God Geef Mij De Sereniteit Quotes

Gemoedsrust is onbetaalbaar en is wat iedereen die naar een goed leven verlangt, zou begeren. Je zou denken dat velen tot God bidden om rijkdom, je hebt gelijk, maar wat die mensen niet weten is dat de rijken bidden om vrede.

Het is gemakkelijk om angstig en bezorgd te worden omdat er zoveel dingen in de wereld zijn die om aandacht vragen en zoveel problemen die om een oplossing vragen. De wereld is vol lawaai en daarom hebben veel mensen copingmechanismen om te ontsnappen aan het lawaai van de wereld, dat al dan niet gevaarlijk voor hen kan zijn.

Wil je gelukkig zijn? Wil je een goed leven? Wil je vrede in een turbulente wereld? Het kan een leven lang duren om in je eentje gemoedsrust en sereniteit te verwerven, en misschien gebeurt dat zelfs nooit. Maar met God zijn alle dingen mogelijk.

De reis wordt meer beloond als je bidt met deze God geef me de sereniteit citaten zullen je helpen omdat ze het innerlijke verlangen uitdrukken om sereniteit te zoeken in het leven.

God Geef Me De Sereniteit Quotes

O Heer, geef mij wijsheid en leiding. Zegen mij met de kracht om de toekomst geduldig en gelukkig tegemoet te treden. Ik vraag U mij de rust te schenken in de chaos van mijn leven nu, zodat ik U met vreugde kan volgen.

1. Geef me de kracht om op U te vertrouwen en niet op mezelf, o God. Zegen mij met sereniteit in deze chaotische wereld.

2. Lieve God, dank U dat U er altijd bent om mij te helpen. Help me te onthouden dat alles met een reden gebeurt, ook al weet ik dat op dat moment misschien niet, en geef me sereniteit.

3. God, ik vraag dat U mijn ogen wilt helpen om het leven te zien dat U mij als een geschenk van genade hebt gegeven. God, leid me naar U toe en geef me de rust om altijd vast te houden aan Uw woord.

4. Lieve Heer, dank U voor alles wat U ons gegeven hebt. Ik aanvaard het nederig als een zegen uit Uw hand en streef ernaar U daarmee eer te brengen, ik vraag U mij rust te geven.

5. Lieve Heer, schenk mij de rust en help mij de kracht te vinden om mijn leven vol te houden. Help mij om elke dag met volharding tegemoet te treden.

6. God, geef me de sereniteit om het leven te leiden zonder pijnen en pandemonium.

7. Geef me rust, Vader. Er is niets zo kostbaar als de rust van de geest en het hart.

8. Gezegende Vader, U weet dat ik vrede nodig heb. Help me om een kalme geest te behouden. Ik vertrouw op U voor mijn behoeften, wetende dat U mij niets goeds zult onthouden.

9. Geef mij het geestelijk inzicht en de steun die ik nodig heb om mijn vertrouwen op U te kunnen stellen. Ik weet dat U de kracht hebt om mij te helpen echt geluk te creëren met Uw liefde en vrede.

10. Lieve Heer, geef me de kalmte om te geloven dat U goede plannen voor me hebt. Geef me alstublieft de kracht om door te gaan, om te blijven werken met alles wat ik heb. Help me vrede te vinden in de wetenschap dat U de controle hebt.

11. Lieve God, ik bid dat U mij de kracht en de vrede zult geven om alle moeilijkheden die in het verschiet liggen te overwinnen. God, help me alstublieft herinneren dat het leven een geschenk van U is, in plaats van iets waar ik voor moet strijden.

12. Almachtige en genadige God, help me alstublieft vrede te vinden te midden van de onrust. Ik dank U voor al Uw zegeningen, Amen.

13. Lieve Heer, laat mij de liefde delen die U mij gegeven hebt. Dank U voor alle zegeningen die U mij en allen die mijn pad hebben gekruist, hebt geschonken. Almachtige God, geef mij de kracht om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen, en de moed om de dingen te veranderen die ik wel kan veranderen.

14. O, Heer! Geef me de kracht om gelukkig te zijn, zelfs als alles verkeerd gaat. Lieve Heer, help me om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen en moed te verzamelen om de dingen te veranderen die ik wel kan veranderen. Heer, ik bid dat u mij leidt om te onthouden dat alles wat mij overkomt een geschenk van u is.

15. God, ik weet dat U de controle hebt en dat geeft mij rust. Ik bid om vrede en rust als ik het moeilijk heb.

16. Sommige mensen proberen God te vinden in de bijbel, of door te bidden. Ik heb hem gevonden in mijn hart. Hij gaf me de rust die mijn hart voor Hem opende. Moge ik altijd uw gezicht zoeken, en moge uw wil mij leiden voor de rest van mijn leven. Amen.

17. God verlos mij van de problemen van deze wereld. Help me alstublieft om kalm, sereen en onbezorgd te zijn door wereldse zorgen. Lieve Heer, ik vraag om Uw voortdurende kracht om door te gaan met mijn dagelijkse taken; om ze te volbrengen met kracht, ijver en volharding.

18. Vader, ik weet dat uw vrede het begrip te boven gaat, en dat ik die alleen bij U kan vinden. Geef me de kalmte om U te zoeken met mijn hele hart.

19. Heer, leid me alstublieft om U te vinden in mijn hart. Geef mij de rust die ik nodig heb om uw leiding te aanvaarden.

20. Oh God, help me. Ik heb het moeilijk en heb gemoedsrust nodig. Ik heb angst en het beheerst mijn leven. God, zegen mij vandaag met de kracht om een verschil te maken, zegen mij met sereniteit.

21. Sommige mensen zeggen dat bidden geen effectieve manier is om met God te communiceren. Ik ben het daar niet mee eens. Ik heb de kracht van communicatie met God aan den lijve ondervonden. De vrede, de sereniteit en het geluk dat ik heb gevonden door te bidden hebben de manier veranderd waarop ik de wereld zie en naar mijn leven kijk.

22. Lieve God, we weten dat U ons de gave van het leven hebt gegeven. We vragen U ons kracht te geven, zodat we niet met onze medemens wedijveren. Heer, leid mij in dit seizoen van rust vinden, om ook rust te vinden.

23. Lieve God, help me om mijn kracht en macht te gebruiken om een verschil te maken in de wereld. Help mij diegenen op te beuren die zwakker of minder fortuinlijk zijn dan ikzelf. Help me hen te genezen die gekwetst zijn door hun duisternis en fouten.

24. Lieve God, ik heb uw hulp nodig. Geef me de kalmte om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen, de moed om de dingen te veranderen die ik wel kan veranderen, en de wijsheid om het verschil te weten. Laat me zien hoe ik elke dag één voor één kan nemen, zodat ik vollediger kan leven met minder angst en spijt. Amen

.

25. Heer, geef me alstublieft de kracht om door te gaan. Help me vrede te vinden in het feit dat U de controle hebt. Heer, geef me de rust die de wereld nooit kan geven.

26. Vader, in de naam van Jezus Christus, geef mij vrede, kalmte en sereniteit om het dagelijks leven aan te kunnen. Sommige mensen vinden God in de bijbel, anderen door gebed. Ik heb Hem gevonden in mijn hart. Hij gaf me de kalmte die mijn hart voor Hem opende.

27. O Hemelse Vader, die woont in die hoge en heilige plaats. Ik bid tot U, mijn Vader. Ik ben verdwaald in de wegen van deze wereld. Geef mij de kracht om uw leiding en goedheid te vinden, schenk mij sereniteit.

28. God, geef mij de kalmte om vandaag gelukkig te zijn, omringd door mijn vijanden en degenen die mij slechte dingen toewensen. Heer, help me herinneren dat het leven een geschenk is dat U mij hebt gegeven, niet iets waarvoor ik moet strijden.

29. Hemelse Vader, ik bid om kalmte, geduld en vrede door uw wil. Ik bid dat U mij helpt om mijzelf van dag tot dag te verbeteren.

30. Genadige God, U bent de bron van wijsheid en vrede. Help mij om de sereniteit die U biedt te aanvaarden, om mijn hart te openen voor Uw wil en mijn leven Uw liefde en zorg te laten weerspiegelen. Ik bid voor de gemoedsrust die ik verlang. In Jezus’ naam, Amen.

31. God, geef me alstublieft de kracht om een verschil te maken in deze wereld. Laat mij de moed vinden om een genezer te zijn voor hen die gebukt gaan onder duisternis en pijn. Moge ik mijn kracht ten goede gebruiken en de mensen om mij heen helpen die pijn hebben of in nood verkeren.

32. Heer, geef me rust en kalmte. Ik heb kracht nodig in dit leven. God, help me moed en acceptatie te vinden. Geef me de kracht om onze fouten te accepteren en met gemoedsrust te leven.

33. Heer, kalmeer mijn rusteloosheid en geef me de kracht om elke dag met volharding tegemoet te treden. God, geef mij de kalmte om het leven te zien als een geschenk van U.

34. Lieve Heer. Met uw hulp, kan ik uitdagingen aan zonder me overweldigd te voelen door angst. God, U kent mijn strijd. Ik ben angstig en uitgeput. Geef me alstublieft de rust die ik nodig heb voor alle pijn die ik voel.

35. Lieve Heer. Open mijn ogen voor het goede dat al in mijn leven bestaat, zodat ik het goede dat U voor mij voor ogen heeft beter kan zien. Ik zal anderen niet beoordelen, maar me richten op het verbeteren van mezelf.

36. Moge ik de sereniteit hebben die anderen mij nooit kunnen geven, want alleen U kunt de sereniteit bieden die ik zoek. Wij vragen U, Hemelse Vader, om ons de kracht te geven om onze angst te doorstaan. Zegen ons in het overwinnen van de uitdagingen waar we voor staan en we zullen U eeuwig dankbaar zijn.

37. God geve mij de kalmte om de dingen te aanvaarden die ik niet kan veranderen en de moed om de dingen te veranderen die ik niet kan veranderen. De moed om de dingen te veranderen die ik wel kan veranderen. En de wijsheid om onderweg goede keuzes te maken.

38. Hemelse Vader, mijn liefhebbende Vader, ik kom tot U voor hulp en vraag U mij de gemoedsrust te geven waarnaar ik verlang. Heer, breng mij vrede zodat ik dankbaar kan zijn voor alles wat U mij gegeven hebt.

39. Lieve Heer, geef me de sereniteit van geest die me in staat stelt te accepteren wat ik niet kan veranderen, en de moed om te veranderen wat ik wel kan.

40. God, help me alstublieft om een leven van liefde en volharding te leiden. Laat me alstublieft het goede zien in elke situatie, hoe moeilijk ook. Laat me alstublieft altijd vreugde vinden in mijn leven en dankbaar zijn voor wat ik heb en de mensen om me heen.

41. Geef me de wijsheid om te weten waar ik vrede zal vinden. Laat me nooit vergeten dat U meer dan genoeg bent voor mijn behoeften. Geef mij kalmte en sereniteit om het dagelijkse leven aan te kunnen. Geef mij de sereniteit die mijn leven vrij zou maken van de problemen van deze wereld.

42. God, geef mij de kalmte om gelukkig te zijn, zelfs als de omstandigheden om mij heen turbulent zijn.

43. Moge ik de kalmte hebben om alleen het goede na te jagen, God, geef mij de kalmte die alleen U kunt geven Ik zoek vrede en vrijheid van de problemen van deze wereld.

44. Lieve Heer, schenk mij de kalmte om uw geschenk van het leven te erkennen, en niet te wedijveren met mijn medemens. O God, u bent mijn hulp en mijn redding; ik zal altijd uw naam loven.

45. O God, maak mij gelukkig, ook al zijn mijn omstandigheden moeilijk. Uw wil is de ultieme grootheid die ik ooit zou kunnen tegenkomen. U gaf mij de schoonheid die nooit kan vervagen en de kracht om elk obstakel te overwinnen door uw genade.

46. Lieve God, dank U voor alles wat ik heb. Geef mij de kalmte om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen en de moed om de dingen te veranderen die ik wel kan veranderen.

47. Lieve God, geef me alstublieft de moed om de dingen te veranderen die ik kan veranderen en de kalmte om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen.

48. In uw goedheid, Heer, laat mij de kalmte vinden om uw geschenk van leven en de vreugde die leven is te erkennen.

49. God, geef mij de kalmte om uw wil te aanvaarden, de moed om mijn innerlijke gevechten aan te gaan, en de wijsheid om te weten wanneer ik moet handelen of stilstaan. Help me om meer op U te lijken. Geef me geduld en begrip. Laat me tot uw licht komen. Sereniteit, rust en vreugde zouden van mij zijn als ik dit aan U zou overhandigen.

50. God, geef me de kracht om te blijven werken, om kalm te blijven als ik gestrest ben, en om vrede te vinden in de wetenschap dat U degenen die U waardig acht, zult zegenen. Neem dit hart van mij, zodat ik te allen tijde naar U kan kijken. Ik vraag U om mij rust te geven in geest en ziel.

51. Ik zoek de vrede die het menselijk begrip te boven gaat. Ik wil uw vrede voelen en ik wil erdoor omringd worden. Ik bid voor de kracht om alle pijn los te laten die ik anderen heb aangedaan en de rust om mijn ziel, lichaam en geest te kalmeren. Open mijn hart voor u, Jezus Christus.

52. Ik heb zoveel te doen en na te denken, maar geef me de kracht om me te midden van de chaos en onzekerheid tot U te wenden voor leiding. God, geef me de rust die van U komt.

53. Lieve Heer, breng me sereniteit in de chaos van deze wereld. Help me om stil te zijn, help me om te weten dat U God bent en dat er niets gebeurt buiten Uw wil om. Help me te onthouden dat Uw plannen zegevieren, zelfs als het anders lijkt. Ik bid dit in de kostbare naam van Jezus. Amen.

54. Geef mij de genade om mijn wil en mijn leven over te geven aan de zorg van God. Help mij mijn wonden te helen en vergeef de mensen die mij pijn hebben gedaan. 55. O God, geef mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen, moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen en wijsheid om het verschil te kennen.

55. Lieve God, dank U voor de mogelijkheid om een verschil te maken in deze wereld. Dank U dat U mij deze macht en verantwoordelijkheid geeft om anderen te helpen die zwakker of minder fortuinlijk zijn dan ik.

56. Heer, help mij uw wil te erkennen en te aanvaarden. Genees mijn ziel, geef me de moed om open te staan voor veranderingen. Geef mij kracht en hoop. Heer, help mij de wijsheid te hebben om verstandige keuzes te maken en fouten te vermijden. Help me om een baken van licht te zijn voor hen die verloren of gekwetst zijn.

57. Vader in de hemel, moge ik de kracht hebben om een verschil te maken op deze aarde. Leid mij, leer mij en geef mij de moed die ik nodig heb om mijn duisternis te bestrijden. Moge mijn licht schijnen en de weg verlichten voor hen die verloren zijn.

58. Help mij om vredig te zijn als het leven niet gaat zoals ik wil en gebruik uw aanwezigheid in mijn hart om mij te helpen met mijn bezorgdheid. Heer, geef mij de kracht om de problemen in mijn leven te overwinnen. Geef me het geduld om me te helpen groeien als persoon en om alle problemen met een glimlach op mijn gezicht aan te kunnen.

59. Heer, help me alstublieft rustig te blijven en gelukkig te zijn. Ik weet dat U naar me kijkt in deze moeilijke tijden. Lieve Vader, dank U voor alles wat U mij gegeven heeft. Ik ben echt gezegend en zal altijd dankbaar zijn.

60. O Heer, geef mij rust op stormachtige zeeën. En weerhoud mijn ogen ervan het kwaad te zien. Heer, geef me kracht voor de uitdagingen van vandaag. Help me ze met moed aan te gaan. Breng me uw vrede als ik elke situatie en beslissing onder ogen zie. Help me om altijd op U te vertrouwen en te weten dat U alles in mijn leven onder controle hebt.

61. Lieve Heer, God geef mij de sereniteit die ik verdien om te helpen met mijn levensangst. Help me te herinneren dat het leven een geschenk van U is in plaats van iets waar ik voor moet strijden. Mijn liefste Heer, dank U voor deze dag. Help me te weten dat U van me houdt. Mogen mijn hart en geest openstaan voor uw wil en verlangens.

62. O Heer, schenk mij de wijsheid om moedig vooruit te komen in deze wereld. Zegen mij met uw gaven van vrede en begrip. In uw naam, bid ik. Lieve Heer, geef me de kalmte en moed om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen.

63. Lieve Heer, dank U voor de lucht die ik inadem. Stuur mij de leiding om die met anderen te delen. Lieve Heer, help me vrede en sereniteit te vinden, ongeacht de situatie.

64. Heer ik vraag U mij te helpen met de stress van vandaag om te gaan. Geef mij alstublieft de kalmte om gelukkig te zijn ondanks alle uitdagingen die mij omringen.

65. Lieve Heer, help me vandaag dicht bij U te blijven. Dank U voor Uw genade en barmhartigheid. Dank U voor alles wat U in mijn leven hebt gedaan. Ik bid voor sereniteit om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen en de moed om te veranderen wat ik wel kan veranderen.

66. Heer, dank U voor Uw liefde en het geschenk van elke nieuwe dag. Help me alstublieft herinneren dat U niet alleen daarbuiten bent, maar ook in mij. Help me Uw aanwezigheid en sereniteit te voelen door in mijn hart te kijken.

67. Heer, schenk mij sereniteit zodat ik de dingen van dag tot dag kan bekijken. Kalmeer mijn rusteloosheid en geef mij de kracht om elke dag met volharding tegemoet te treden.

68. God, ik bid dat U mij het vermogen geeft om sereniteit te vinden, zelfs in de moeilijkste tijden. Ik geloof dat U mij kunt helpen troost te vinden in mijn leven. God, dank U dat U ons zegent met Uw liefde en genade. Geef ons gemoedsrust en geduld om deze moeilijke tijden te doorstaan.

69. Hemelse vader, gemoedsrust brengt sereniteit, inspiratie en vrijheid van zorgen. Met vreugde in mijn hart, ben ik dankbaar voor al Gods zegeningen. Leer mij om moedig te zijn als een leeuw, maar zacht als een lam. Laat mijn daden geleid worden door uw liefde.

70. God, op deze dag dank ik U voor mijn huis en familie, voor mijn vrienden- en kennissenkring. Ik wil U danken voor de schoonheid en overvloed van de natuur, voor het weer en het klimaat.

71. God, ik bid dat U mij de rust geeft voor de gemoedsrust die ik verlang. Help me vrede te voelen met wat er gaande is. Ik weet dat ik bedoeld ben om deze situatie aan te kunnen en dat U mij de kracht zult geven om dat te doen. Dank U voor Uw liefde, leiding en steun.

71. Ik bid om de kracht om een verschil te maken in de wereld, en mijn kracht ten goede te gebruiken. Ik bid om de wijsheid om hen te helpen die zwakker of minder fortuinlijk zijn dan ik. Ik bid om de kracht om hen te genezen die gekwetst zijn door hun duisternis en fouten.

72. God, geef mij de sereniteit om in vrede gelukkig te zijn, zelfs als de wereld om mij heen chaotisch is.

73. Heer, ik vraag in de naam van Jezus dat U mij de kracht geeft om mijn werk te doen en een beter mens te zijn. Help me alstublieft vrede te vinden in deze wereld door U en Uw Woord te kennen. Geef me de kalmte om mijn beperkingen te accepteren en de kracht om te veranderen wat ik kan.

74. Heer, help me de rust te vinden die ik zoek in mijn geest. Lieve Heer, geef mij de rust van uw wijsheid en de kracht om te weten dat ik in dit leven evenveel kan doen zonder voor een ander te concurreren. Help me nederig te zijn in uw naam.

75. God, help me om rust in mijn leven te hebben. Help me om elke dag te koesteren. Almachtige God, laat mij de kracht van uw liefde kennen. Geef mij kalmte en sereniteit om het dagelijkse leven aan te kunnen. Amen.

76. Ik bid dat U mij wilt herstellen en mij heel wilt maken, Heer. Vergeef mijn zonden en help me de verleiding te verslaan. In Jezus naam.

77. God, geef mij alstublieft de wijsheid om mijn gaven te gebruiken voor uw glorie. Help mij mijn talenten en rijkdom te gebruiken om hen te helpen die het minder hebben dan ik, en gebruik mijn macht om het kwaad te bestrijden. Help mij uw licht te laten schijnen in de wereld, zodat u de lof en de eer krijgt.

78. God, geef me de kalmte om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen. De moed om de dingen te veranderen die ik wel kan veranderen. En de wijsheid om te weten dat soms van voren af aan beginnen al een moedige stap is.

79. Oh Heer, help me de kracht van binnenuit te vinden om de dag door te komen. Herinner mij eraan dat U er altijd bent en de controle hebt. Help me geconcentreerd en toegewijd te blijven bij alles wat ik doe, om de grootste resultaten te bereiken. Amen.

80. God, geef me de kalmte van geest om te helpen met mijn bezorgdheid over het leven, helderheid om mijn reis te begrijpen, een mogelijkheid om de positieve aspecten van het leven en ontberingen te zien, genoeg moed om op te komen voor waar ik in geloof, en de wijsheid om te weten wanneer ik het mis heb.

81. O Hemelse Vader, ik bid dat U mij in mijn leven leidt om de juiste Heer te kiezen, in Uw naam vraag ik om vrede; help mij rust te vinden in Uw liefdevolle armen. Alsjeblieft, God, geef me de kracht om kalm en ontspannen te zijn in deze moeilijke tijden, zodat ik alle uitdagingen die ik in mijn dagelijks leven tegenkom aankan.

82. God, help me omgaan met de druk van het dagelijks leven. Maak me rustiger en gelukkiger. Help me Heer om troost en sereniteit te vinden in het leven. Om te accepteren dat zelfs mijn beste niet perfect is, maar dat het goed genoeg is als ik het met liefde presenteer.

83. Heer, geef me de vrijheid om te genieten van de kleine dingen in het leven en herinner me eraan dat alles in deze wereld tijdelijk is. Lieve Heer, moge ik sereniteit hebben in het aangezicht van chaos. Help me uw vrede te vinden die alle begrip te boven gaat. Amen.

84. Lieve God, ik zou graag sereniteit hebben. Geef me alstublieft dat vermogen. Help me meer plezier uit het leven te halen en minder boos te zijn op mijn fouten en die van anderen.

85. Heer, geef mij de vrede die alleen van U komt. Moge ik niet vertrouwen op de steeds veranderende wereld voor de vrede die alleen U kunt geven.

86. Vader. Zegen mij met licht, wijsheid en vrede in al mijn daden en wees met mij wanneer ik U aanroep.

87. Heer, geef me de kalmte om de dingen te accepteren die ik niet kan veranderen. Geef me de moed om de dingen te veranderen die ik wel kan veranderen. En geef me de wijsheid om te weten wanneer ik moet gaan zitten en zwijgen voordat ik mezelf nog meer voor schut zet dan ik al heb gedaan.

88. Moge God u de sereniteit van geest schenken om te aanvaarden wat we niet kunnen veranderen, de moed om te veranderen wat we wel kunnen en de wijsheid om het verschil te kennen.

89. Alleen God kan de vrede geven die het menselijk begrip te boven gaat. God, geef mij de rust die mij met heel mijn hart naar U doet zoeken.

90. Het gebed is een toevluchtsoord voor al mijn zorgen, een basis voor kracht, en een bron van voortdurende hoop. Ik vraag Heer om mij vandaag in deze waarheid te helpen rusten.

91. Heer, dank U dat U mij de visie en de kracht geeft om mijn dromen na te jagen. In uw naam, bid ik, Amen.

92. Lieve God, dank U dat U de dingen altijd in mijn voordeel laat werken. Blijf mijn gezin beschermen en maak me tevreden, waar ik ook ben en wat ik ook doe.

93. Heer, waak over uw volk op deze dag en zegen hen met een goede nachtrust. In Jezus’ naam, bid ik, Amen.

94. Lieve Heer, geef me de kalmte om dingen te accepteren die ik niet kan veranderen. Geef me alstublieft de moed en wijsheid om de dingen te veranderen die ik wel kan veranderen.

95. Moge ik mijn kracht ten goede gebruiken en een baken van hoop zijn voor hen die er geen hebben. Maak mij groot genoeg om anderen lief te hebben die zwakker zijn dan ik, en nederig genoeg om weg te geven wat mij zo vrijelijk is gegeven. Amen

96. Ik buig mijn hoofd en vraag dat U degenen die gekwetst zijn door hun duisternis en fouten, wilt opheffen, zodat zij kunnen genezen, vergeven en weer liefhebben.

97. God, geef me de kalmte om te accepteren wat ik niet kan veranderen. Help me te genieten van de reis en vrede te sluiten met onze fouten.

98. Genadige God, vandaag word ik herinnerd aan het geschenk van het leven dat U mij zo gul hebt gegeven. Help mij te onthouden dat anderen ook geschenken van U zijn, en behandel hen volgens Uw wil.

99. Heer, help me door de tijden van moeite en woede heen te bedenken dat het de tijden zijn die U sterker maken. Geef me geloof en help me te leren liefhebben en onze fouten te vergeven.

100. Help me om sterk te zijn en te begrijpen dat er soms vreselijke dingen gebeuren in mijn leven zodat er mooiere dingen kunnen komen.

Deze God geef me de sereniteit citaten benadrukken terecht het feit dat een persoon nooit moet stoppen met bidden tot de almachtige voor de onbetaalbare aard van gemoedsrust.

Ik vertrouw erop dat deze citaten u zeker zullen helpen om deze zo gewenste kalmte te realiseren als u ze gebruikt om uw leven een beetje beter te maken. vergeet niet om ze te delen met uw familie en vrienden om anderen te helpen.