Iemand Beschuldigen Zonder Bewijs

Accusing Someone Without Proof Quotes

Drie kleine woordjes die de meeste mensen angst inboezemen: « Ik beschuldig je ». Het maakt niet uit waar « het » op slaat, want een paar woorden volstaan voor de beschuldigde om te weten dat wat hij gaat horen niet zal zijn wat hij verwachtte.

Toch is achter iemand aan gaan op basis van dunne beschuldigingen geen goed idee. Hoe graag je ook wilt bewijzen dat de ander ongelijk heeft, je hebt er niets aan als je zaak niet solide is. Wie te veel rechtszaken heeft gezien, denkt misschien anders, maar in het echte leven is beschuldigen zonder bewijs een verspilling van tijd.

Iemand beschuldigen zonder bewijs is minder dan professioneel, maar dat betekent niet dat het niet gebeurt. Dit doen kan iemands reputatie ruïneren. Helaas komt dit vaak voor. Hier zijn enkele geweldige beschuldigingen zonder bewijs citaten die uitdrukken wat er kan gebeuren als iemand beschuldigd wordt zonder bewijs.

Iemand beschuldigen zonder bewijs

Iemand beschuldigen zonder bewijs kan kwetsend, beledigend en lasterlijk zijn. Het kan uw reputatie schaden en u zelfs voor de rechter brengen. Zorg voor bewijs voordat u beschuldigingen plaatst. Wijs nooit kwaadwillendheid toe aan iets dat verklaard kan worden door een menselijke fout, onwetendheid of domheid.

1. Iemand beschuldigen zonder bewijs is als stenen gooien naar een geest, want er is lef voor nodig om iemand te beschuldigen van wandaden zonder bewijs, vooral als het iemands taak is om de wet te handhaven. Geen bewijs, geen verhaal.

2. Iemand van iets beschuldigen zonder enig bewijs is een ernstige zaak. Als je iets verkeerd hebt gedaan, is het het beste om dat toe te geven, je te verontschuldigen en verder te gaan.

3. Als je iemand van iets beschuldigt zonder enig bewijs, dan gelooft de ander je misschien niet. Het kan zelfs leiden tot ruzie tussen jullie twee.

4. Beschuldig niemand van iets zonder enig bewijs. Neem niet aan dat iemand iets verkeerd heeft gedaan, alleen omdat hij het niet eens is met wat jij zegt.

5. Iemand beschuldigen zonder bewijs is gewoon roddel. Neem niet aan dat iemand iets verkeerd heeft gedaan omdat hij het niet eens is met wat jij zegt.

6. Iemand ergens van beschuldigen is een veel voorkomend verschijnsel. Beschuldigingen kunnen worden geuit in woede, uit frustratie of zelfs omdat de persoon zichzelf beter wil doen lijken.

7. Iemand van iets beschuldigen zonder bewijs is geen goede zaak. Het kan je relatie met die persoon ernstig schaden, vooral als de beschuldiging vals is.

8. Het ding met iemand beschuldigen van iets is dat er geen manier is voor hen om je ongelijk te bewijzen. Dus als je iemand ergens van wilt beschuldigen, zorg er dan voor dat je eerst een soort bewijs hebt.

9. Iemand van iets beschuldigen zonder bewijs is kwetsend en uiterst schadelijk. Ze kunnen op lange termijn relaties, vertrouwen en geloof vernietigen. Het is het beste om ze ten koste van alles te vermijden!

10. Door iemand van iets te beschuldigen zonder bewijs of aanwijzingen zal diegene zich gekwetst en boos voelen. Dit kan schadelijke gevolgen hebben, zoals het verlies van iemands vertrouwen, liefde en respect.

11. Je vrienden en familie kunnen er niet altijd zijn om je uit de problemen te houden. Iemand beschuldigen zonder bewijs kan je voor schut zetten. Maar als je beste vriend of familielid er niet is, is het aan jou! Slim advies is om gewoon niets te zeggen

12. Iemand beschuldigen van verdachte activiteiten zonder concreet bewijs kan problemen veroorzaken in je relaties. Als je vragen hebt over iemands gedrag, houd je veronderstellingen dan voor jezelf en praat er met hem of haar over in plaats van geruchten te verspreiden.

13. Velen van ons hebben wel eens meegemaakt dat iemand ons beschuldigde van iets wat we niet gedaan hebben. Misschien ben jij hier ook schuldig aan? Zo ja, neem het jezelf niet kwalijk.

14. Iemand beschuldigen zonder bewijs is alsof diegene zich gekwetst voelt door iets wat jij hebt gezegd. We moeten heel voorzichtig zijn wanneer we mensen ervan beschuldigen iets verkeerd te doen, want soms kan dat leiden tot een misverstand, en zoals we allemaal weten, leidt een misverstand tot problemen.

15. Je kunt ergens van beschuldigd worden zonder dat je bewijs hebt. Als dit gebeurt, laat uw gezag of reputatie dan niet in het gedrang komen door de beschuldigingen te ontkennen. Neem in plaats daarvan de zaak in eigen hand door te bewijzen dat ze vals zijn.

16. Beschuldigen is een ernstige zaak. Als je iemand beschuldigt, moet je zeker zijn van je feiten. Als je ergens niet zeker van bent, is het altijd beter om te zwijgen en na te denken voordat je iets zegt dat niet meer teruggenomen kan worden.

17. Iemand van iets beschuldigen zonder bewijs is een gevaarlijke manier om met anderen te communiceren, omdat het de relatie tussen twee mensen kan beschadigen. Wanneer dit gebeurt, kan het enige tijd duren voordat de dingen weer normaal worden, als ze dat al ooit doen! Het is dus beter om anderen nergens van te beschuldigen totdat je concreet bewijs hebt dat ze hebben gedaan waarvan je ze beschuldigt.

18. Iemand beschuldigen zonder bewijs is hetzelfde als iemand vermoorden. Vergeef, maar vergeet nooit wat je vergeven hebt. Het is het makkelijkste om te doen – maar ook het meest schadelijke.

19. Iemand van iets beschuldigen zonder bewijs is in de meeste situaties een ernstig misdrijf. Wanneer je iemand van iets beschuldigt zonder bewijs, is dat meestal omdat je geen andere manier hebt om uit te leggen wat er gebeurd is of waarom ze deden wat ze deden. Je wilt dat iemand de schuld op zich neemt, dus kies je een doelwit en hoop je dat die blijft hangen.

20. Maar wanneer je geen enkel bewijs hebt om je beschuldiging te staven, hebben anderen twee opties: je geloven of je niet geloven. Je kunt niet verwachten dat ze overtuigd worden door jouw woord alleen. Daarom is het belangrijk om altijd bewijs te hebben als je iemand anders ergens van beschuldigt.

21. Iemand van iets beschuldigen zonder bewijs is een veel voorkomende vorm van agressie. Het is een manier om te proberen iemands geloofwaardigheid of karakter in diskrediet te brengen, vaak op een heel subtiele manier. Het kan ook de aandacht afleiden van de tekortkomingen of fouten van de beschuldiger door iemand anders de schuld te geven.

22. Iemand van iets beschuldigen zonder bewijs, boodschappen kunnen worden overgebracht door woorden, handelingen of zelfs lichaamstaal. Het is een vorm van emotioneel misbruik. Misbruikers gebruiken ze om hun slachtoffers te controleren.

23. Iemand van iets beschuldigen zonder bewijs is niet alleen contraproductief, maar kan worden beschouwd als laster of smaad. Als je geen bewijs hebt om je beschuldiging te staven, moet je erover zwijgen. Als u met hetzelfde probleem wordt geconfronteerd, zorg er dan voor dat u de juiste maatregelen tegen hen neemt.

24. Beschuldigen zonder bewijs is een passief-agressief controlerend gedrag dat erop gericht is anderen de schuld te geven van jouw gedrag. Mensen die deze tactiek goed beheersen, gebruiken hem vaak om geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen voor hun daden en gedrag.

25. Wanneer iemand je ergens van beschuldigt zonder bewijs, kan het heel moeilijk zijn om te weten hoe je moet reageren. Je hebt misschien het gevoel dat je bent aangevallen of beledigd, dus wil je je misschien verdedigen tegen deze beschuldigingen of zelfs wraak nemen. Als je echter in natura reageert, maakt dat de situatie alleen maar erger en escaleert het conflict verder.

26. Iemand van iets beschuldigen zonder bewijs is een veel voorkomende vorm van verbaal geweld. De misbruiker zal de andere persoon beschuldigen van dingen waarvan hij geen bewijs heeft.

27. Het is niet aardig om iemand van iets te beschuldigen zonder bewijs. Iemand van iets beschuldigen zonder enig bewijs is een manier om hem een slecht gevoel over zichzelf en zijn daden te geven. Als je iemand van iets beschuldigt zonder enig bewijs, dan kun je gezien worden als iemand die anderen haat of probeert anderen in een slecht daglicht te stellen.

28. Iemand van iets beschuldigen zonder enig bewijs is een vorm van pesten, omdat het de persoon een slecht gevoel over zichzelf geeft. Dit kan iemands gevoelens kwetsen en ervoor zorgen dat hij zich gekwetst of boos voelt op de persoon die hem beschuldigt van iets wat hij niet heeft gedaan.

29. Het feit dat er geen bewijs is van een fout betekent niet dat je iemand van iets moet beschuldigen. Iemand beschuldigen zonder bewijs is een ernstig misdrijf. Iemand zonder bewijs van een misdrijf beschuldigen kan levens, banen en bedrijven ruïneren. Het is het beste om iemand niet van een misdrijf te beschuldigen totdat je volledig bewijs hebt.

30. Iemand van iets beschuldigen zonder bewijs kan zeer schadelijk zijn. Als je geen bewijs hebt, maak dan geen beschuldigingen.

31. Iemand van iets beschuldigen zonder bewijs maakt hem alleen maar defensiever en minder geneigd om je in de toekomst te helpen.

32. Iemand beschuldigen zonder bewijs is het grootste onrecht van de moderne tijd. Het staat bekend als smaad. Het kan leiden tot een rechtszaak en, hoogstwaarschijnlijk, een gemakkelijk te winnen rechtszaak.

33. Beschuldig nooit iemand zonder bewijs, want het zou uzelf kunnen zijn die schuldig is. Veroordeel nooit anderen en bekritiseer hen niet voor hun fouten, want jouw daden kunnen ook jou veroordelen.

34. Iemand beschuldigen is een van de ergste dingen die we kunnen doen, omdat het meestal tot een conflict leidt, en geen van beide partijen zal ooit vrede hebben, omdat ze allebei een manier zoeken om wraak op elkaar te nemen.

35 Je kunt iemand niet beschuldigen van iets waar je geen bewijs van hebt. Iemand beschuldigen zonder bewijs is een gevaarlijk spel.

35. Iemand beschuldigen zonder bewijs is laster. Vermijd opmerkingen of beweringen die niet met feiten kunnen worden gestaafd.

36. Iemand beschuldigen zonder bewijs is het begin van een samenzweringstheorie. Ga er niet op in, want dan lijkt het alsof je aandacht nodig hebt.

37. Er is een gezegde dat als je iemand beschuldigt zonder bewijs, jij degene bent die er slecht uitziet.

38. Het is moeilijk om iemand te geloven die iemand beschuldigt zonder bewijs. Het is ongelofelijk moeilijk. Je moet bewijs hebben voordat je iemand ergens van beschuldigt.

39. Iemand beschuldigen zonder bewijs is als schieten op de maan. Misschien raak je hem, maar je weet niet wat er daarna gebeurt.

40. Als iemand je onrecht heeft aangedaan, zeg het dan. Anderen beschuldigen zonder bewijs zal nooit iets beter maken.

41. Als je iemand ergens van gaat beschuldigen, zorg dan dat je bewijs hebt! Zij die iemand van iets beschuldigen zonder bewijs zijn lafaards.

42. Iemand beschuldigen zonder bewijs is als schieten op de maan. Misschien raak je hem, maar je weet niet wat er daarna gebeurt.

43. Iemand van iets beschuldigen zonder enig bewijs is zeer slecht en gevaarlijk. Het kan leiden tot de vernietiging van je leven en reputatie.

44. Wanneer je iemand beschuldigt van diefstal zonder enig bewijs, bedenk dan dat de bewijslast bij jou ligt. Je moet de schuld van de persoon buiten redelijke twijfel bewijzen, wil je beschuldiging geldig zijn.

45. Iemand beschuldigen zonder enige vorm van bewijs is een zeer ernstige zaak, en het kan een blijvend stempel op je naam drukken. Mensen hebben de neiging anderen te beoordelen op wat ze zien, horen en lezen.

46. Iemand beschuldigen zonder bewijs is het ergste wat er is. Iemand beschuldigen zonder bewijs is het ergste wat je kunt doen. Ten eerste kom je dan over als een dwaas en ten tweede ruïneer je je reputatie tegenover anderen.

47. Iemand beschuldigen zonder enige vorm van bewijs of bewijs berichten kan je reputatie voor anderen ruïneren als je harde woorden tegen hem gebruikt. Stel dat je iets tegen deze persoon hebt; beter dat je hem persoonlijk confronteert in plaats van online te gaan en iets verkeerds over hem te zeggen.

48. Iemand beschuldigen zonder bewijs is een zeer slechte zaak. We moeten altijd voorzichtig zijn met wat we zeggen en hoe we het zeggen. Het is nooit cool om iemand te beschuldigen van iets wat hij misschien niet gedaan heeft.

49. Iemand beschuldigen zonder bewijs is een zeer kwetsende daad. Het schendt iemands rechten en kan leiden tot gerechtelijke stappen tegen de beschuldiger.

50. De reden waarom het zo belangrijk is om bewijs te hebben voordat je iemand beschuldigt, zelfs als hij schuldig is, is omdat het laat zien dat je niet bevooroordeeld bent. Je kunt niet helder denken als je boos of boos op iemand anders bent.

Beschuldig nooit iemand

Beschuldig nooit iemand van iets als je niet bereid bent een mijl in zijn schoenen te lopen. Je moet eerst de feiten hebben. Het geeft je een slechte reputatie, waardoor je schuldig lijkt. Als je iemand wilt beschuldigen, zoek dan eerst bewijs.

51. Beschuldig nooit iemand van iets als je er niet zeker van bent. Het is gemakkelijk om te oordelen over een daad, maar je moet altijd voorzichtig zijn voordat je iemand met de vinger wijst. We weten nooit wat hun verhaal is.

52. Beschuldig nooit iemand van iets dat misschien waar is, maar in uw gedachten slechts een vermoeden is; daardoor zal hij zich beledigd en boos voelen over uw gebrek aan vertrouwen in hem.

53. Beschuldig nooit iemand van iets dat door beide betrokken partijen gemakkelijk kan worden bewezen; beide partijen zullen zich daardoor beledigd en boos voelen over hun gebrek aan vertrouwen.

54. Iemand beschuldigen is een ernstige zaak. Men moet bepaalde bewijzen hebben voordat men iets tegen de persoon zegt. Zonder dat kun je niemand beschuldigen. Het is beter te zwijgen dan zonder bewijs tegen anderen te spreken.

55. Iemand beschuldigen zonder bewijs kan gevaarlijk, kwetsend en mogelijk destructief zijn voor de beschuldigde. Beschuldig een ander alleen als u zeker weet dat de beschuldiging waar is en het bewijs sterk genoeg is om het overtuigend te bewijzen.

56. Beschuldig nooit iemand van iets wat hij/zij niet doet. Als u bewijs hebt (documentatie, foto’s, video), breng het dan onder de aandacht van degenen die actie kunnen ondernemen.

57. Beschuldig nooit iemand van iets waaraan je zelf schuldig bent. Beschuldig iemand niet en doe geen beschuldigingen, tenzij je het zeker weet. Als je valse beweringen doet, zet je iemand in de verdediging. Geef iemand het voordeel van de twijfel en zeg alleen wat je zeker weet door bewijs te leveren om je beweringen te staven.

58. Beschuldig nooit iemand van iets waaraan je schuldig bent of wat je zelf hebt gedaan. Als iemand er onschuldig uitziet, neem dan nooit aan dat hij schuldig is. Als je iemand beschuldigt, zorg er dan voor dat je bewijs hebt voordat je tegen hem schreeuwt, want als hij onschuldig is, maak je de dingen veel erger dan ze zijn.

59. Beschuldig nooit iemand van iets zonder een echte reden. Doe zo’n beschuldiging niet tenzij je 100% zeker bent dat je gelijk hebt.

60. Beschuldig nooit iemand ervan dat hij iets niet kan, tenzij je kunt definiëren wat hij niet kan. Beschuldig nooit iemand van iets dat je niet kunt bewijzen. Vertrouw op je gevoel, maar verzamel eerst de feiten.

61. Beschuldig nooit iemand van iets zonder het eerst te vragen. Je kan het mis hebben, en je zal je relatie met hen beschadigen. Vertrouwen is de basis van een goede relatie.

62. Beschuldig nooit iemand, zelfs een goede vriend of familielid, van iets verkeerds te doen als u niet over het juiste bewijs beschikt. Iemand beschuldigen die niets verkeerd heeft gedaan, brengt u in een ongemakkelijke positie waarin u zich misschien moet verontschuldigen, en het kan uw beschuldiger een reden geven om boos op u te zijn.

63. Beschuldig nooit iemand van iets wat hij niet gedaan heeft. Nooit. Niet één keer. Niet privé, niet in het openbaar. En niet op sociale media.

64. Beschuldig nooit iemand van iets zonder bewijs. Maar als je dat doet, moge je aluminiumfolie hoed sterk genoeg zijn om de stralen van de brandende waarheid tegen te houden.

65. Beschuldig nooit iemand zonder bewijs. Stel in plaats daarvan vragen en wees nieuwsgierig naar de redenen achter de acties die je ziet.

66. Beschuldig nooit iemand van iets waaraan je zelf schuldig bent. Het laat zien dat je een bevooroordeeld persoon bent die niet bereid is je eigen fouten toe te geven.

67. Beschuldig nooit iemand van iets slechts zonder enig bewijs. Als mensen naar jouw beschuldigingen luisteren en geen bewijs hebben, zullen ze het gaan geloven omdat jij het zei.

68. Beschuldig nooit iemand van iets waaraan je zelf schuldig bent. Verwacht nooit dat iemand perfect is als je dat zelf niet bent. Zeg sorry als je iemand pijn doet. Werk naar het doel toe, niet tegen de persoon.

69. Beschuldig nooit iemand van iets wat je zelf niet zou willen meemaken. Je zult een vriend verliezen en een vijand krijgen.

70. Beschuldig nooit iemand van iets zonder bewijs. Degene die ergens in gelooft wordt sterk; degene die twijfelt is zwak. Beschuldig nooit iemand van iets te doen wat hij niet zou kunnen doen of iets te zijn waartoe hij niet in staat is.

71. Iemand beschuldigen van iets wat hij niet gedaan heeft is verbaal, en doet die persoon meer pijn dan wat dan ook.

72. Als je iemand ergens van beschuldigt, zeg je dat je hem niet meer vertrouwt, en dat is het ergste gevoel ter wereld.

73. Het belangrijkste aspect van een samenleving is de relatie tussen haar leden en het vermogen om anderen niet langer de schuld te geven van onze problemen.

74. Iemand beschuldigen van iets wat hij niet heeft gedaan is het ergste wat er is, omdat het hem het gevoel geeft dat hij geen hoop meer heeft in deze wereld en zijn hart in stukken breekt.

75. Iemand beschuldigen voor iets wat hij niet gedaan heeft, maakt dat hij zich een buitenbeentje voelt in de maatschappij en dat zijn leven geen zin meer heeft omdat mensen hem niet meer vertrouwen na beschuldigd te zijn van iets wat hij nooit gedaan heeft.

76. Beschuldig nooit iemand van iets, tenzij je bewijs hebt. Als je dat hebt, dan is het alleen maar eerlijk om je bewijs te delen. Als je dat niet hebt, kun je beter je mond houden en twee keer nadenken voordat je beschuldigingen uit. Als je andermans daden of woorden gaat beweren, onderbouw dat dan met feiten, niet met veronderstellingen of geruchten.

77. Beschuldig nooit iemand zonder bewijs, want dat geeft de ander de gelegenheid zich te verdedigen. Dus als je enig gevoel hebt dat iemand iets verkeerd heeft gedaan, denk dan na voordat je handelt.

78. Beschuldig nooit iemand zonder bewijs, want niemand kan ooit een ander overtuigen of dwingen te aanvaarden dat hij of zij iets verkeerd heeft gedaan. Je moet solide bewijs hebben voordat je iemand ergens van beschuldigt.

79. U moet altijd onthouden dat het uw woord tegen het hunne is. Je kunt nooit iets bewijzen tenzij je een soort bewijs of getuigen bij je hebt. Er zijn veel gevallen waarin mensen worden veroordeeld voor misdaden die ze niet hebben gepleegd omdat er geen bewijs tegen hen was. Je moet niemand ergens van beschuldigen tenzij je harde bewijzen tegen hem hebt.

79. Beschuldig nooit iemand van iets met bewijzen. Het is zeer belangrijk het verschil te begrijpen tussen iemand beschuldigen en iemand informeren. Iemand beschuldigen wordt over het algemeen als negatief gezien, terwijl iemand informeren meestal als positief wordt gezien.

80. Iemand van iets beschuldigen kan een ernstige zaak zijn, omdat het kan leiden tot een conflict tussen jou en de ander. Als je niet zeker weet of de persoon die je beschuldigt iets verkeerd heeft gedaan of niet, dan is het het beste om hem gewoon te informeren in plaats van hem te beschuldigen.

81. Beschuldig nooit iemand die niet geeft om wat mensen over hem denken. Als je iemand wilt beschuldigen, wees er dan eerst zeker van dat hij schuldig is voordat je hem beschuldigt, anders kom je zelf ook in de problemen.

82. Iemand beschuldigen is als modder gooien en dan wachten tot hij zich verdedigt. Beschuldig nooit iemand van iets onvoorzichtigs als je er niet zeker van bent.

83. Beschuldig nooit iemand van iets als je het niet zeker weet. Als je niet zeker bent, vraag de persoon dan of hij het gedaan heeft of niet. Als hij nee zegt en je denkt toch dat hij het gedaan heeft, moet je hem zeggen dat hij het gedaan heeft. Maar als hij ontkent en niets verkeerd heeft gedaan, beschuldig hem dan niet, want iemand beschuldigen is onbeleefd en kan van vrienden vijanden maken.

84. Beschuldig nooit iemand van iets waar je niets van weet. Het zou helpen als je nooit iemand beschuldigd van iets wat je niet met eigen ogen hebt gezien.

85. Beschuldig nooit iemand van iets tenzij je het kunt bewijzen.

86. Als je iemand wilt beschuldigen, wees dan eerst zeker van je feiten. Iemand ergens van beschuldigen is een ernstige zaak, die je niet moet doen zonder absoluut bewijs.

87. Iemand beschuldigen is een ernstige zaak die met zorg en voorzichtigheid moet worden behandeld. Overhaast nooit iemand van iets te beschuldigen, vooral niet als dat gebeurt zonder enig solide bewijs.

88. Beschuldig nooit iemand als je het niet zeker weet. Mensen hebben verschillende gedachten, perspectieven en instincten. Veroordeel hen niet omdat je iets niet begrijpt.

89. Beschuldig nooit iemand zonder bewijs, het kan uw kostbare fout zijn. Wees specifiek over uw opmerking als u een passende reactie wilt.

90. Beschuldig nooit iemand zonder voldoende bewijs. Onschuldig tot schuld bewezen is, is de regel van het recht, het is niet zomaar een slogan. Geloof niet alles wat je hoort en slechts de helft van wat je ziet.

91. Beschuldig niet iemand zonder bewijs, je zult nooit de uitkomst weten. Er zal altijd die ene persoon zijn die de waarheid beter kent dan alle anderen, en het is beter die persoon om hulp te vragen dan iemand van iets te beschuldigen terwijl je er niet eens duidelijk bewijs van hebt.

92. Iemand beschuldigen zonder bewijs is een grote fout. Iemand beschuldigen is het pijnlijkste en gevaarlijkste wat er is. Er is geen grens aan iemand beschuldigen. Iemand beschuldigen die niets gedaan heeft is een grote zonde.

93. Ga niet uit van het ergste over iemand zonder bewijs. Neem nooit aan dat iemand een slecht persoon is of schuldig aan iets omdat je de feiten niet kent. Vertrouw mensen altijd totdat ze je een reden geven om dat niet te doen.

94. Beschuldig nooit iemand zonder bewijs, want mensen die de waarheid kennen, kunnen het gevoel hebben dat je over hem of haar praat. Daardoor zal hij of zij u gaan negeren en zich misschien zelfs gekwetst voelen.

95. Het is nooit een goed idee om iemand van iets te beschuldigen zonder bewijs. Dit is om ervoor te zorgen voordat je iemand beschuldigt, zelfs voor iets kleins als jaywalking of zwerfvuil.

96. Wanneer iemand van een misdaad wordt beschuldigd, is het altijd beter die persoon op zijn woord te geloven dan hem zonder bewijs te beschuldigen. Zelfs als je zeker weet dat ze iets verkeerds of slechts hebben gedaan, heb je bewijs nodig voordat je zegt dat ze het hebben gedaan.

97. Iemand beschuldigen zonder bewijs kan zijn reputatie en vertrouwen schaden. Beschuldig iemand niet van iets als je geen bewijs hebt.

98. De beste manier om te weten of iemand betrouwbaar is, is door te kijken wat hij in de loop der tijd doet. Oordeel niet te snel over iemand op basis van één gebeurtenis. Als je geen bewijs hebt, beschuldig hem dan niet.

99. Beschuldig niet iemand zonder bewijs. Je zult er later voor moeten boeten als je je vergissing inziet, want dat is hetzelfde als jezelf beschuldigen.

100. Hoe meer je iemand beschuldigt zonder bewijs, hoe meer je laat zien hoe onzeker en onvolwassen je bent. Begin een zinvol gesprek in plaats van zinloze argumenten.

Als vuistregel moet je altijd proberen om uitspraken over een andere persoon te vermijden, tenzij je bewijs hebt om ze te ondersteunen. En zelfs dan moet u goed nadenken of de uitspraak al dan niet als beledigend zal worden ervaren. Vergeet niet dat alles wat u online deelt, of het nu persoonlijk (of via internet) of schriftelijk is, op dezelfde manier tegen u kan en zal worden gebruikt.