Geef Me De Wijsheid Om Het Verschil Te Weten Quotes

Discretie is een geschenk. Het is een echt hulpmiddel voor iedereen die de verschillen in ogenschijnlijk gelijksoortige dingen wil ontcijferen. Soms lijkt wat je kunt veranderen en wat niet, maar er is wijsheid voor nodig om het verschil te kennen.

Wijsheid is kracht voordat zij wordt verworven, kracht voordat zij wordt uitgeoefend, licht voordat zij wordt verlicht, en daarna een steunpilaar. Deze wijsheid kan niet zomaar van mensen worden gekregen, er is een hogere macht voor nodig om haar te geven.

Dus, wanneer je tot God wilt bidden om je de wijsheid te geven om onderscheidend te zijn, merk je dat het beter werkt dan dat je je eigen inspanningen gebruikt. Je inspanningen brengen je maar tot op zekere hoogte, waarom gebruik je niet Gods genade door in gebed in te spelen op Zijn voorzieningen.

Als je op zoek bent naar de beste geef me de wijsheid om het verschil te weten citaten, dan ben je hier aan het juiste adres. Gebruik deze citaten om je gebed om wijsheid naar een ander niveau te schoppen.

Geef me de wijsheid om het verschil te weten Quotes

O Heer, geef me de wijsheid en intelligentie om het verschil te weten tussen wat ik kan veranderen en wat ik moet loslaten. Ik wil de juiste beslissingen kunnen nemen terwijl U mij door de reis van het leven leidt.

1. O Heer, leid me als ik belangrijke beslissingen neem. Leid me in de juiste richting en geef me de wijsheid om te weten of dit een weg is die naar uw wil zal leiden. Amen.

2. Lieve God, geef me de wijsheid om onderscheid te maken tussen wat ik kan veranderen en wat niet. Help me het verschil te begrijpen tussen wat ik wil en wat ik nodig heb om als persoon te groeien. Amen.

3. God, geef mij de kalmte om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen, moed om de dingen te veranderen die ik wel kan veranderen, en wijsheid om het verschil te weten.

4. O Heer, ik bid dat U mij de kennis en het begrip geeft om de beste beslissingen te nemen. Geef me de moed om de dingen te veranderen die ik kan veranderen, en de wijsheid om het verschil te kennen.

5. God, help me alstublieft het verschil te kennen tussen wat ik moet loslaten en wat ik voor me kan veranderen wanneer ik op het punt sta cruciale beslissingen te nemen. Ik bid nederig in uw heilige naam.

6. Moge ik de wijsheid vinden om onderscheid te maken tussen wat ik kan veranderen en waar ik niet aan moet tornen. Geef me de wijsheid om het verschil in dingen te kennen voordat ik kritische beslissingen neem.

7. Lieve God, help me alstublieft onderscheid te maken tussen de dingen die ik kan veranderen en de dingen die ik moet accepteren. Lieve Heer, schenk mij uw genade en help mij het verschil te zien tussen goed en kwaad.

8. Vader, help me om de juiste keuzes te maken in mijn leven. Vul mijn hart en geest met uw waarheid en geef mij de kracht om beslissingen te nemen die u behagen. Leid mij in een richting die Uw wil volgt.

9. Geef me de kracht om te weten wat ik wil en de kracht om mijn dromen te volgen. Ik vraag dat God mij de kracht geeft om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen en de wijsheid om het verschil te kennen.

10. God, wees met mij door dik en dun. Help me te weten wanneer ik moet loslaten en wanneer ik dichtbij moet blijven, om het verschil te kennen tussen wat ik kan veranderen en wat ik niet kan veranderen.

11. O Heer, geef mij de wijsheid om betere en slimmere keuzes te maken. Heer, ik heb uw wijsheid, leiding en sturing nodig bij elke beslissing die ik neem. Amen.

12. Lieve Heer, geef mij de wijsheid om het verschil te weten tussen wat ik moet loslaten en wat ik kan veranderen, en de wijsheid om de mensen die mij willen helpen te onderscheiden van degenen die doen alsof. Amen.

13. O, genadige Heer, ik bid om wijsheid en begrip om in mijn leven « vrienden » van huichelaars te onderscheiden, en om het verschil te kennen tussen wat ik kan aanvaarden en wat ik verander. Amen.

14. Heer, ik heb geprobeerd te doen wat goed is voor mijn familie en het land. Nu vraag ik om uw zegen over het werk dat voor me ligt en geef me de wijsheid om het verschil te weten tussen wat ik kan veranderen en wat ik niet kan veranderen.

15. Lieve God, help me het verschil te begrijpen tussen wat ik kan veranderen en wat ik alleen maar kan accepteren.

16. Leid alstublieft mijn hand en gedachten als het gaat om het nemen van belangrijke beslissingen in het leven. Heer, geef me alstublieft de wijsheid om te weten wie mijn echte vrienden zijn. Amen.

17. Geef me het inzicht om het verschil te kennen tussen wat we kunnen veranderen en wat we eenvoudigweg moeten aanvaarden. Mogen wij troost vinden in onze eenheid met U.

18. Ik bid dat ik gezegend ben met de wijsheid om betere, slimmere keuzes te maken. Prijs U, Heer. Toon me de dwaling van mijn wegen als ik van uw pad afdwaal en help me te weten dat ik alleen door u verlossing kan bereiken.

19. Laat mij de wijsheid vinden die ik nodig heb om al mijn keuzes te maken met liefde, mededogen en begrip. Ik ben bereid om de weg gewezen te worden, en op dat moment dat ik de weg herken die ik wil gaan, zult U mij de moed gegeven hebben om te doen wat ik moet doen.

20. Help me alstublieft de moed te vinden om mezelf te vertrouwen, en te doen wat ik nodig heb voor mijn positieve groei. God, laat me weten wat ik niet in de hand heb. Geef me de wijsheid om de moed te hebben dingen los te laten die ik niet kan veranderen en het geloof om te werken met wat ik wel kan.

21. Geef me wijsheid zodat ik vandaag goede beslissingen kan nemen. Adonai, geef me alstublieft de wijsheid om het verschil te weten tussen wat ik moet veranderen en waar ik me geen zorgen over moet maken.

22. Vader, help mij onderscheid te maken tussen een zonde en een fout. O God, help me mijn eigen fouten te begrijpen en andere mensen niet te veroordelen; laat me tolerant zijn voor hun zwakheden en hun menselijke zwakheden, want U houdt van alle mensen.

23. O Heer, help mij om de moed te vinden om te doen wat juist is in het aangezicht van verleiding, en de kracht om al het kwaad in mij te overwinnen. Help mij te leren luisteren met een open hart voordat ik spreek. En moge Uw wijsheid mij leiden naar een betere wereld.

24. Moge ik de wijsheid vinden om te weten wat echt belangrijk is voor mijn ziel. Heer, ik bid dat u mij het verschil laat zien tussen mijn vrienden en degenen die mij kwaad toewensen. Amen

25. Geef me de kracht die ik nodig heb om de uitdagingen in mijn leven te overwinnen. Help me vrede, liefde en geluk te vinden in alles wat ik doe.

26. Ik bid dat U mij grote wijsheid wilt geven, zodat ik kan onderscheiden wat ik kan veranderen en wat niet. Hemelse Vader, geef mij de genade en hulp van uw Heilige Geest om de juiste beslissingen te nemen.

27. Geef mij de kennis om het verschil te weten tussen dingen die ik moet veranderen en wat ik moet loslaten voordat ik belangrijke beslissingen neem.

28. Heer, geef me de wijsheid om het verschil te zien tussen wat ik kan veranderen en wat ik niet kan veranderen. Laat me onthouden dat U altijd bij me bent en me begeleidt bij elke beslissing die ik gedurende de dag neem. Amen.

29. Terwijl ik bid, vraag ik u om mij te leiden, Heer. Moge God me helpen sterk genoeg te zijn om de dingen te veranderen die ik kan en wijs genoeg om te weten wat ik wel en niet kan veranderen.

30. Hemelse Vader, ik dank U voor mijn leven en alle zegeningen die U mij heeft geschonken. Help me alstublieft betere beslissingen te nemen in mijn leven, door te weten wat ik moet veranderen en wat ik moet laten. Amen.

31. God, help mij te aanvaarden dat ik bepaalde dingen soms niet kan veranderen, maar schenk mij alstublieft de wijsheid om het verschil te kennen.

32. Vader, ik dank U dat U mij wijsheid geeft naar Uw rijkdom en glorie. Op deze dag vraag ik om wijsheid om de strijd die voor mij ligt te overwinnen.

33. Heer, leid me alstublieft op het juiste pad. Hemelse Vader, ik bid voor uw leiding om te weten wie mijn ware vrienden zijn en voor hun bescherming. Om ook het verschil te weten tussen wat ik kan veranderen en wat niet. In Jezus’ naam, Amen.

34. Moge God mij de wijsheid geven om het verschil te kennen tussen wat ik kan veranderen en geduldig te zijn met het proces.

35. Mag ik zien, lieve Vader, waar ik verantwoordelijk voor ben en waar ik niets aan kan doen. Dit tweede deel is even belangrijk als het eerste. Help me de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen. Amen.

36. Geef mij de wijsheid om het verschil te kennen in de dingen die voor mij liggen als ik op het punt sta kritieke beslissingen te nemen. Oh Heer, geef mij de wijsheid om het verschil te weten tussen een zonde en een vergissing.

37. O Heer, help me onderscheid te maken tussen wat ik kan veranderen en wat ik moet veranderen. Ik bid om de wijsheid om slimme keuzes te maken als het gaat om zakelijke beslissingen en het helpen van andere mensen en mezelf.

38. Moge ik de wijsheid hebben om betere en slimmere keuzes te maken. Lieve Heer, geef me de wijsheid om het verschil te weten tussen de mensen die mijn vrienden zijn en anderen die doen alsof. Amen.

39. Oh God, ik bid tot U dat U mij de wijsheid en intelligentie geeft om de juiste beslissingen te nemen. Zegen ons gezin met uw leiding en liefde.

40. Lieve Heer, toon me alstublieft de wijsheid om het verschil te kennen in de dingen die voor me liggen wanneer ik op het punt sta kritieke beslissingen te nemen.

41. Lieve Heer, soms maak ik fouten; soms zondig ik. Help me alstublieft om het verschil te zien, en te weten wanneer ik mijn slechte gedrag moet opbiechten en ook wanneer ik mijn gedrag moet veranderen. Dank U dat U er altijd voor mij bent.

42. Heer, wees bij me in deze tijd. Ik weet dat de beslissingen die ik neem gevolgen zullen hebben. Geef me wijsheid, Heer, om te begrijpen wat juist en waar is.

43. Lieve Heer, help me om alert te blijven en het verschil te kennen tussen echte vrienden en degenen die doen alsof. Amen. Alstublieft, God, geef mij de wijsheid om het verschil te weten tussen wat juist is en anderen die er net zo uitzien.

44. Lieve Heer, help me om betere en slimmere keuzes te maken. Moge God mij het verschil leren tussen wat ik mag veranderen en wat ik moet accepteren. Ik bid om de wijsheid om betere en slimmere keuzes te maken. Ik bid dat U mij de weg wijst.

45. Oh God, je bent genadig en aardig. We maken allemaal fouten, maar belangrijker, we nemen ook beslissingen. En sommige van die beslissingen zullen gevolgen hebben als ze niet met Uw wijsheid worden genomen.

46. Vader; open alstublieft mijn ogen en leid mij met wijsheid, zodat ik het verschil kan zien tussen de ware vrienden, gidsen, en de valse.

47. Lieve God, ik bid U dat U mij zegent en mij de kennis geeft om de juiste keuzes te maken. Oh Heer, U kent mij beter dan ikzelf.

48. O Heer, ik bid U dat de verkeerde beslissingen die ik onlangs heb genomen mij vergeven zullen worden. Geef me de wijsheid om het verschil te weten tussen wat ik moet laten en wat ik kan veranderen.

49. Ik bid om de wijsheid om betere en slimmere keuzes te maken. Geef me wijsheid en onderscheidingsvermogen, mijn lieve Heer en Heiland, wanneer ik moeilijke beslissingen moet nemen over wat ik moet veranderen en wat ik moet laten. Oh God, leid me als ik belangrijke beslissingen neem in mijn leven.

50. Geef mij de kennis om onderscheid te maken tussen mijn verlangens en wat mijn ziel ten goede komt, tussen wat ik kan veranderen en wat buiten mijn macht ligt.

Gebruik deze citaten om u eraan te herinneren wijs en kritisch te zijn in uw beslissingen. Je hoeft alleen maar om wijsheid te vragen en deze wijsheidscitaten kunnen je helpen om je gebeden in de juiste richting te sturen. Vergeet niet om me te vertellen welke citaten je het meest nuttig vond in de commentaarsectie hieronder.