God Heeft Je Niet Vergeten

God Has Not Forgotten You Quotes

Ik heb in mijn leven zoveel moeilijke tijden meegemaakt dat ik veel mensen over de hele wereld die zich in hopeloze en hulpeloze situaties bevinden, kan begrijpen. Het is gemakkelijk voor mensen om je te vertellen dat God je niet vergeten is, maar als je in de put zit, is het moeilijk te zien hoe waar dat is. Soms is het moeilijk om elke dag uit bed te komen omdat je weet dat je niets goeds te wachten staat als je wakker wordt. Je kunt zelfs de kracht niet meer vinden om tot God te bidden. Je bent onvoorstelbaar teleurgesteld omdat alles zo hopeloos lijkt. Het lijkt alsof God je bestaan is vergeten omdat Hij nu zo ver van je af lijkt te staan.

Soms hebben we zin om de handdoek in de ring te gooien, maar God wil dat we volhouden en Hem blijven vertrouwen voor de verandering die we in ons leven willen zien. God is je zeker niet vergeten! Hij houdt van je en zorgt voor je. Ik weet hoe moeilijk het is als je zoveel hebt meegemaakt en er nog steeds niets of geen verandering is opgetreden, maar geloof me, God is bij je! Hij zal je niet verlaten of in de steek laten! Hij weet wat er in je leven gebeurt en Hij wil de dingen ten goede keren! Hij ziet je tranen en voelt de pijn die je doormaakt. God weet dat je bang bent en niet weet hoe je uit je situatie kunt komen. God begrijpt het en wil daarin bij je zijn.

Zit je in een situatie waarin je voelt of denkt dat God je vergeten is? Zo ja, dan heb ik goed nieuws voor je. Hier zijn krachtige God heeft je niet vergeten citaten die je in tijden van wanhoop zouden aanmoedigen en inspireren om in God te blijven geloven.

God heeft je niet vergeten

In momenten van strijd, wanneer dat gevoel je aan het denken zet, is er niets fijner dan te weten dat God je niet vergeten is; hij weet alleen precies wat je nodig hebt voordat je erom vraagt.

1. God vergeet zijn kinderen niet, maar laat ze wel een beetje voor zichzelf zorgen.

2. Geef niet op. God is bij je. Hij zal je nooit verlaten of in de steek laten.

3. Als we Gods hand niet zien, moeten we zijn hart vertrouwen. God kan al je teleurstellingen veranderen in afspraken en ze ten goede laten uitwerken.

4. Geloof nooit dat God je vergeten is of niets geeft om wat er met je gebeurt. Niets is minder waar!

5. God heeft een plan voor jou, een speciaal doel voor je leven. Je bent geen ongeluk of een fout of een probleem dat opgelost moet worden.

6. God heeft beslist iets beters in gedachten dan de plannen en dromen die we voor onszelf dromen. God is je niet vergeten.

7. God is niet te laat. Hij is op tijd. Zelfs als het lijkt alsof alles in duigen valt, is God je niet vergeten.

8. Er is niets dat God niet kan doen voor iemand die weigert op te geven. Zolang je het nog probeert, is er hoop op een wonder. God is je niet vergeten.

9. God vergeet zijn beloften nooit en Hij zal u nooit verlaten of in de steek laten.

10. De vreugde van de Heer is je kracht. Je bent een wonder en God heeft je niet vergeten!

11. Soms moeten situaties van kwaad tot erger gaan voordat ze weer beter kunnen worden. Pijn hoort bij het proces van groei en volwassen worden als persoon. Zelfs dan is God je niet vergeten.

12. Als niets zin heeft, vertrouw dan op God, want Hij heeft je niet vergeten.

13. God is je niet vergeten, Hij drijft je tot het uiterste, dus als je beseft dat Hij er nog steeds is, zal het zijn als een frisse wind.

14. God heeft u niet vergeten. Hij is niet onverschillig voor uw strijd, noch heeft hij u opgegeven.

15. God heeft jullie niet vergeten, ik heb jullie niet vergeten en als wij jullie vergeten, zal hij jullie nooit vergeten.

16. God heeft u niet vergeten en u niet opgegeven, want God is altijd in beweging, werkt aan ons en voor ons om zijn plannen voor ons leven te verwezenlijken.

17. God heeft u niet vergeten in uw nood. Hij is misschien je naam vergeten, maar hij kent je.

18. God heeft een plan voor je en is je niet vergeten. Hij bereidt iets goeds voor in de toekomst!

19. Wij dienen een geweldige God, die verbazingwekkende dingen doet met hen die op hem vertrouwen.

20. Verwar Gods geduld niet met zijn afwezigheid. Zijn aanwezigheid is constant en zijn timing is perfect. Hij is altijd bij je.

21. U bent niet vergeten in de hemel, noch onder uw vrienden op aarde.

22. Er is altijd iemand die van je houdt.

23. Je bent niet alleen, ook al lijkt het soms zo.

24. Zelfs als je je hopeloos voelt, is God je niet vergeten.

25. God heeft jullie niet vergeten, zelfs niet in deze moeilijke tijd.

26. Het komt goed, door het wonder van zijn kracht en liefde.

27. God bereidt een weg voor, hij wil alleen dat je hem vertrouwt.

28. Je voelt je nu misschien alleen, maar hij zal je voeten leiden. God is je vergeten.

29. Waar je ook bent, God weet het en zal je door je situatie heen helpen. Hij is je niet vergeten.

30. Uw situatie lijkt misschien onmogelijk, maar God kan een weg banen waar geen weg is.

31. Put troost uit de wetenschap dat God om je geeft en wil dat je kracht vindt in Hem.

32. In moeilijke tijden twijfelen we vaak aan God, maar onthoud dat zelfs als het het donkerst lijkt, God nooit verder weg is dan een eenvoudig gebed.

33. God zal niet vergeten wat je voor hem hebt gedaan.

34. Als je je vergeten voelt door God, weet dan dat hij je niet vergeten is. Hij gebruikt deze tijd om je voor te bereiden op iets groters. vertrouw hem.

35. Als je denkt dat God het vergeten is, kijk dan naar het kruis en herinner je wat Hij gedaan heeft.

36. God werkt nu voor jou… ook al voelt het niet zo! »

37. God heeft je niet vergeten. Hij is niet te laat met zijn beloftes. Hij zal je doorzien.

38. Wanneer je moe bent, je klein voelt, wanneer tranen in je ogen staan, zal ik ze allemaal drogen; ik sta aan jouw kant zegt, God!

39. Wees niet bang voor de stormen in het leven, want die zullen je leren hoe je door de kalmte heen moet zeilen. God kent de stormen!

40. God is het dichtst bij hen met een gebroken hart.

41. De mooiste mensen die wij hebben gekend zijn zij die nederlaag, lijden, strijd en verlies hebben gekend en hun weg uit de diepte hebben gevonden.

42. Maar als je alles hebt gedaan wat je kon, sta stil. en zie de redding van de heer, die hij vandaag voor je zal volbrengen.

43. God is niet één gebed vergeten dat je hebt gebeden of één traan die je hebt gelaten.

44. Je hebt pas gefaald als je stopt met proberen.

45. Vrees niet en wees niet ontzet door deze grote menigte, want de strijd is niet de uwe maar die van God.

46. Wees nergens bezorgd over, maar leg in alles, met gebed en verzoeking, uw verzoeken aan God voor.

47. God heeft ons niet vergeten en is machtig genoeg om ons uit onze ellende te redden.

48. God heeft nooit gezegd dat de reis gemakkelijk zou zijn, maar wel dat de aankomst de moeite waard zou zijn.

49. God verandert onze puinhopen in boodschappen, onze problemen in getuigenissen, onze beproevingen in triomfen en onze wonden in wijsheid.

50. Zolang je adem in je hebt, komt er nog meer van God. Hij is nog niet klaar met je leven!

51. Onthoud altijd dat, ook al ben je ondergedompeld en bedekt met water, dat niet betekent dat God je vergeten is of met rust gelaten heeft!

52. God is niet doof voor onze gebeden, niet blind voor onze tranen, noch onverschillig voor onze pijn.

53. Ik wou dat we konden begrijpen dat God een perfecte timing heeft; nooit te vroeg, nooit te laat.

54. Leer op de Heer te wachten; wees sterk en laat uw hart moed vatten; ja, wacht op de Heer!

55. Wij kunnen op hem vertrouwen dat hij ons nooit zal verlaten of in de steek zal laten, ook al lijkt het soms zo.

56. God heeft u niet vergeten in uw nood. Hij is misschien uw naam vergeten, maar hij kent u.

57. God heeft een plan voor je en is je niet vergeten. Hij bereidt iets goeds voor je voor in de toekomst!

58. God heeft je niet vergeten en je bent hier met een reden, om alle obstakels te overwinnen. Dingen zullen uiteindelijk goed komen.

59. God is je niet vergeten. Hij ziet je en is bij je in je donkerste uren.

60. Geef nooit op. God is je niet vergeten.

61. God is je niet vergeten. Hij zal je nooit vergeten als je tot hem bidt. Zelfs als je denkt dat je gebeden niet gehoord zijn, zijn ze dat wel.

62. De Heer heeft echt nooit zijn ogen van mij afgewend. Er zijn zoveel momenten geweest dat ik dacht dat Hij mij vergeten was. Maar ik leer dat het uiteindelijk niet uitmaakt hoe erg je denkt dat je er aan toe bent, hoe diep of donker je situatie ook is, want de waarheid is dat God je niet vergeten is!

63. Goddelijke interventie is het enige dat je kan helpen. God weet niet alleen van je problemen, maar hij zorgt ook voor je.

64. Soms zijn onze beproevingen slechts gelegenheden voor God om in ons te werken, ons geloof te ontwikkelen en ons dichter bij hem te brengen. Waar je vandaag ook bent, God vergeet je nooit.

65. Wat onmogelijk is bij de mens, is mogelijk bij God.

66. God zal je niet meer belasten dan je kunt dragen. Hij zal je niet in de steek laten. Hij is bij je, wachtend op je vertrouwen, je hoop en je liefde.

67. De heer is dicht bij de gebrokenen van hart en redt hen die verbrijzeld zijn van geest. psalm 34:18. God is er altijd om je te helpen.

68. Misschien heb je het gevoel dat je helemaal alleen bent in deze wereld, maar God is je niet vergeten. Je bent nooit alleen als je God hebt.

69. Voel je je aan de kant gezet en vergeten door vrienden, familie en geliefden? God heeft u niet vergeten.

70. God is je niet vergeten. je bent zijn geliefde, en hij zal je nooit vergeten. je bent zijn oogappel. vergeet nooit wie je bent en dat je naam in zijn handpalmen geschreven staat. Hij zal je nooit veranderen of in de steek laten. vertrouw op hem.

71. Als God ver weg lijkt, is hij dat niet! Hij is waar hij altijd is geweest… aan je zijde. Hij ziet je, Hij houdt van je, en bovenal, Hij vergeeft je!

72. Je bent niet alleen. God heeft je niet vergeten. Hij houdt je leven voor je vast.

73. Soms hebben we in het leven het gevoel dat niemand om ons geeft, maar de waarheid is dat God jou niet vergeten is. Zelfs als je je alleen voelt, zal God je nooit verlaten!

74. Niemand van ons is een eiland. We hebben allemaal familie en vrienden die van ons houden en ons steunen. Maar als het leven overweldigend begint te worden, is het makkelijk te vergeten dat er mensen zijn die om ons geven, zelfs als we ze niet kunnen zien. God heeft je niet vergeten.

75. Als je je alleen voelt, steek dan je hand uit en god zal hem vasthouden.

76. Ik was down, ik was verslagen, ik was verdwaald en voor dood achtergelaten. In mijn donkerste uur, reikte ik naar God en hij hield me overeind.

77. Je zult nooit alleen lopen als je zijn hand aanneemt.

78. Zoals het zonlicht op een winterdag een warme omhelzing uit de hemel kan zijn, zo weet God je in te pakken in zijn liefde en je te vervullen met vreugde.

79. God is je niet vergeten. Hij houdt altijd je hand vast. Je bent zo geliefd. verander de manier waarop je je voelt door te weten dat hij er voor je is en wat er ook gebeurt, hij zal je niet verlaten.

80. God heeft je niet vergeten temidden van je problemen. Hij ziet je, en weet alles van je situatie. Zelfs als je het gevoel hebt dat iedereen je heeft verlaten, staat God aan je zijde. Hij zal je nooit vergeten of je de rug toekeren.

81. God heeft je niet vergeten. Hij houdt je leven in zijn handen. Vertrouw erop dat hij er altijd zal zijn om je te helpen en te troosten.

82. Je bent nooit alleen! Wat je ook doormaakt of hoe ver je je ook van God verwijderd voelt, hij is altijd bij je. Neem vandaag wat tijd alleen met God en vraag om zijn leiding en vrede.

83. Hij is je niet vergeten. Hij is zich niet alleen bewust van elke gedachte en emotie, maar hij geeft zoveel om je.

84. Hij weeft een ingewikkeld tapijt in het weefsel van je leven, een meesterwerk dat tot in de eeuwigheid tentoongesteld zal worden.

85. Hoe vaak heb je het gevoel dat je helemaal alleen bent? Degene die van je houdt wijst je niet af en vergeet je niet. Hij is er voor ons en zal er altijd zijn.

86. Je bent niet alleen op deze levensweg. Hij houdt je hand vast en leidt je naar het juiste pad. De bijbel zegt in Romeinen hoofdstuk 8:28 « alle dingen werken samen ten goede voor hen die God liefhebben, voor hen die geroepen zijn naar zijn voornemen ».

87. God is nooit opgehouden met van je te houden en hij is niet van plan daar snel mee te beginnen.

88. Ik ben altijd bij je, ook al kun je me niet zien. Ik ken je problemen, en ik zal ze dragen.

89. God heeft je zover gebracht. Hij zal je nu niet verlaten.

90. Hoop is een gevoel dat van diep in de ziel komt. Het is een emotioneel lichthuis tijdens de verschrikkelijke storm van het leven.

91. Hoop verlicht je weg als je geen idee hebt welke kant je op moet. Daarom weet je beter dan wie ook wanneer hoop alles is wat je hebt.

92. Hoop verlicht je weg als je geen idee hebt welke kant je op moet. Weet dat God je niet vergeten is.

93. Er zijn momenten dat je de moed wilt opgeven omdat je geen uitweg ziet. Momenten waarop je je afvraagt of er ooit een einde aan komt. Onthoud op die momenten dat hoop je weg verlicht als je geen idee hebt welke kant je op moet. Hoop is alles wat je hebt! God heeft je niet vergeten.

94. Niemand heeft het allemaal door. Hou je vast aan de hoop dat je het beter weet dan wie dan ook als God alles is wat je hebt.

95. Als je alleen maar hoop hebt, is er een licht dat je de weg wijst, zelfs als je geen idee hebt welke kant je op moet.

96. Hoop is licht in een donkere plaats, en de afwezigheid van hoop in de duisternis. Wanneer alle andere lichten doven, blijft de hoop van god bestaan.

.

97. Hoop is er als je niet weet welke kant je op moet.

98. We kunnen niet anders dan ons afvragen waar we nu zouden zijn of waar we heen gaan als God ons niet al door deze tijden van twijfel en pijn heen had geholpen. De waarheid is, we zouden hier niet zijn op dit moment van hoop.

99. Hoop is… niet weten waar je heen gaat, toch aankomen.

100. God is je niet vergeten. Hij luistert naar je gebeden en hoort je angsten. Hij weeft een ingewikkeld tapijt in het weefsel van je leven, een meesterwerk dat tot in de eeuwigheid tentoongesteld zal worden.

101. Wat de duisternis ook fluistert, God is je niet vergeten.

102. Wat uw ogen kunnen zien, ziet God. En wat u voelt, doet hij ook. Hij geeft om de details van uw leven en heeft er een plan voor dat ons begrip te boven gaat.

103. Elk litteken, elke wond en elke ervaring is een deel van het goddelijke tapijt dat God voor je geweven heeft.

104. Houd je vast aan de hoop van wat voor je ligt, houd je ogen op de prijs gericht, en ga door zonder angst.

105. Je bent niet vergeten. Een stukje blauwe lucht op een bewolkte dag, een glinsterende regenboog nadat de storm is gaan liggen, de geur van kaneeltoast die uit een open keukenraam walmt – God geeft ons schoonheid om te zien dat hij ons niet vergeten is.

106. Je was er voor me toen niemand anders dat was. Je ziet mijn gebreken en onvolkomenheden en houdt toch van me. Dank u, God, om er altijd voor mij te zijn.

107. Als je het gevoel hebt dat niemand luistert en je alleen bent, steek dan je hand uit en God zal hem pakken. Hij is je niet vergeten.

108. Als je het gevoel hebt dat hij vergeten is, als je je eenzaam voelt, als alles buiten bereik lijkt, laat dan je hand los en leg hem in die van God – hij laat je niet los.

109. Als je je alleen voelt, weet dan dat ik er ben. Hou vol. Ik heb je. God is hier ook en hij is je niet vergeten.

110. Wanneer je alleen bent, en het lijkt alsof niemand om je geeft, houdt God je hand vast. Hij weet en geeft om je!

111. Vergeet nooit dat, hoe alleen je je ook voelt, God er altijd is met zijn uitgestoken hand, wachtend op jou om je hand uit te steken en hem vast te houden.

112. Het is alsof God zegt: « Ik hou je hand vast als je te midden van een grote menigte bent. Ik hou je hand vast als je helemaal alleen bent. Ik houd je hand zelfs nu vast.

113. Soms heb je het gevoel dat je de enige bent, maar vergeet nooit dat hij je hand vasthoudt in donkere tijden.

114. Als je je klein voelt, hou dan Gods hand vast. Je zult verbaasd zijn hoeveel die kan bevatten.

115. Ik zal je nooit verlaten of in de steek laten. Ik zal je hand vasthouden en met je meelopen door elk dal…

116. Vasthouden aan hoop in de donkerste nacht. Hoop brengt licht in de ziel. Hoop maakt ons menselijk.

117. Geef de hoop niet op, doe wat nodig is om je hoop levend te houden en blijf volharden.

Deze citaten van God heeft je niet vergeten zijn misschien net wat je nodig hebt om enkele van de moeilijkste dagen in je leven door te komen, zoals ze mij zo vaak hebben geholpen. Dit is geen volledige genezing voor de gevoelens van wanhoop, maar het is een verzekering dat God je niet vergeten is.