goede vader zijn betekent niet dat je de beste moet zijn. Het betekent gewoon dat je meer van je kinderen houdt en er altijd voor hen bent. Soms is daar een eenvoudig gesprek bij het ontbijt of een uur oprechte, onverdeelde aandacht voor nodig.

31. Vader zijn is een speciaal gevoel dat slechts enkelen mogen ervaren.

32. Iedereen kan vader zijn, maar er is een speciaal iemand voor nodig. Er wordt aangenomen dat onze vader de beste was, anders zou het « vaderschap » niet bestaan. Maar vaders zijn er in alle vormen, maten en persoonlijkheden.

33. Vader worden is misschien wel de belangrijkste verandering voor een man. Als we vaders worden, worden we uitgedaagd om betere mannen te worden.

34. Vaders zijn de beste! Of ze nu goed, slecht, lelijk of iets ertussenin zijn, vaders zijn een belangrijk deel van het leven van elk kind.

35. Het vaderschap is het edelste beroep, want het is het beroep dat de edelste ervaring in het leven brengt – liefde. Helaas kan iedereen vader zijn, maar geen vader.

36. Vaderschap is niet alleen verhaaltjes voorlezen, in bad doen en luiers verschonen. Dat is wat een vader doet, maar het gaat niet alleen om vader zijn. Vader zijn is je kinderen de waarde van het leven leren en hen begeleiden wanneer je maar kan.

37. Vader zijn en een goed rolmodel zijn voor je kinderen is een gemakkelijke taak, dus iedereen kan dat zijn. Maar vader zijn is een veel zwaardere taak en een verantwoordelijkheid om voor de behoeften van zijn kind te zorgen.

38. Vader zijn voor je kind is een van de moeilijkste banen ter wereld. Iedereen kan een vader zijn, maar niet iedereen kan een vader zijn.

39. Hij mag dan je biologische vader zijn, maar dat betekent zeker niet dat hij de beste vader is. Iedereen kan een vader zijn, maar er is een geweldige vader voor nodig.

40. Vader zijn betekent dat je voor je kind zorgt en er altijd voor hem bent, ook als je het zelf moeilijk hebt. Mijn vader is niet perfect, hij maakt soms fouten – dat doet iedereen – maar ik weet dat hij alles voor me zou doen.

41. Vader worden is een grote levensvervulling voor iedereen. Maar belangrijker is, zoals we weten, dat de beslissing voor iemand om vader of moeder van onze kinderen te worden de belangrijkste verantwoordelijkheid is.

42. Het is niet omdat je vader kunt zijn, dat je ook een goede vader zult zijn. Het kost tijd en ervaring om de nodige vaardigheden te leren om een goede vader te zijn.

43. Een vader is de trouwste vriend die wij hebben; wanneer zware en plotselinge beproevingen ons overvallen; wanneer tegenspoed de plaats inneemt van voorspoed; wanneer vrienden die zich met ons verheugen in onze zonneschijn, ons in de steek laten wanneer de moeilijkheden rond ons toenemen, zal hij zich toch aan ons vastklampen.

44. Mijn vader was geen vader. Hij was een vader. Iedereen kan een vader zijn, het kost maar tien minuten knorren, en dan heb je een baby. Maar vader zijn vergt geduld, kracht en liefde die nooit ophoudt.

45. Veel vaders kunnen « vader » genoemd worden, maar slechts enkelen kunnen « vader » genoemd worden. Vader zijn is niet alleen het baren van een kind, maar ook het opvoeden van een kind.

46. Iedereen kan vader zijn, het is nogal gemakkelijk omdat iedereen een kind kan krijgen, maar er is een speciaal iemand voor nodig om vader te zijn. Een vader tracht door zijn vriendelijke voorschriften en raadgevingen de wolken van de duisternis te verdrijven en de vrede in ons hart te doen terugkeren. Hij zal onze troost zijn wanneer al het andere ons in de steek laat.

47. Iedereen kan een vader zijn, maar niet iedereen kan een vader zijn. Een vader zijn vereist toewijding en begrip van een rol die niemand anders ooit zal begrijpen.

48. Veel mensen kunnen vader zijn, maar geen vader. Ze kunnen je de materiële dingen geven die je nodig hebt, maar ze geven je niet alles wat een vader biedt, wat cruciaal is voor je ontwikkeling.

49. Mensen zeggen dat iedereen een vader kan zijn, maar niet iedereen kan een vader zijn. Elk kind wil opgroeien en als kind op zijn vader lijken. Ze willen sporten, dingen bouwen, boeren en zelfs vechten zoals papa.

50. Vaderschap gaat over er zijn voor de mensen waar je van houdt. Iedereen kan een vader zijn. Maar je hebt een speciaal iemand nodig om een vader te zijn.

51. Iedereen kan een vader zijn, maar niet iedereen is een vader. Een vader is iemand die met zijn kinderen op het veld speelt, hen leert hoe ze een honkbal moeten gooien of fietsen, en hen vertelt wanneer ze fout zitten en wanneer ze goed zitten. Een vader is iemand die luistert en zijn kinderen helpt met hun problemen.

52. Vader zijn is niet alleen je baby maken, maar ook je kind opvoeden door dik en dun.

53. Vader zijn kan moeilijk zijn. Iedereen kan vader « zijn », maar niet iedereen kan vader « zijn ».

54. Iedereen kan vader zijn, maar niet iedereen wil vader genoemd worden. Dit klinkt misschien te veel als een cliché of een regelrechte uitspraak, maar het klopt wel. Kinderen krijgen is niet wat je de perfecte vader maakt, de acties die je daarna onderneemt maken het verschil.

55. Een goede vader is een van de meest onbezongen, ongeroemde, onopgemerkte en toch een van de meest waardevolle bezittingen in onze samenleving. Iedereen kan een vader zijn, maar er is een speciaal iemand nodig om een vader te zijn.

56. Iedereen kan een vader zijn, maar niet iedereen kan een vader zijn. Een vader is iemand die naar schoolevenementen gaat, met zijn kinderen speelt, helpt met huiswerk en zorgt voor begeleiding en discipline. Het beste aan vaders is dat ze altijd onvoorwaardelijk van je houden.

57. Iedereen kan een vader zijn, maar niet iedereen kan een vader zijn. Er zijn duizenden vaders in deze wereld, maar weinigen hebben het geluk dat ze geboortevader zijn.

58. Vader zijn is een belangrijke rol voor elke man. Het is voor ieder mens het meest trotse moment om vader te worden.

59. Als vader moet je veel rollen spelen in je leven; je moet hen leren over het leven, de liefde en alles. Je moet ze beschermen tegen allerlei gevaren in hun leven.

60. Iedereen kan vader zijn, maar niet iedereen kan vader zijn. Vader zijn is meer dan een biologische term; het is het gevoel trots te zijn op je kind en alles voor hem te willen doen.

61. Iedereen kan een vader zijn, je hoeft geen bloedverwant te zijn. Je moet er zijn.

62. Iedereen kan een vader zijn voor zijn kinderen, maar alleen de beste vaders worden vader.

63. Iedereen kan een vader zijn, maar niet iedereen kan een vader zijn. Een vader is iemand die alles opoffert voor zijn kinderen, zelfs als het hem pijn doet. Een vader is iemand die zijn gezin boven zichzelf stelt. Iemand die de moeilijke beslissingen neemt omdat hij weet dat het goed is.

64. Iedereen kan vader worden. Dat is makkelijk. Een vader zijn is iets speciaals. Het vereist karakter; het vereist toewijding. Het vergt volwassenheid om een vader te zijn.

65. Een vader is er verantwoordelijk voor dat zijn kroost zich in het leven vestigt, en hoe succesvol hij ook zal zijn als vader, als hij niet in alle opzichten de veiligheid van zijn kinderen kan garanderen, zal hij nooit de glorie van een goede vader bereiken.

66. Vader zijn is niet alleen je kind voor de eerste keer vasthouden. Vader zijn betekent je kind accepteren en opvoeden tot de beste mens die het kan zijn.

67. Vaders zijn de iconen van kracht, vastberadenheid en opoffering. Zij zijn het voorbeeld voor het gezin en misschien wel onze beste leraren. Hun onvoorwaardelijke liefde, ligt in een sterk gevoel van bescherming waar niemand tegenop kan.

68. Niemand kan zorgen dat een kind van hem houdt of hem de best mogelijke jeugd geven. Je kan volledig de vader van je kind zijn, maar je bent geen vader.

69. Iedereen kan een vader zijn, maar je hebt een speciaal iemand nodig om een vader te zijn. » Je kunt een vader zijn zonder een vader te zijn. Ze zijn bedoeld als twee verschillende dingen voor verschillende mensen. De « vader » is meer bezig het « kind » in de juiste richting te leiden, het goede voorbeeld te geven en meer dan wat dan ook.

70. Een vader zijn betekent niet dat je perfect moet zijn. Iedereen kan vader zijn, maar dat maakt hem nog geen vader. Er zijn bepaalde eigenschappen die de beste vaders gemeen hebben.

71. Soms kan het een uitdaging zijn om vader te zijn. Je kunt het gevoel hebben dat je niet genoeg doet of je verantwoordelijkheden niet nakomt.

72. Vader zijn is geen gemakkelijke baan. Iedereen kan een vader zijn, maar niet iedereen is een vader. Het vergt veel hard werk en opofferingen om zo gemeen te zijn.

73. Een vader is iemand tegen wie je opkijkt en voor wie je alles wilt doen. Hij is een man die alles wat hij heeft opoffert voor het geluk van zijn gezin.

74. Vaders zijn uiterst belangrijk in het leven van een kind. Een vader is een mentor en een vriend voor zijn kind. Sommige mensen weten het misschien niet, maar iedereen kan vader zijn en geen vader.

75. Elke vader wil niets anders dan het beste voor zijn kinderen. Sommige vaders kopen veel dingen voor hun kinderen, maar het is nooit genoeg om ze gelukkig te maken.

76. Vaders worden niet geboren, ze worden gemaakt. Iedereen kan een vader zijn, maar niet elke man kan een vader zijn. Laten we de grootsheid van het vaderschap vieren.

77. Iedereen kan een vader zijn, maar alleen een vader kan een vader genoemd worden. Een vader zorgt ervoor dat zijn kind weet dat het aan het eind van de dag geliefd is en er veel meer toe doet dan wat dan ook in deze wereld.

78. Iedereen kan een vader zijn zonder vader te zijn. Een vader zijn maakt je niet beter dan iemand die dat niet is, maar een vader zijn – degene die er altijd is.

79. Het vaderschap is een roeping als geen ander. Veel verschillende dingen kunnen iemand tot vader maken, maar er is een speciale man voor nodig om vader te zijn.

80. Vader zijn is een van de meest dankbare ervaringen. Het daagt ons uit onze rol als mannelijke figuur in het leven van een kind te begrijpen, te aanvaarden en uiteindelijk te waarderen.

81. Vaders zijn de ruggengraat van de opvoeding van hun kinderen, door hen te begeleiden in moeilijke tijden en hen aan te moedigen wanneer de tijden gemakkelijker zijn.

82. Een vader zijn voor je kinderen is moeilijk en uitdagend. En het verschilt van het woord vader, dat iemand betekent die zijn kinderen kan leiden en de verantwoordelijkheid voor hen draagt.

83. Iedereen kan een vader zijn, dat is makkelijk, maar niet iedereen kan een vader zijn. Een vader is niet alleen er zijn voor je kinderen, hen tonen hoe ze zich moeten gedragen, hen vertellen wat ze moeten doen, enz. Een vader is iemand die zijn hele hart en ziel aan zijn kind geeft zonder er iets voor terug te verwachten. Hij geeft ook veel om de moeder van het kind en offert zich op alle mogelijke manieren op om het haar naar de zin te maken.

84. Vader zijn is niet voor iedereen weggelegd, en dat is niet erg, want niet iedereen kan dat zijn. Vader zijn is een zeer moeilijke taak en vereist tijd, geduld, toewijding en hard werken.

85. Het vaderschap is een wonderbaarlijke ervaring. Het is lonend en soms moeilijk, maar altijd de moeite waard.

86. Iedereen kan vader worden, maar niet iedereen kan vader worden. Het vergt een man met een hart en een gigantisch pak geduld om vader te worden.

87. Een goede vader geeft je het gevoel dat je geliefd bent, wat je ook doet.

88. Veel mensen kunnen een ouder zijn, maar niet iedereen kan een vader zijn!

89. Iedereen kan een vader zijn, maar niet iedereen kan een vader zijn. Vaders kunnen zowel egoïstisch als opofferend zijn.

90. Iedereen kan vader worden, maar vader zijn is een van de zwaarste banen ter wereld. Er is een speciaal type persoon voor nodig om elke dag met de eisen en druk ervan om te gaan.

91. Iedereen kan vader worden. Dat is makkelijk. Maar vader zijn, daar is niets makkelijks aan. Het is niet makkelijk om een gezin op te voeden, zelfs als je niet verantwoordelijk bent voor de dagelijkse taken waar kinderen voor moeten zorgen.

92. Iedereen kan een vader zijn, maar alleen een echte vader kan voor ze zorgen. Maar het is zwaar om verantwoordelijk te zijn voor de zorg voor hen en ervoor te zorgen dat ze in orde zijn.

93. Iedereen kan een vader zijn, maar geen vader; er is een speciaal soort persoon voor nodig om een vader te zijn, iemand die bereid is alles te geven aan een kind dat hij nog niet heeft, iemand die bereid is de persoon te aanvaarden die het kind zal worden, iemand die zijn liefde niet zal onthouden alleen vanwege fouten die in het verleden zijn gemaakt.

94. Een vader houdt onvoorwaardelijk van zijn kind en weet dat zelfs als zijn kind niet van hem houdt, liefde niet gaat over terug krijgen, maar over geven.

95. Vader zijn is een natuurlijk proces, het is niet iets wat je op een school of universiteit kunt leren. Een vader zijn betekent offers brengen en de behoeften van je kind boven die van jou stellen.

96. Iedereen kan een vader zijn, maar je hebt een speciaal iemand nodig om een vader te zijn! » Een vader zijn is meer dan alleen bloedverwantschap. Het gaat over er zijn voor de kleine momenten, de kleine overwinningen, en troost in tijden van verdriet. Het is belangrijk om te onthouden dat ondanks alle onhandige danspasjes, poepgrappen en gekibbel, er ook een ongelooflijk speciale band bestaat tussen een vader en een zoon of dochter!

97. Iedereen kan vader zijn, maar vaders zijn de beste mensen op aarde; ze spelen met hun kinderen, beschermen hen, laten hen zien hoe ze moeten fietsen, en nog veel meer.

98. Alleen een vader kan weten hoe heerlijk het is om de zon te zien opkomen boven het gezicht van je kleine meid of die speciale tijd samen te hebben wanneer ze je vertelt over haar eerste afspraakje. Een vader kan een leraar zijn, een vismaatje, en de eerste die haar uitzwaait naar de universiteit. Hij kan ook een vertrouwde vriend zijn die hoe dan ook van hen blijft houden.

99. Iedereen kan een vader zijn, maar er is een speciaal iemand voor nodig. Vaders zijn speciale mensen en moeten als zodanig behandeld worden.

100. Iedereen kan een vader zijn, maar niet iedereen kan een vader zijn. Het verschil zit hem in de dingen die je voor je kinderen doet en je liefde voor hen.

Een vader is iemand die je het leven heeft geschonken, maar vader zijn is anders, je mag je kinderen opvoeden met de juiste waarden. Levenservaringen kunnen iemand maken tot iemand die deze verantwoordelijkheid op zich kan nemen. Voel je vrij om deze anyone can be a father quotes, but not a dad quotes te gebruiken of te delen met je vrienden en familie.