Citaten Voor Dode Soldaten

Quotes for Dead Soldiers

Soldaten zijn mensen die het ultieme offer brengen voor hun land en glorie verdienen in de strijd. Het zijn die dappere mannen die zich bij het leger hebben aangesloten om hun land bij te staan in tijden van oorlog. Toen de oorlog uitbrak stonden zij op en vochten om de lafheid van velen te verraden.

Soldaten zijn er altijd om de weerlozen te verdedigen, de zwakken te beschermen en voor de vrijheid te vechten. Het maakt niet uit hoe ver ze gaan, waar ze gaan, en wat ze doen, hun enige zorg is om ons veilig en gezond te houden en ons te voorzien van een betere toekomst. Ze laten hun familie en vrienden achter, altijd wetend dat ze hen misschien nooit meer zullen zien, alleen omdat we een vreedzame wereld verdienen. Wat je ook denkt, het zijn helden.

De dienst en opoffering van onze soldaten zijn de ware maatstaf voor hun heldendom. Het zijn niet de medailles die zij ontvangen of hun erkenning; hun opofferingen maken hen tot helden.

Het leven dat zij leefden zal nooit worden vergeten vanwege hun moed om voor hun land te vechten. Ze kunnen misschien niet meer praten, maar hun verhalen en herinneringen leven voort in hun familie, vrienden en de soldaten die blijven vechten voor hun land. Hier zijn verzamelingen van verbazingwekkende citaten voor dode soldaten die je de dappere en heldhaftige daden van dode soldaten zullen doen waarderen.

Citaten voor dode soldaten

 

De dood laat een hartzeer achter dat niemand kan genezen, liefde laat een herinnering achter die niemand kan stelen. Onze gevallen helden zullen voor altijd herinnerd worden voor hun tijd op aarde. Ze waren speciaal voor veel mensen en zullen altijd geliefd zijn. Als een man ten strijde trekt en sneuvelt in de strijd leeft hij voort zolang zijn verhaal wordt verteld.

1. Hoe kunnen we hen vergeten die hun leven gaven voor ons land? Moge hun heldendaad nooit vergeten worden.

2. De moed die onze gevallen helden ooit hebben getoond, zou een inspiratie voor ons allen moeten zijn. We zullen ze nooit vergeten

3. Mogen we nooit de offers vergeten die onze mannen en vrouwen in uniform brengen om ons veilig te houden.

4. We zullen nooit vergeten. We zullen nooit stoppen met vechten. We zullen onze held altijd herinneren.

5. Herdenken is niet gemakkelijk, maar we zullen nooit de offers vergeten die hij voor ons land bracht.

6. Helden worden niet geboren, ze worden gebouwd. Opgedragen aan allen die vechten voor vrijheid boven de roep van de plicht.

7. Helden worden gebouwd door begrip en mededogen. Opgedragen aan allen die vechten voor vrijheid boven wat gevraagd wordt.

8. Een held is iemand die vecht voor vrijheid, zelfs als dat betekent dat hij zijn eigen vrijheid moet opofferen.

9. Helden zijn gewone mensen met de moed om hun leven te geven voor onze vrijheid. Wij eren uw offer met dankbaarheid en respect.

10. Voor de dapperen en moedigen, we eren jullie offers.

11. Ze leven zo kort, maar toch zo dapper. We zullen ze nooit vergeten.

12. Het leven van onze gevallen helden is te kort. In een oogwenk is het voorbij. We zullen ze nooit vergeten.

13. Bedankt voor jullie dienst en moed voor de mensheid. Onze vallende helden zullen gemist worden.

14. Wij gedenken hun korte leven, en zullen de zegen koesteren van de tijd die wij met hen hadden.

15. We zullen het leven van onze dappere soldaten nooit vergeten. Hoewel hun leven kort was, hebben ze de harten van velen om hen heen geraakt.

16. Ze waren een helder licht in ons leven en zullen nooit vergeten worden. We zijn zo verdrietig om afscheid te nemen en willen dat ze weten dat ze altijd in ons hart zullen zijn.

17. Wij allen missen onze gevallen helden diep en wensen hen vrede toe. Zij zullen altijd herinnerd worden als een helder licht in ons leven en voor altijd in ons hart blijven.

18. We houden van jullie en we zullen jullie zo missen onze moedige helden. Jullie wisten ons altijd te beschermen, zelfs in onze moeilijkste tijden, leef voort dappere soldaten…

19. We zullen altijd dappere soldaten herinneren met verdriet in ons hart. Ze waren goede soldaten en vrienden en zullen nooit vergeten worden.

20. Wij zullen de herinneringen altijd koesteren en de moed en liefde van onze gevallen helden voor het volk hartstochtelijk waarderen.

21. Het leven is zo onvoorspelbaar. We kunnen ons niet altijd voorbereiden op verlies en verdriet, maar we kunnen ons wel alle goede tijden herinneren die we hebben gehad en dankbaar zijn voor de mensen die in ons leven zijn gekomen. We kunnen onze helden niet smeden

22. Hoewel hun leven kort was, zullen we voor altijd onze moedige soldaten herinneren. Ze zijn geliefd en worden door ons allen gemist.

23. Moedig is het enige woord dat de erfenis die onze moedige soldaten achterlieten kan beschrijven. Ze mogen dan weg zijn, maar ze zullen altijd herinnerd worden.

24. Ze mogen dan weg zijn, maar ze zullen altijd herinnerd worden. De moed die ze toonden in het aangezicht van tegenslag is ongeëvenaard.

25. Ze waren moedig en zorgzaam. We hadden geluk dat ze in ons leven waren. Ze zijn weg, maar niet vergeten.

26. We zijn hier voor onze gevallen helden. Ze mogen dan weg zijn, maar ze zullen altijd herinnerd worden.

27. Toen ze deze wereld verlieten, lieten ze ons allemaal in een shocktoestand achter. Mensen zullen hen voor altijd herinneren. We zullen ze nooit vergeten en hun moed en wat ze voor ons betekenden.

28. De wereld heeft een ware held verloren. Ze zullen door iedereen gemist worden.

29. Ze zullen gemist worden, onze legende. Ze waren een wegbereider. We eren hen en de vele levens die ze ten goede hebben veranderd.

30. Onze harten zijn gebroken. We zullen ze missen.

31. De wereld is een trieste plaats zonder onze dappere soldaten. Ze vochten voor hun zaak en deden alles om van de wereld een betere plek te maken.

32. We zullen onze dappere soldaten missen. Ze vochten voor onze zaak en deden alles om een betere wereld te maken.

33. Onze dappere soldaten deden alles om van deze wereld een betere plek te maken. Ze vochten altijd voor waar je in geloofde en nu is de wereld een triester oord zonder jou. Je zult diep gemist worden en altijd herinnerd worden.

34. Je vocht zo hard voor waar je in geloofde en deed echt alles om van de wereld een betere plek te maken.

35. Hoe hard je ook probeerde te slagen, de wereld voelt nog steeds leeg zonder jou. Het is een trieste dag voor iedereen die geloofde in waar jij voor stond.

36. De wereld is een betere plek door jou. Dank u voor uw dienst, uw inspanningen om het leven voor anderen gemakkelijker te maken, en dank u dat u een vriend en moedige soldaat bent…

37. Hoewel onze gevallen helden zijn overleden, zal hun herinnering voortleven. Ze vochten voor sociale rechtvaardigheid en burgerrechten zullen nooit vergeten worden. Ze waren een krachtige en dappere soldaat die zovelen inspireerde.

38. De onbaatzuchtigheid van onze dappere soldaten zal niet worden vergeten, hun moed zal in vele levens voortleven. Ze hebben de wereld echt beter gemaakt en mensen op vele manieren geïnspireerd.

39. Hun verlies zal nog vele jaren gevoeld worden. Mensen in nood zullen hun vriendelijkheid en vrijgevigheid missen.

40. We herdenken degenen die we hebben verloren. De erfenis van onze gevallen helden zal het verschil zijn dat zij in zoveel levens maakten.

41. Ze vochten voor sociale rechtvaardigheid en burgerrechten. Ze waren een krachtige en dappere soldaat die velen inspireerde.

42. We zijn kapot van het verlies van zo’n grote held. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar hun familie in deze moeilijke tijd.

43. Jullie zullen voor altijd in onze harten zijn. We houden van hun moedige dappere soldaten

44. Bedankt onze gevallen helden voor alles wat jullie deden voor onze gemeenschap. Jullie erfenis zal voor altijd voortleven.

45. Ze vochten voor sociale rechtvaardigheid, burgerrechten en gelijkheid. Het waren echte helden die velen inspireerden.

46. Moedig en onzelfzuchtig, onze gevallen helden gaven alles in de strijd voor zijn volk. we houden van ze en missen ze, de grote soldaten.

47. Als een offer wordt gebracht voor het grotere goed, moeten we onze gevallen helden eren…

48. Wanneer iemand zijn leven verliest tijdens het uitvoeren van zijn taak, zijn we het aan hem en zijn familie verplicht om hun offer te eren.

49. De dienst en opoffering van de verdedigers van onze natie is de ware maatstaf voor hun heldendom. Bij het eren van onze gevallen helden, moeten we de families die zij achterlieten niet vergeten.

50. De dienst en opoffering van de verdedigers van onze natie is de ware maatstaf voor hun heldendom. Bij het eren van onze gevallen helden, is het belangrijk om de opofferingen van hun families voor de natie niet te vergeten.

51. Ze vochten voor gerechtigheid. Ze vochten voor gelijkheid. Ze gaven hun leven voor het grotere goed van de samenleving. Hun herinnering zal nooit vervagen.

52. We mogen nooit vergeten dat de helden van onze natie zonen en dochters zijn, echtgenoten en echtgenotes, en moeders en vaders. Bij het eren van onze gevallen helden, moeten we de families die ze achterlieten niet vergeten.

53. We eren degenen die hun leven hebben gegeven in dienst van anderen. We zullen voor altijd dankbaar zijn voor hun offer, en we gedenken de families die achterblijven.

54. Onze gevallen helden stierven terwijl ze hun land dienden en onze meest fundamentele vrijheden beschermden. We houden van jullie en zullen jullie voor altijd koesteren, onze dappere soldaten…

55. De families van gesneuvelde soldaten zijn mensen zoals jij en ik. Ze delen dezelfde dromen, hoop en angsten. En wanneer een familielid van hen wordt weggenomen tijdens hun dienst, hebben ze steun nodig.

56. De families van de gevallen helden zijn zelf helden en hun verlies is ongekend.

57. Voor de wereld was je een van de meest geliefde helden en voor ons ben je onze held, vader, echtgenoot en beste vriend. We kunnen niet wachten om je weer te zien.

58. De ware helden van onze natie geven blijk van moed en onbaatzuchtigheid bij het beschermen van onze vrijheid, elke dag. Zij zijn de besten onder ons – en hun families dienen ook wanneer zij in gevaar komen.

59. De dappere mannen en vrouwen die hun leven opofferen om ons veilig te houden zijn echte helden. We kunnen ons de pijn van de familie niet voorstellen die een geliefde verliest als ze niet thuiskomen.

60. Onze gevallen engelen hebben hun tijd, vrijheid en leven opgeofferd om ons land te verdedigen. We moeten hen omarmen en ervoor zorgen dat de families die ze achterlieten vandaag en morgen op ons kunnen rekenen.

61. Onze gevallen helden maken het verschil. Hun vastberadenheid en opoffering om hun missie te volbrengen redden levens. De moed die zij elke dag tonen inspireert ons.

62. Ter ere van alle verloren levens, kiezen we elke keer als we een keuze maken, voor een leven in vrijheid.

63. Opoffering is nooit gemakkelijk. Het is een daad van moed en opoffering die ons maakt wie we zijn. We kunnen de wereld veranderen en een verschil maken, één persoon per keer. We eren onze dappere soldaten

64. De wereld heeft een ware held verloren. Ze zullen gemist worden door al onze moedige soldaten en hun families, vooral de kinderen.

65. De dienst en de opoffering van deze gevallen soldaten zullen altijd herinnerd worden. De offers die zij brachten voor hun land zullen nooit vergeten worden.

66. We zetten onze missie voort en eren het offer van deze gevallen soldaten. We zullen hun onbaatzuchtige opoffering voor hun land nooit vergeten.

67. De wereld heeft een ware held verloren, een man met grote moed en diepe nederigheid. U zult gemist worden door al onze moedige soldaten die met u gevochten hebben en door de naties die zij beschermen.

68. Door de opofferingen van deze gevallen mannen en vrouwen te eren, wordt ervoor gezorgd dat hun offers worden herinnerd, bewaard en geëerd.

69. Deze mannen en vrouwen vochten dapper voor hun land in de wetenschap dat ze misschien nooit meer zouden terugkeren. We herinneren hen als helden.

70. Ze waren helden voor de wereld, maar een nog betere vader, moeder, man, vrouw en vrienden. We zullen ze missen.

71. Zonder hun dienst en opoffering, zouden we hier vandaag niet zijn.

72. Hun moed en dapperheid zal nooit vergeten worden. We zullen onze moedige soldaten missen

73. De wereld verloor een held, maar wij verloren een nog betere vader, echtgenoot en vriend. Hij zal altijd gemist worden.

74. We zullen jullie nooit vergeten, onze dappere helden. Er was niemand beter als vriend, vader en rolmodel. Jij was de beste van ons.

75. We zullen het offer van onze helden nooit vergeten. Rust in vrede onze dappere soldaat

76. Onze harten gaan uit naar de vrouw en dochter van onze gevallen helden. Rust in vrede, helden.

77. Bedankt voor al jullie offers, onze gevallen helden. Jullie hielpen ons veilig te houden, en nu kunnen jullie in vrede rusten, wetende dat wij jullie nalatenschap zullen voortzetten. We zullen jullie nooit vergeten en alle mannen en vrouwen die hun leven hebben gegeven zodat wij in vrijheid konden leven.

78. We zijn dankbaar voor uw offer, onze dappere soldaten. Jullie houden ons veilig en rusten in vrede, wetende dat wij jullie nalatenschap zullen voortzetten. We zullen jullie nooit vergeten en alle mannen en vrouwen die hun leven hebben gegeven zodat wij in vrijheid kunnen leven.

79. Wij zullen nooit alle mannen en vrouwen vergeten die hun leven hebben gegeven zodat wij in vrijheid konden leven.

80. Wij zullen onze dappere strijder nooit vergeten omdat hij zijn leven gaf zodat wij in vrijheid kunnen leven.

81. Het is moeilijk de dankbaarheid onder woorden te brengen die wij, als natie, voelen voor onze dappere strijder. Je gaf je leven om ons veilig te houden, en daarvoor zijn we je eeuwig dankbaar. We kunnen je nooit vergeten.

82. Onze gevallen helden offerden zichzelf op om de rest van de wereld veilig te houden en ze moeten zo trots zijn dat te hebben gedaan. Bedankt dat jullie je leven op het spel hebben gezet.

83. Ze hebben zich opgeofferd om de rest van de wereld veilig te houden en je moet zo trots zijn dat je dat gedaan hebt. We zouden je allemaal moeten bedanken dat je je leven voor ons op het spel hebt gezet.

84. Zij vochten voor vrijheid en gerechtigheid, en zij zullen niet oud worden zoals wij die overblijven. De ouderdom zal hen niet vermoeien, noch de jaren veroordelen. Bij het ondergaan van de zon en in de ochtend, zullen wij hen gedenken.

85. Je hebt alles opgeofferd om ons te beschermen. Bedankt dat je je leven op het spel hebt gezet.

86. Bedankt dat je jezelf hebt opgeofferd om de rest van de wereld veilig te houden voor onze dappere soldaten. Hun moed en dapperheid worden bewonderd door iedereen om hen heen

87. Ze gaven alles wat ze hadden zodat anderen konden leven. Bedankt dat je een held bent voor de rest van ons.

88. Bedankt dat je je leven op het spel hebt gezet, onze dappere soldaten. Het is dankzij mensen zoals zij dat we vandaag in deze veilige wereld kunnen leven.

89. Je stierf voor anderen. Je stelde anderen boven jezelf. Je had zoveel om voor te leven, maar je dacht er nooit over na en besloot in plaats daarvan je leven te wijden aan het beter maken van het leven van anderen.

90. Onze dappere strijders zijn onze inspiratie. De wereld is een betere plek dankzij hen. Wij danken hen voor hun offers om ons land te dienen en de vrijheden te beschermen die wij allen genieten.

91. We zijn dankbaar voor onze dappere soldaten. Bedankt voor jullie opoffering om ons land te dienen en de vrijheden te beschermen waar we allemaal van genieten.

92. Je bent een inspiratie. Je bent gewond en hebt de moed om ons land te dienen, zelfs onder gevechtsomstandigheden die moeilijk zijn voor mensen die dat niet hebben meegemaakt. Dank u voor uw opoffering om ons land te dienen en de vrijheden die wij allen genieten te beschermen. We missen je en leven voort

93. De moed van onze dappere strijders, inzet en opoffering wordt door ons allen gewaardeerd. Dank u voor uw dienst. We houden van je en missen je.

94. We danken onze dappere soldaten voor hun dienst. Velen van ons zouden niet kunnen genieten van de dingen die we vandaag hebben als zij niet de offers hadden gebracht.

95. Het is echt verbazingwekkend wat je allemaal hebt gedaan. Onze wereld houdt van je en waardeert je! Bedankt voor alles wat je doet om dit een betere plek voor ons allemaal te maken. We missen je onze dappere soldaat

96. We waarderen onze gevallen helden, we erkennen hun dienst. Hun offers worden gewaardeerd.

97. Onze dappere strijders zijn de reden dat we wakker worden in een vrij land. Bedankt voor het vechten voor vrijheid en democratie over de hele wereld.

98. Ze zullen voor altijd in ons hart blijven en we zullen altijd dankbaar zijn voor alles wat ze deden om ons te beschermen en veilig te houden.

99. We zullen onze moedige soldaten nooit vergeten voor hun moed en opofferingen.

100. Onze strijders die voor ons vochten zullen nooit vergeten worden. Het waren krachtige en dappere soldaten, die velen inspireerden.

Het ultieme offer is niet de daad van het sterven, maar de pijn voor de achterblijvers. Onze soldaten zijn mensen, ze hebben gezinnen en vrienden, het is niet gemakkelijk om de pijn van het verlies van dierbaren te dragen. We moeten hun dienst en opoffering herdenken door hun leven te vieren door onze gevallen helden te eren.

Ik hoop dat u en uw keuze geselecteerd uit de collecties van deze prachtige citaten voor dode soldaten heb ik hier. Alsjeblieft, vergeet niet om commentaar en delen met uw familie en vrienden ook.

Bedankt.