Gebeden Gaan Omhoog Zegeningen Komen Omlaag Quotes

Prayers Go Up Blessings Come Down Quotes

Telkens wanneer wij onze ogen op God gericht houden en ons tot Hem wenden voor hulp, maken wij onze smeekbeden en verzoeken aan God bekend in de verwachting dat Hij ze gehoord heeft en op Zijn eigen tijd, die voor ons altijd de beste en mooiste tijd is, zal Hij tot ons komen met de antwoorden op het verzoek.

Ook zijn we ons er soms niet van bewust dat er ergens mensen voor ons bidden, wat we meestal voor lief nemen.

Hieronder een verzameling gebeden gaan zegeningen komen naar beneden citaten. Ik hoop dat u een citaat vindt dat tot uw ziel spreekt.

Gebeden gaan omhoog Zegeningen komen omlaag Quotes

Gebeden tot God zijn ofwel een dankgebed of een verzoekgebed en als die gebeden omhoog gaan, komen er zeker zegeningen naar beneden. Zegeningen zijn wat we verwachten te ontvangen nadat we tot God hebben gecommuniceerd.

1. Elk gebed wordt verhoord en beantwoord, hoewel soms niet op de manier of op het tijdstip dat wij wensen, maar het blijven zegeningen.

2. Vaak denken we niet na, maar God hoort als onze gebeden omhoog gaan, zegeningen komen zeker naar beneden.

3. Het gebed is de sleutel tot de hemel, maar het geloof opent de deur en de zegeningen stromen naar beneden.

4. Wanneer u voor anderen bidt, luistert God naar u en zegent Hij hen, en soms, wanneer u veilig en gelukkig bent, denkt u eraan dat iemand voor u en uw zegen heeft gebeden.

5. Gebeden gaan omhoog, en zegeningen komen naar beneden, maar niet altijd tegelijk. Soms moet je wachten op de zegeningen.

6. Gebed is de sleutel die alle deuren opent. Gebeden gaan omhoog, en zegeningen komen naar beneden

7. Bidden is praten met God. Gebeden gaan omhoog, zegeningen komen naar beneden.

8. Bidden is hoe we met God communiceren. Gebeden gaan omhoog, en zegeningen komen naar beneden

9. Gebeden gaan omhoog, en zegeningen komen neer op zowel zondaars als heiligen.

10. Bid en geloof dat alles goed komt. Gebeden gaan omhoog, en zegeningen komen naar beneden.

11. Hoewel wij weten dat alle zegeningen van U komen, vragen wij U ons een extra maat van Uw zegeningen in ons leven te geven.

12. Wij vragen U om Uw goedheid en Uw gunst over ons uit te storten.

13. Gebeden gaan omhoog, en zegeningen komen naar beneden, dus blijf bidden, geloof in God en het universum, en je zult het licht kunnen vinden dat je nodig hebt.

14. We moeten met vertrouwen bidden, en bedenken dat de Vader in elke omstandigheid aan het werk is om zijn Zoon zegen te brengen. Gebeden gaan omhoog, en zegeningen komen naar beneden.

15. Er zijn geen grenzen aan wat er kan gebeuren als je bidt, dus het is nooit te laat om de Heer te vragen in je leven te werken.

16. Gebeden gaan omhoog, zegeningen komen naar beneden. Maak van je gebed een gewoonte, en zegeningen zullen je bereiken.

17. Gebeden gaan omhoog, zegeningen komen naar beneden. Midden in de stormen van het leven worden onze gebeden door de Heer gehoord. Hij zal de zeeën kalmeren en zegeningen onze kant op sturen.

18. Gebeden gaan omhoog, zegeningen komen naar beneden. We moeten blijven bidden voor anderen en onszelf.

19. Als zegeningen neerkwamen als regendruppels, zou er een overstroming zijn.

20. Een gebed uit het hart wordt altijd verhoord en de zegen zal zeker stromen.

21. Soms verandert God je situatie niet omdat Hij je hart wil veranderen.

22. Bidden is niet vragen. Het is een verlangen van de ziel. Het is dagelijkse erkenning van iemands zwakheid. Het is beter in gebed een hart zonder woorden te hebben, dan woorden zonder hart.

23. Een gebed in de woorden van de ziel is veel krachtiger dan enig ritueel.

24. Dank U, God, voor Uw liefde, voorziening en zegeningen voor mijn familie en mij. Ik bid voor bescherming over iedereen en alles wat van mij is.

25. Gods zegeningen zijn elke dag op ons. Hij vervult ons met zijn geest en leidt ons naar een leven van geloof in Hem. Wij zijn Zijn kinderen, Zijn oogappel. Mogen wij ons leven leiden op een manier die Hem eer brengt!

26. Het doel van bidden is niet om Gods wil naar onze hand te zetten, maar om onze wil af te stemmen op de Zijne. Gebeden gaan omhoog, en zegeningen komen naar beneden

27. Het gebed past ons niet voor het grotere werk; het gebed is het grotere werk.

28. Gebed verbreekt alle grendels, lost alle ketenen op, opent alle gevangenissen, en verbreedt alle engten waardoor Gods heiligen werden vastgehouden. Gebeden gaan omhoog, en zegeningen komen naar beneden.

29. Als je bidt, geef God dan geen instructies – meld je gewoon aan. Gebeden gaan omhoog, en zegeningen komen naar beneden.

30. Gods zegen op u deze dag. Moge Zijn genade vermenigvuldigd worden in uw leven door Christus Jezus, onze Heer en Verlosser.

31. God zegent hen die hem vrezen, van generatie op generatie.

32. Gebed brengt God op aarde en tilt de mens op naar de hemel. Gebeden gaan omhoog, en zegeningen komen naar beneden.

33. Gebeden worden altijd op drie manieren beantwoord: Ja, nog niet, of ik heb iets beters in gedachten.

34. Bidden is een gesprek met God. Soms praten we, soms luisteren we; soms huilen we; soms lachen we; soms zijn we boos; soms moeten we schreeuwen, maar het belangrijkste is dat onze gebeden altijd worden gehoord en beantwoord.

35. Gebed is de sleutel van de morgen en de grendel van de avond. Gebeden gaan omhoog, en zegeningen komen naar beneden.

36. Als God je een nee geeft, bedank hem dan. Hij beschermde je tegen iets dat je niet kon zien.

37. Ik geloof in het gebed. Het is de beste manier om kracht uit de hemel te putten. Gebeden gaan omhoog, en zegeningen komen naar beneden.

38. God zit nog steeds op de troon, en Hij is nog steeds een goede God. Gebeden gaan omhoog, en zegeningen komen naar beneden.

39. Soms kalmeert God de storm. Soms laat Hij de storm woeden en kalmeert Zijn kind.

40. Bidden is geen ritueel waarbij we onze ogen sluiten en een heilig gezicht opzetten. Bidden is een relatie met God die begint als we beseffen dat Hij er al is. Gebeden gaan omhoog, en zegeningen komen naar beneden.

41. Bidden is gewoon een gesprek in twee richtingen tussen jou en God.

42. Bidden is niet het laatste redmiddel, het is je eerste verdedigingslinie. Bidden is onze verbinding met God. Het is hoe we aansluiten op Zijn bovennatuurlijke kracht en macht.

43. Je hebt gebed nodig omdat gebed dingen verandert. Gebed beweegt de hand van God. Gebeden gaan omhoog, en zegeningen komen naar beneden.

44. Bidden is net zo’n natuurlijke uiting van geloof als ademen van leven. Gebeden gaan omhoog, en zegeningen komen naar beneden.

45. Moge uw zegeningen meer zijn dan u kunt tellen, en uw hart gevuld met dankbaarheid.

46. Gebeden gaan omhoog, en zegeningen komen naar beneden in de vorm van antwoorden op gebeden is wat iedereen wil.

47. Iedereen heeft antwoorden op gebeden nodig. Daarom kijken we op naar God voor antwoorden, en onze zegeningen komen naar beneden.

48. Het zijn Gods verzoeken die neerkomen als zegeningen voor elk individu.

49. God is het bovennatuurlijke wezen dat ons zegeningen brengt.

50. Gebeden gaan omhoog, en zegeningen komen alleen naar beneden als je het vraagt.

Deze citaten daarboven kunnen het geloof stimuleren in iedereen die ze tegenkomt. Een ding is zeker, deze gebeden en zegeningen citaten zijn enkele van de beste die er zijn en kan ons aanmoedigen om betere dingen te doen in het leven.

Deel het alsjeblieft. Bedankt