God Beantwoordt Alstublieft Mijn Gebeden

God Please Answer My Prayer Quotes

Er zijn zoveel problemen in deze wereld dat mensen moeite hebben ze op te lossen. Je vraagt je af of er een God is die onze gebeden kan verhoren. Misschien vertrouw je op God voor iets dat zo dringend is of heb je het bidden na verloop van tijd opgegeven en de hoop verloren omdat de antwoorden die je op je gebeden verwachtte niet kwamen.

Iedereen verlangt ernaar dat gebeden vrijwel onmiddellijk worden beantwoord. Terwijl sommigen onmiddellijke antwoorden op hun gebeden ervaren, is dat bij anderen niet het geval. Maar niemand heeft altijd alles. Er zal altijd ergens een verlangen zijn, zelfs als alles perfect lijkt. Hoe krijg ik mijn gebeden verhoord? Hoe komt het dat ik bid en dat er niets gebeurt? Tot wanneer blijven mijn gebeden onbeantwoord? Dit zijn vragen die ik mezelf ook heb gesteld, maar de kans is groot dat jij geen goed antwoord hebt gevonden, net zomin als ik.

Vertrouwt u op God voor een onmiddellijk antwoord op enkele dringende noden in uw leven of zit u in een crisis en heeft het leven u in zijn greep, u hebt gebeden en er komt geen antwoord. Het beste is om de hoop en het geloof in God levend te houden. God smeken om antwoorden op gebeden is zeer juist en wordt verwacht van iedereen die in Hem gelooft.

Hier vind je een verzameling van de beste gebeden waarvan ik weet dat ze je door alle problemen waar je mee te maken hebt zullen helpen. Gebruik deze God beantwoordt alstublieft mijn gebeden citaten en u zult de barmhartige aard van God in uw leven ervaren.

God Beantwoord Mijn Gebed Quotes

Alstublieft, lieve God, beantwoord mijn gebeden. Mijn gedachten stromen onophoudelijk naar u toe. Overdag en ‘s nachts val ik in slaap met gebeden op mijn lippen, waarin ik U vraag mij te helpen mijn problemen op te lossen, help mij, alstublieft.

1. Lieve God, dank U dat U mijn vader bent. Ik weet dat U naar mij luistert als ik bid. Ik ben gekomen om uw genade af te smeken voor deze zaak, God beantwoordt alstublieft mijn gebed.

2. Heer, in deze tijden van onzekerheid, vertrouw ik mezelf aan U toe. Laat me zien door uw ogen. En mag ik wandelen zoals U wandelt, beantwoord alstublieft mijn gebed.

3. Ik weet dat U een trouwe Vader bent, mensen bidden tot U en U verhoort hun gebeden. God beantwoordt alstublieft ook mijn gebeden. Want ik wil dat mijn hartewensen worden vervuld, Amen.

4. Oh God, beantwoord mijn gebeden, want U weet alle dingen. En ik ben niet wijs in iets in dit leven, maar alleen in het weten dat U alleen mij kunt antwoorden en mij kunt geven wat goed is.

5. Ik vertrouw ook op U voor mijn problemen zoals iedereen om mij heen. God, beantwoord alstublieft ook mijn gebeden.

6. Ik ben zo dankbaar voor iedereen in mijn leven en alles wat ik heb, ik vertrouw op U voor vandaag, God verhoor mijn gebeden.

7. Dank U God voor het altijd beantwoorden van mijn gebeden, hoewel, deze laat op zich wachten. Ik vertrouw erop dat U mijn gebeden verhoort lieve God, Amen.

8. God, schenk mij de verlangens van mijn hart en vorm mij tot de persoon die U wilt dat ik ben.

9. Dank U voor de goede gezondheid en voor Uw voorzieningen. Ik vertrouw U voor Uw zegeningen. God, sta mijn verzoek toe, Amen.

10. Ik heb slechte dingen meegemaakt, maar ik geef mijn dromen niet op. Doe dat alsjeblieft ook niet. God zegene iedereen.

11. Het lijkt erop dat iedereen om me heen alles heeft gekregen wat ze wensten, maar ik weet dat mensen nog steeds uitdagingen hebben. God beantwoordt mijn gebeden en ook die van hen, Amen.

12. Heer, voor uw trouw en dagelijkse zegen weet ik dat er niets is dat u niet kunt doen. Heer, beantwoord alstublieft mijn gebeden.

13. Lieve God, beantwoord alstublieft mijn gebeden. Iedereen om me heen heeft gekregen waar ze voor gebeden hebben. Ik zit hier weer op mijn knieën en vraag om uw hulp. Geef me alstublieft een teken dat me laat zien wat ik moet doen.

14. Vader, ik sta hier vanavond en vraag U mij te zegenen zoals U iedereen om mij heen hebt gezegend. God verhoor mijn gebeden en zegen mij met een betere baan, een eigen huis en een gelukkig gezin.

15. Lieve God, laat alles vandaag voor me werken. Dank U. Amen.

16. Ik bid dat God me zal zegenen met een goede baan, een comfortabel huis en een mooie auto.

17. God, het is een uitdagend jaar geweest. Ik bid dat U mij geduld en volharding blijft schenken terwijl ik ernaar streef een zegen voor anderen te zijn.

18. bidden voor de kracht om door te gaan als er niemand is om me te redden.

19. Lieve God, dank U dat U mij naar de juiste persoon op het juiste moment leidt. Ik geloof in U en vertrouw erop dat U mij leidt voor mijn uiteindelijke bestwil.

20. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik ben verloren en hulpeloos. God, ik heb U nodig, in Uw genade, Laat me zien wat ik moet doen.

21. Lieve God, help me te begrijpen hoe ik mijn dromen kan vervullen. U weet wat in mijn belang is, wijs me de weg!

22. Moge ook u met vertrouwen kunnen bidden, wetende dat God uw gebeden altijd verhoort.

23. Ik bid dat we allemaal in vrede kunnen leven. Moge de wereld gevuld zijn met onvoorwaardelijke liefde, vrede en vreugde.

24. Laat de woorden van mijn mond en de overpeinzingen van mijn hart aangenaam zijn in uw ogen, o Jehovah, mijn rots en mijn verlosser.

25. Vertrouw op de HEER met heel uw hart; vertrouw niet op uw eigen inzicht. Zoek zijn wil bij alles wat u doet, en hij zal u tonen welke weg u moet gaan.

26. Vader God, ik dank U voor deze dag, en ik bid dat elke morgen gevuld zal zijn met vrede.

27. Lieve Vader in de hemel, dank u voor uw barmhartigheid en genade. Maak mij alstublieft een instrument van uw vrede. Waar haat is, laat mij liefde zaaien; waar letsel is, vergeving; waar twijfel is, geloof; waar wanhoop is, hoop; waar duisternis is, licht; waar verdriet is, vreugde.

28. Geef mij de genade om met sereniteit de dingen te aanvaarden die niet kunnen worden veranderd, moed om de dingen te veranderen die kunnen worden veranderd, en wijsheid om te weten wat moet.

29. Ik bid dat God me zal blijven leiden en me zal helpen betere beslissingen in het leven te nemen. Geef mij het geloof dat U er altijd voor mij zult zijn, wat er ook gebeurt in deze wereld.

30. Heer, leid me alstublieft in deze reis die ik ga beginnen. Ik kan het niet alleen, maar met U naast me, weet ik dat het goed komt. Amen

31. Lieve God, ik bid dat U mij de moed en de kracht geeft om de beste versie van mezelf te zijn die ik kan zijn.

32. Ik bid dat u een instrument zult zijn in de handen van God om een positieve verandering teweeg te brengen in allen die ik vandaag ontmoet, ongeacht of zij mij kunnen helpen of niet.

33. Laat me bidden dat ik U liefheb zoals U wilt, mijn Heer. Help me om beslissingen te nemen voor Uw grotere glorie en niet die van mezelf.

34. Ik bid dat al je wensen uitkomen en dat je je ware plaats in de wereld vindt.

35. Van duisternis, licht; van angst, geloof; van twijfel, vertrouwen; van wanhoop, hoop. beantwoordt alstublieft mijn gebeden.

36. Heer, ik bid dat U, terwijl U door mijn handen werkt, Uzelf zult openbaren in de levens van de mensen om mij heen. Amen

37. Ik weet dat U trouw bent aan Uw woord. God, beantwoord mijn gebeden en doe de wensen van mijn hart.

38. Ik wil gewoon bidden dat je iets anders doet, iets nieuws. Om mijn angsten op afstand te houden. Iets om me van de pijn binnenin te verlossen. Laat me elke morgen wakker worden en me niet zo voelen, want ik bid voor verandering!

39. Ik weet dat U er bent God, zelfs als ik U niet kan zien. U heeft mijn rug, en ik vertrouw op U om hier een weg doorheen te banen.

40. Lieve God, ik heb U nodig. beantwoord alstublieft mijn gebeden en ik dank U voor het verhoren van mijn gebed. Amen.

41. Ik zal dankbaar zijn in alle omstandigheden. Ik zal u, mijn God, danken met heel mijn hart, want uw standvastige liefde is groter dan de moeilijkheden die mij omringen.

42. Heer, ik blijf bidden voor uw leiding en geduld… maar vandaag geef ik U al mijn kracht en doorzettingsvermogen. Laat het alstublieft genoeg zijn.

43. Bedankt dat je er altijd voor me bent. Door dik en dun, ben je altijd bereid om te luisteren en me de juiste weg te wijzen.

44. De Heer zei, als je je op je dieptepunt voelt, als het lijkt alsof niets goed gaat en iedereen je heeft verlaten, bedenk dan dat ik aan je zijde sta.

45. Lieve God, laat dit alsjeblieft de dag zijn dat ik antwoorden vind op mijn gebeden.

46. Elke morgen word ik wakker met een gebed in mijn hart dat wat ik gedroomd heb, zal uitkomen. Het is mijn wens elke avond voordat de slaap het overneemt terwijl alle mogelijkheden open blijven. Ik hoop dat je een goede dag hebt!

47. Op dit moment bid ik voor bescherming tegen de leugens van Satan en zijn volgelingen. Help ons de verleiding te weerstaan en uw rechtschapen pad te volgen. God, heb medelijden met ons.

48. Lieve God, ik weet dat ik dit al eerder heb gezegd, maar geef ons alsjeblieft een overwinning! De Cowboys hebben er al bijna drie maanden geen gehad. We weten niet meer wat we met onszelf aanmoeten.

49. Al ga ik door het dal van de schaduw van de dood, ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij; uw stok en uw staf troosten mij.

50. Hemelse Vader, U bent mijn kracht als ik zwak ben; U houdt mij bijeen als de wereld uit elkaar valt.

51. Heb je moeite met je gebeden? Haal diep adem, en blijf bidden. God begrijpt je worsteling.

52. Heer, ik zal op U blijven hopen totdat mijn hoop echt en tastbaar voor mij wordt

53. Wonderen gebeuren elke dag. We houden de hoop levend en blijven bidden.

54. Ik heb me nog nooit zo eenzaam en geïsoleerd gevoeld, maar ik weet dat u er bent. Stuur me alsjeblieft een teken. Ik heb een wake up call nodig.

55. En als je bidt, zul je ontvangen wat je in gebed vraagt.

56. Heer, beantwoord alstublieft mijn gebeden. Ik heb moeilijke tijden doorgemaakt en kan er niet meer tegen.

57. Lieve God, ik weet dat je bestaat, luister alsjeblieft naar me. Ik weet dat U er in het verleden voor mij bent geweest en mij nog een kans wilt geven….

. Lieve God, we hebben ons jarenlang uit de naad gewerkt om dit te realiseren. Help ons alstublieft ons doel voor dit project te bereiken.

59. We hebben geduldig op U gewacht en we zijn klaar voor een antwoord. Hoor ons gebed en breng Uw gunst onze kant op.

60. Lieve God, ik heb gebeden voor dit moment. Ik heb hard gewerkt en me opgeofferd. Alsjeblieft, laat me deze wedstrijd winnen.

61. Lieve Heer, laat dit het jaar zijn dat ik eindelijk mijn angst overwin en rust neem in U.

62. Alstublieft God, hoor mijn gebed over deze kwestie waar ik U voor vertrouw. Ik ben zo dankbaar voor alles waarmee U mij gezegend hebt.

63. Alstublieft God hoor mijn gebed en schenk mij een wens __ om meer te zijn dan wat ik nu ben. Om dapper genoeg te zijn om morgen elk probleem te overwinnen, zonder angst en zorgen in mijn hart.

64. Alstublieft God hoor mijn gebed en help me om me snel beter te voelen. Dank U voor het luisteren naar mij. Ik hou van U!

65. Alstublieft God, hoor mijn gebed. In het lawaai dat deze wereld vult, laat me uw gefluister boven alles horen.

66. Alstublieft God, hoor mijn gebed. Ik bid dat Uw wil geschiedt, niet de mijne.

67. Lieve Heer, we bidden dat U ons de kracht, wijsheid en moed geeft om de dingen te laten lukken door Uw genade. Amen.

68. Alstublieft God, hoor mijn gebed en beantwoord de verlangens van mijn hart, Amen.

69. Alstublieft God, hoor mijn gebed. Ik bid dat U mij leidt naar een plaats waar ik gelukkig kan zijn en liefde kan voelen, waar ik alle dingen kan doen die mij vervullen en mij elke dag het geluk laten voelen dat ik leef. Dank u God dat u mijn gebed verhoort.

70. God verhoor mijn gebeden voor een voorspoedig en succesvol nieuw seizoen. Amen

71. Alstublieft God, hoor mijn gebed. Laat deze tijd van het jaar gevuld zijn met leuke familiebijeenkomsten, heerlijk eten en unieke tradities.

72. Alsjeblieft God, hoor mijn gebed en hou me in je gedachten terwijl ik elke dag smeek om de zegen van je gezicht.

73. Lieve God, hoor alstublieft mijn gebed. Want U bent mijn enige hoop.

74. Heer, hoor mijn gebed dit seizoen. Met de koude nachten in het vooruitzicht hoop ik dat U hen verwarmt die niemand hebben om hen warm te houden. Leid me als ik verdwaald ben en geef me moed om een nieuwe dag te trotseren.

75. Hoor mijn gebed, o God, en laat mijn geroep tot U komen.

76. Lieve God, ik bid dat dit Labor Day weekend gevuld zal zijn met lekker eten en familie herinneringen.

77. Gebed is de sleutel tot sereniteit. Het opent de deur die leidt naar heelheid van geest, doel van het leven, waar geluk

78. Heer, hoor vanavond onze gebeden als we danken voor deze dag en alle zegeningen die U ons hebt geschonken. Amen.

79. Heer, ik ben moe van het proberen. Ik voel me hier zo alleen. U weet wat ik heb meegemaakt. Help me alstublieft mijn dromen te verwezenlijken.

80. Heer, ik ben moe van het proberen. Ik voel me hier zo alleen. U weet wat ik heb meegemaakt. Help me alstublieft mijn dromen te verwezenlijken.

81. Heer, hoor mijn schreeuw en laat dit de dag zijn dat mijn kapsel viraal gaat op Instagram. Ik bid dat U me wat meer likes kunt geven zodat mensen kunnen zien hoe goed ik ben in het doen van mijn haar.

82. Ik heb echt je hulp nodig want het is moeilijk voor me om dat soort dingen te doen. Ik hoop dat je nu luistert. Laat me alstublieft uw glorie zien vandaag in al deze foto’s.

83. Heer, hoor mijn schreeuw en antwoord me. Ik ben zo bang voor de toekomst

84. Dank U God voor alle goede en slechte dingen in mijn leven, want ik weet dat U mijn tranen niet verkwist.

85. Ik kijk naar U, God, voor al mijn behoeften; tot U hef ik mijn handen op.

86. Wij zien u God, wij voelen uw aanwezigheid en hebben u nodig om onze pijn te genezen, Amen.

87. Lieve God, help me alstublieft een echte manier te vinden om een evenwichtig leven te kunnen leiden.

88. Almachtige en altijd levende God, ik bid dat U vandaag mijn pad leidt. Ik bid dat u mij vult met kracht om de uitdagingen die u voor mij heeft geplaatst aan te gaan. In Jezus naam bid ik amen.

89. Lieve God, laat me mijn plaats vinden op deze school. Geef me vrede en moed om het goed te doen en lief te zijn voor anderen. Amen

90. God, ik hou van U, maar stop alstublieft met het testen van mij met deze onmogelijke beslissingen.

91. Lieve God, hoor mijn schreeuw. Ik bid voor hen die pijn hebben, dat U hen vandaag vrede en troost geeft.

92. Lieve God, hoor mijn schreeuw en laat me de liefde van uw aanwezigheid voelen.

93. Hoor mijn roep, o God; luister naar mijn gebed. Van de einden der aarde roep ik tot U, wanneer mijn hart zwak is. Leid mij naar de rots die hoger is dan ik.

94. Heer, mijn hart is vandaag vol vreugde vanwege uw goedheid voor mij. Dank U dat U er altijd voor mij bent, wat er ook gebeurt.

95. God, ik heb U nu meer dan ooit nodig. Ik bid dat U mij wilt troosten in deze moeilijke tijd in mijn leven.

96. Mijn geest en ziel zijn nu zo verward, en ik heb uw aanwezigheid nodig om me erdoorheen te leiden. God, help me van mezelf te houden; vergeef mezelf en anderen ook. Breng ons allen samen als een familie.

97. Door uw genade en barmhartigheid, hoor onze smeekbede voor beter dan strijd. Verlos ons van de duisternis en leid ons naar een leven dat U voor ons gepland heeft. Wij geven U alle eer in Jezus naam. Amen.

98. Lieve God, help me om een open geest en een vergevingsgezind hart te hebben wanneer ik alle levensscenario’s benader die totaal anders zijn dan ik had gepland. Leer mij om dit alles te omarmen als een avontuur.

99. O God, ik bid dat U mij de kracht geeft om vroeg op te staan, hard te studeren en de moed te hebben om hulp te vragen als ik die nodig heb.

100. Heer, hoor mijn gebed en geef me de kracht om beproevingen te doorstaan.

Bidden is geen ritueel of herhaling van woorden, noch is het een smeekbede van uiterlijke vormen. Het is veeleer een oprechte poging om met je hart de deur van Zijn aanwezigheid te bereiken en een ernstig streven om met God te communiceren in geest en waarheid.

Ik hoop dat deze, God verhoor mijn gebeden citaten van hulp zijn geweest voor jou. U kunt commentaar geven en ze delen met uw geliefden via sociale media sites. Dank u.