Gezegend Om Een Zegen Te Zijn Quotes

Blessed to Be a Blessing Quotes

Een zegen kan worden gedefinieerd als een geschenk van God; de uitdrukking van Gods gunst. De term « gezegend om een zegen te zijn » wordt meestal gebruikt in verband met mensen die hun doel in het leven verwezenlijken, namelijk een zegen zijn voor anderen. De uitdrukking kan ook worden gebruikt om iemand te beschrijven die een bepaald niveau van succes heeft bereikt, en het vermogen van die persoon om zijn of haar zegeningen met anderen te delen.

Wat doe je als je al Gods zegen in je leven ervaart? Bedank je Hem en ga je verder met je leven? Nee! Hij wil dat we een zegen zijn voor anderen. God giet zijn zegeningen in ons leven, zodat we ze met anderen kunnen delen.

Jezus was hiervan een voorbeeld. Hij zei: « Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en ten volle genieten » (Johannes 10:10). Zijn doel was niet alleen om zelf van Gods zegeningen te genieten, maar ook om die met anderen te delen.

Soms gaan we zo op in het genieten van Gods zegeningen voor onszelf dat we vergeten ze met anderen te delen. Je zou kunnen zeggen: « Maar ik heb niet het gevoel dat ik iets over heb om te geven. We geven nooit uit de overvloed; we geven uit de overvloed die overstroomt nadat we eerst hebben gegeven.

Daarom hebben we hier geweldige citaten over gezegend zijn om een zegen te zijn. Voel je vrij om gebruik te maken van deze gezegend om een zegen te zijn citaten om jezelf en anderen te inspireren.

Gezegend om een zegen te zijn Quotes

Een zegen moet je niet voor jezelf voelen, maar voor de mensen om je heen. Een zegen is een vreugde die we uitstralen wanneer we zo gelukkig en tevreden zijn met het leven dat we niet anders kunnen dan onze hand uitsteken naar de mensen in ons leven en hen vertellen hoe dankbaar we zijn dat ze in ons leven zijn.

1. Mogen jullie alle succes, geluk en vreugde in het leven hebben. Zoals u zo gezegend bent om een zegen te zijn.

2. Tel de zegeningen niet, wees er een. Tel je zegeningen en deel ze dan met anderen.

3. Werkelijk gezegend zijn zij die kunnen geven zonder iets terug te verwachten.

4. Je kunt vriendelijkheid niet te vroeg doen, want je weet nooit hoe snel het te laat zal zijn. Gezegend om een zegen te zijn.

5. Het doel van het leven is niet om gelukkig te zijn. Het is om nuttig te zijn, om eervol te zijn, om medelevend te zijn, om het verschil te maken dat je geleefd hebt en goed geleefd hebt…

6. Wees de persoon die besluit een verschil te maken, door anderen te zegenen.

7. Als je niet teruggeeft, huur je alleen je succes. Gezegend om een zegen te zijn.

8. Het beste gevoel in de wereld is te weten dat je echt iets betekent voor iemand.

9. Echt geluk is dat je gelukkig bent met jezelf en geen bevestiging van anderen nodig hebt. Gezegend om een zegen te zijn.

10. Als je je leven leeft als een zegen, zul je ontdekken dat het leven voor jou een zegen is.

11. Laat je niet afleiden door je belangrijkheid. Gezegend zijn is een zegen zijn.

12. Je bent gezegend om een zegen te zijn en niet alleen om gezegend te worden.

13. Je hebt niet geleefd als je niet gezegend bent, en je bent pas gezegend als je een zegen bent geweest.

14. Hoe meer je gezegend bent, hoe meer je je verplicht moet voelen een zegen te zijn.

15. Laat je zegeningen niet in de weg staan om een verschil te maken.

16. Als je gezegend bent, hoef je niet op te scheppen. Je hoeft alleen de zegen te delen, door anderen te zegenen.

17. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken, en alle volkeren op aarde zullen door u gezegend worden. Gezegend om een zegen te zijn.

18. Gezegend zijn is de grootste bron van persoonlijk geluk.

19. Een van de eerste dingen die we kunnen doen om ons leven te veranderen is ons perspectief veranderen. En beginnen te leven om anderen te zegenen.

20. Laat uw licht schijnen zodat anderen de goedheid van God in u kunnen zien. Gezegend om een zegen te zijn.

21. Het doel van mooie dingen is om ons kracht te geven. Gezegend om een zegen te zijn.

22. Gezegend zijn is een fijn gevoel dat je krijgt als iemand je noemt in een gesprek. Gezegend zijn tot een zegen.

23. Het leven is altijd beter als je gezegend bent, dus gebruik je zegen om anderen tot zegen te zijn.

24. Wees een zegen in het leven van anderen. Op elk moment geef je vorm aan de dag van iemand anders.

25. Als je je gezegend voelt, eer dat gevoel dan door terug te geven aan je gemeenschap.

26. Wees een zegen voor iemand vandaag. De grootste vreugde in het leven is iemand te zien glimlachen omdat jij hen vreugde bracht.

27. Ik hoop dat je vandaag wat zegeningen vindt. Neem je cafeïne buzz op en wees een zegen voor iemand.

28. Want het is in het geven dat wij ontvangen. Gezegend om een zegen te zijn.

29. Wees niet alleen een paraplu die door de wind wordt geduwd en getrokken. Wees een anker dat anderen geplant houdt in de storm. Gezegend om een zegen te zijn.

30. Het is beter te geven dan te ontvangen. Gezegend om een zegen te zijn.

31. Echt blijven is het beste beleid. Het is veel makkelijker om aardig te zijn dan om betaald te worden.

32. Gezegend zijn betekent een zegen zijn en invloed hebben op anderen. Wees dus een zegen voor anderen.

34. Als u gezegend bent, moet u God danken en die dankbaarheid tonen aan de mensen in uw leven.

35. Wees als een bloem en verspreid het nieuws: gezegend zijn geeft je de mogelijkheid anderen te zegenen.

36. Tijd voor een lifestyle makeover. Het is het seizoen van anderen zegenen en gezegend worden. Wees vandaag een zegen voor iemand.

37. Om een zegen te zijn, moet je eerst gezegend zijn. Hoe meer zegeningen je hebt, hoe meer zegeningen je kunt geven.

38. Je kunt een zegen zijn voor iemand anders door gewoon jezelf te zijn.

39. Het voelt altijd goed om anderen te helpen en de wereld een betere plek te maken!

40. Je succes wordt niet bepaald door wat je kunt veranderen, maar door wat je je niet laat veranderen.

41. Het beste deel van gezegend zijn, is de zegen die je met anderen kunt delen.

42. Laten we die mensen in ons leven zoeken die er baat bij hebben door ons gezegend te worden.

43. Schep niet op over je zegeningen. Laat ze opscheppen over jou.

44. Als u gezegend bent, moet u bereid zijn anderen te zegenen.

45. Er is niets beters dan het gevoel een ander te zegenen.

46. Als ik anderen zegen, zijn zij gezegend. Als zij mij terug zegenen, ben ik dubbel gezegend.

47. En dit alles is het waard, gewoon om te weten dat mijn kinderen geliefd zullen zijn en lief zullen hebben.

48. Onthoud: geef altijd zonder te denken en ontvang altijd met dankbaarheid.

50. Het leven gaat niet over wachten tot de storm voorbij is. Het gaat over leren dansen in de regen.

51. Er is geen betere zegen dan die wij zelf kunnen zijn.

52. Mogen uw dagen vol goede dingen zijn en uw zegeningen overvloeien.

53. Als je iets kunt doen om het leven van iemand anders aangenamer te maken, doe het dan.

54. Dankbaar zijn en dankbaarheid uiten is een zegen. Ik ben dankbaar voor iedereen die mij heeft gemaakt tot wie ik nu ben.

55. Wie een overvloedig oog heeft, zal gezegend worden, want hij geeft van zijn brood aan de armen.

56. Als je me niet mag zoals ik ben, dan verdien je me niet op mijn best.

57. Als u gezegend bent, moet u degene zijn die anderen zegent.

58. Het is niet hoeveel je hebt, maar hoeveel je geeft. Zegen iemand vandaag.

59. Telkens weer worden we gezegend met de kans om te dienen.

60. Van het oosten tot het westen, moge iedereen gezegend zijn vandaag. Moge iedereen gelukkig en gezond zijn!

61. Leven in de harten van hen die we liefhebben is niet sterven. Gezegend om een zegen te zijn.

62. Doe wat je kunt voor degenen die hulp nodig hebben. Bedankt dat je er voor me bent. Ik ben je dankbaar, vriend.

63. Huil niet omdat het voorbij is. Lach omdat het gebeurd is. Het is makkelijker om gelukkig te zijn als je dankbaar bent…

64. Het zoete van gezegend zijn is een zegen te zijn.

65. Gezegend zijn is de grootste bron van persoonlijk geluk

66. Ik ben gezegend om een zegen te zijn. Ik ben gezegend om gezegend te zijn. En ik schaam me niet om het te zeggen.

67. Blijf je richten op de zegeningen die je hebt gekregen, de mensen van wie je houdt en de kansen die voor je liggen.

65. Ik ben gezegend dat ik dingen kan maken die mensen leuk vinden, en ik ben ook gezegend met de mensen die ik ken. Het is allemaal een zegen.

66. Laat Gods zegeningen vandaag op je neerdalen en je een nieuwe start geven. Wees gezegend en wees een zegen.

67. Gezegend om een zegen te zijn voor anderen, en nooit te stoppen met geven.

68. Ik ben zo gezegend om een zegen voor iemand te zijn. Dit ben ik vandaag en elke dag.

69. Ik was geen prinses, ik was een dienaar. Maar op een dag riep God me uit mijn kooi en zegende me om een zegen te zijn. Ik ben gezegend om een zegen te zijn.

70. Ik ben geen product van mijn omstandigheden. Ik ben een product van mijn beslissingen. Ik ben een zegen.

71. Gezegend is hij die geleerd heeft te bewonderen maar niet te benijden, te volgen maar niet te imiteren, te prijzen maar niet te vleien, en te leiden maar niet te manipuleren.

72. Gezegend zijn zij die geven zonder te gedenken en nemen zonder te vergeten.

73. Je bent hier niet alleen voor jezelf, maar om een zegen te zijn voor anderen!

74. Het doel van het menselijk leven is het dienen en het tonen van mededogen en de wil om anderen te helpen.

75. Gezegend zijn zij die mooie dingen zien in nederige plaatsen waar andere mensen niets zien.

76. Wees een zegen voor anderen door mededogen en empathie voor hen te hebben.

77. Wees dankbaar voor wat je hebt. Wees dankbaar voor wie je bent. Wees dankbaar dat je een zegen bent.

78. Gezegend zijn gaat niet over wat je hebt, maar over wie je bent.

79. Als God u financieel heeft gezegend, doet Hij dat niet voor uw voordeel, maar voor dat van anderen.

80. Je bent pas echt gezegend als je iemand anders kunt zegenen.

81. Voor alles wat ik heb ontvangen, ben ik oprecht dankbaar. Voor de rest van mijn leven, mag ik een gever zijn. Wees gezegend om een gever te zijn.

82. Ik ben gezegend en dank God elke dag voor alles wat me overkomt.

83. Ik ben gezegend en gelukkig met mijn succes, maar mijn leven draait om teruggeven.

84. Het doel van het leven is niet om gelukkig te zijn. Het is om nuttig te zijn, om eervol te zijn, om medelevend te zijn, om het verschil te maken dat je geleefd hebt en goed geleefd hebt. Om een zegen te zijn.

85. God heeft ons zo gezegend, en wij willen een zegen zijn voor anderen.

86. Ik ben zo dankbaar dat God mij als instrument heeft genomen om anderen te zegenen.

87. God heeft me veel gezegend en ik wil teruggeven. Ik wil deuren openen voor mensen die op mij lijken, zodat zij dezelfde kansen krijgen.

88. Als wij vrolijk geven en dankbaar aanvaarden, is iedereen gezegend.

89. Gezegend zijn zij die kunnen geven zonder te herinneren en nemen zonder te vergeten.

90. Niemand is ooit arm geworden door te geven. Je kunt alleen een zegen worden door mensen te zegenen.

91. De grootste zegen komt wanneer wij Gods liefde leren ontvangen en beantwoorden.

92. Er is altijd, altijd, altijd iets om dankbaar voor te zijn, Wanneer een deur van geluk sluit, gaat er een andere open, maar vaak kijken we zo lang naar de gesloten deur dat we de deur die voor ons is geopend niet zien.

93. De beste manier om jezelf te vinden is jezelf te verliezen in dienst van anderen. Gezegend om een zegen te zijn.

94. Je hebt vandaag niet geleefd tot je iets gedaan hebt voor iemand die je nooit kan terugbetalen.

95. Mensen die goede daden verrichten worden beroemd, maar ze scheppen er niet vaak over op.

96. Als we ons geld, onze tijd of iets anders geven om iemand te helpen, zal God ons met nog meer zegenen.

97. Vergeet niet dat gezegend zijn ook betekent dat je mensen in je leven hebt die van je houden en om je geven.

98. Zalig zijn zij die vrijgevig zijn, want zij voeden de armen.

99. Een van de grootste zegeningen in het leven is iemand te hebben die al je zwakheden, gebreken en fouten kent en toch van je houdt.

100. Ik ben gezegend met jou in mijn leven. Ik dank God dat ik zo’n liefdevol, zorgzaam en intelligent persoon als jij in mijn leven heb gekregen. Je bent echt een door God gezonden engel.

Een zegen zijn betekent niet dat we teruggeven om er iets voor terug te krijgen. Een zegen zijn betekent dat we doen wat we kunnen voor zoveel mogelijk mensen en ons nog steeds gezegend voelen, zelfs als er niets tegenover staat.

Het is gepassioneerd het leven van anderen willen verbeteren. Het betekent verantwoordelijk zijn voor ons eigen welzijn en tegelijkertijd zorgen voor het welzijn van anderen.

Like, deel en aarzel niet uw commentaar achter te laten in de commentaarsectie.