God Zal Je Gebeden Beantwoorden

God Will Answer Your Prayers Quotes

Bidden is het gesprek dat plaatsvindt tussen God en mensen. Het wordt vaak gebruikt om dingen te vragen en om God te danken als er goede dingen gebeuren, zelfs als je denkt dat het moeilijk of onmogelijk is.

Bidden is een van de manieren of kanalen om met God te communiceren, of je nu een verzoek hebt of Hem wilt waarderen voor wat Hij heeft gedaan of nog zal doen.

God beantwoordt zeker gebeden omdat Hij om je geeft in tijden van problemen en pijn. Als je pijn hebt, is God er met antwoorden en troost.

Ook wanneer je voor jezelf, familieleden en vrienden bidt en het lijkt alsof hun behoeften, capaciteiten en verlangens onmogelijk te vervullen zijn, weet dan dat God altijd in staat is en je gebed zeker zal verhoren.

Deze krachtige lijst die ik hier heb bevat enkele verbazingwekkende God zal je gebeden verhoren citaten die je kunnen helpen wanneer je bidt en antwoorden op je gebeden nodig hebt.

God zal je gebeden beantwoorden

God zal je gebed beantwoorden, God houdt van je Hij wil van je horen, of het nu een gebed is van dankzegging, lofprijzing, genezing, een gebed van verzoeking of voorbede, of vergeving God zal naar je luisteren.

1. Het leven zit vol manieren om afgeleid te worden. Laat je niet afleiden. Hou je ogen gericht op wat belangrijk is. En God zal je gebeden verhoren.

2. Er is geen probleem dat te groot is voor God, je hoeft alleen maar jezelf te bemoedigen door standvastig te zijn in je geloof.

3. Je bent Gods kind, je hoeft jezelf niet te beperken of als een vreemde te zien als je tot God bidt en Hij zal je gebeden verhoren.

4. Geloof gewoon, laat los en laat God zijn gang gaan en je zult de manifestatie van God aan het werk zien in je leven.

5. Soms is bidden niet alleen vragen, maar vereist het je verlangen en je geloofshart. Het is beter in het gebed een hart zonder woorden te hebben dan woorden zonder hart.

6. Als je een gebedsverzoek hebt, zorg er dan voor dat je je specifieke verwachting vermeldt. God heeft het nooit te druk om je gebed te verhoren.

7. Wees dankbaar voor wat je hebt; je zult uiteindelijk meer hebben. God zal je gebeden verhoren.

8. Je hebt dit waarschijnlijk al eerder gehoord: « Een gebedsverhoring is de manier waarop de Heer zegt: « Ik hou van je – kom maar op! » Geef niet op, God zal je gebeden verhoren.

9. Net als je denkt dat niets mooier kan zijn dan vandaag, is morgen om de hoek God zal nooit te laat zijn om je gebeden te verhoren.

10. Als je bidt, vergeet dan niet God te vragen je de juiste houding te geven – want dat is vaak het verschil tussen succes en mislukking in het leven. God zal je gebeden beantwoorden.

11. Wanneer u bidt, richt u dan op Gods woorden betreffende uw leven en herinnert u zich wat Hij heeft gezegd, God zal uw gebeden beantwoorden.

12. Als u geen bidder bent, wil ik u toch bemoedigen, want onze God is een God van het onmogelijke. En ook al zie je nu nog geen tekenen van verandering in je leven, wacht gewoon, want Hij zal je gebeden beantwoorden.

13. Er is geen toeval in de timing van je gebeden. Als er iets is waarvoor je bestemd bent, heeft God het al helemaal uitgewerkt.

14. God zal je gebed verhoren, Hij zal je geven wat je wilt en nodig hebt op een vastgestelde tijd.

15. Als je je aan God overgeeft, heb je het geschenk van een schone lei verdiend, waardoor je verzoek beter zal worden beantwoord. God zal je gebed beantwoorden.

16. God verhoort onze gebeden altijd, soms op manieren die we ons nooit hadden kunnen voorstellen, en dat is nodig om je geloof op te bouwen.

17. God zal er altijd voor je zijn. Niets kan tussen jou en Zijn liefde voor jou komen.

18. Vanwege uw geloof in God zal God uw gebeden zeker verhoren en laten uitkomen.

19. Als je je gebed gaat opzeggen, antwoordt God niet altijd onmiddellijk. Daarom moeten we regelmatig en voortdurend tot God bidden en Hij zal je gebed verhoren.

20. Je bent geliefd. Je bent waardig. En Hij staat achter je. God luistert altijd, en als je het vraagt, zal Hij er voor je zijn.

21. Als je bidt, wees hier dan zeker van: God hoort altijd. Hij luistert altijd. Hij zal je gebed altijd beantwoorden

22. We’ve got to give it to God if we want to get it from him. Have you been praying about something? Sometimes you can praise Him.

23. Don’t be tired of serving God maybe He has not answered your prayers; God hears and answers prayer, it’s His specialty

24. God is always with us, but sometimes we have to patiently wait for him to answer our prayers.

25. Wij geloven dat we op een dag allemaal herenigd zullen worden en voor eeuwig samen zullen leven. Terwijl u wacht, wees voorbereid op Gods onverwachte antwoorden op uw gebeden.

26. God staat altijd achter je. Hij weet waar je heen gaat en wat je daarvoor nodig hebt, en Hij zal ervoor zorgen dat je er komt. Stop gewoon niet met bidden.

27. Je bent niet alleen. God is er altijd voor je, Hij zal je gebeden verhoren, zelfs in de donkerste tijden. Hij is een wijze en liefdevolle vader die je door elke storm heen zal beschermen en je zal leiden naar het leven dat Hij voor je heeft verordend.

28. Je bent geliefd. Je bent waardig. En Hij staat achter je. God luistert altijd, en als je het vraagt, zal Hij er voor je zijn.

29. 29Bij alles wat je doormaakt, wil ik dat je weet dat je belangrijk bent. Je wordt gezien en gehoord. En ik ken iemand die altijd van je zal houden, wat er ook gebeurt. God hoort alles en Hij luistert altijd. En als je Hem om hulp vraagt, zal Hij er voor je zijn.

30. God is er altijd om te luisteren. Zelfs als je het gevoel hebt dat je alleen bent, is Hij dichtbij. Praat met Hem over je dag, je moeilijkheden en de dingen waar je dankbaar voor bent.

31. God houdt van je met een liefde die woorden te boven gaat. Hij wil je helpen en leiden, waar het leven je ook brengt, Hij zal je gebeden zeker verhoren.

32. Geloof is een krachtige kracht ten goede. God luistert altijd naar ons, en Hij antwoordt altijd.

33. God heeft een grappige manier om onze gebeden te verhoren. Soms geeft hij ons dingen die we niet nodig hebben, maar soms geeft hij ons dingen waarvan we niet wisten dat we ze wilden…

34. We moeten naar het grotere plaatje van het leven kijken. God heeft de controle. Alles heeft een doel, je moet alleen geloven dat Hij je gebeden zal verhoren.

35. Prayer is the key to opening our hearts, letting God’s love flow in, and you will see God’s manifestation in your life.

36. 36The moments when you’re so thankful for what God has done in your life, this move Him to answer your prayer.

37. Sometimes good things come to those who wait. Other times you have to be patient and fervently knock on the door of opportunity.

38. You need an answer to your prayer, just say something like, “Lord, speak to my heart” Because sometimes you get answers to your prayers through gods direction.

39. The best way to pray is to humbly let God know how you’re feeling. He cares about you and wants you to come to Him with every challenge you face.

40. Whatever your worries or concerns, it’s important that you listen to God’s voice, and only his voice. It’s often easier said than done, but if you listen with your heart He will always answer you.

41. The best way to pray is to humbly let God know how you’re feeling. He cares about you and wants you to come to Him with every challenge you face.

42. Many times we set out to do something and then life gets in the way. Negative things start happening and we begin to lose hope. Don’t lose hope in God He will answer your prayers.

43. Our God is big. He’s bigger than your problems and worries. But He wants you to have a relationship with Him. If you have any prayer requests.

44. Sometimes all we can do is pray; rather than hoping and wishing, we could just be still and let God answer our prayers.

45. God promises to be there for us whenever we need him. He will always listen, never forsake us, and is always present even when we think he’s not there.

46. Sometimes in life, we are too shy to ask God what will want or think that our request is still big for God to answer.

47. You were made to have a personal relationship with God. He wants you to humbly let Him know how you’re feeling. He cares and wants you to come to Him with your daily challenges.

48. God wants you to open up and talk to Him about everything. That’s why prayer is such an important part of our faith.

49. You can pray to God alone or with other people. Either way, God hears your prayers. When you pray, you can share your feelings and needs with God. He wants you to tell Him all about your life. He cares about the things that seem big to you. And He’s interested in the smallest details of your life too.

50. God is always there to listen. Reach out to Him when you’re struggling or hurting and He will let you know that it’s okay to feel that way.

51. God loves to hear from us. He knows what you’re going through and He is ready to help. Just tell Him how you feel and ask for His guidance. It’s that simple.

52. God is waiting for you to connect with Him. He wants to have a relationship with you, and the best way to start is by opening up your heart through prayer.

53. Turn to God when you’re feeling overwhelmed. He wants to help you and will give you strength.

54. Reach out to God when you’re feeling down in the dumps. He’s a friend who will never leave your side

55. If you feel like your prayers are unanswered, don’t give up! God hears your prayers and he will answer them. All you have to do is be faithful to continue praying for your needs

56. God will answer your prayer soon. Everything happens for a reason and today is the day of your answered prayer.

57. Keep calm and let God handle it. God answers prayers, he’s just a little busy right now.

58. While the Lord may not answer all your prayers, He will always listen but answer your prayers at the right time.

59. I know you’ve been waiting on God for something. And I just want to let you know, He’s moving. Be encouraged!

60. Prayer changes things. Put your needs higher on his list and patiently wait for Him to answer your prayers.

61. Don’t assume that God won’t answer your prayer just because He hasn’t yet. Just keep talking to Him.

62. Don’t wait for God to answer your prayers. Keep trusting Him, including services. You can move mountains if you take action and do it with all your heart and soul and He will surely answer your prayers

63. Feeling prayer fatigue? Don’t lose heart. God answers all prayers in His time, for His purpose.

64. Pray for it, then wait for it. and you will be wonderful when it will happen. It may be later than sooner.

65. You hold the power to change your life. Whatever you’re facing today, God is ready to transform you into everything that he has called you to be!

66. God answers prayer. God will answer your prayers soon, even at this moment. Be still and see that I am God. Let go and let God work out the details.

67. Just a reminder that the Lord will answer your prayers soon! Sometimes He needs a little push.

68. God likes to spend time with you! It doesn’t matter if you are in a great situation or a tough one, He still wants to hear from you.

69. I know it can be difficult when God has not answered your prayers right away. But I want to encourage you to keep praying and invite Him into your daily life.

70. Don’t give up on prayer. God wants to hear from you. He wants a relationship with you. He likes being included in your life.

71. Your prayer is heard and God is on his way to answer it. God will answer your prayer soon don’t give up.

72. God answers every sincere prayer: “Whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God.”

73. No matter what you are going through, the Lord will soon answer your prayers keep praying and trusting Him.

74. The answer isn’t always clear, but keep praying. God will give you the strength to reach your goals at the appointed time.

75. God answers all prayers in his perfect timing. He loves us enough to want us to enjoy life’s journey.

76. Prayer isn’t about changing God’s mind. Prayer is about changing our perspective so we can align with His will and God will hear your prayers.

77. God will answer your prayers. He’s not silent, not absent, and he has been at work all along, making plans for you.

78. God will answer your prayers. He knows what you’re going through. So don’t worry or be afraid. Instead, trust him to work everything out for the best.

79. God is always faithful. Trusting in Him leads to true and lasting peace, no matter what difficulties you face, and your prayers will be answered.

80. When we’re fearful, God is there. When we’re lonely, God is there. When we’re lost and confused, whatever your passing through God is there. He will surely answer your prayers.

81. We want you to know that if you ask God for something, he will answer your prayers. Prayers are answered through faith, not through feeling or seeing.

82. We should also remember that God indeed knows our motives, and He answers prayers in His time.

83. Hoe het leven ook gaat, blijf in God geloven en blijf sterk. God zal naar je gebeden kijken.

84. God luistert altijd. De volgende keer dat je goddelijke hulp nodig hebt, vraag het Hem. Hij zal het gebed van je hart beantwoorden.

85. Als je het gevoel hebt dat je droom te lang op zich laat wachten, bedenk dan dat God onze gebeden altijd op zijn perfecte tijd beantwoordt. Geduld is een deugd.

86. Voor elk probleem is er een oplossing bij God. Wanneer u nergens heen kunt, bedenk dan: « God zal u nooit verlaten, noch u in de steek laten. »

87. Wankelt uw geloof? Vraag God u te helpen in uw tijd van nood en Hij zal u niet in de steek laten!

88. Er is geen situatie te groot voor God. Er komen doorbraken in je leven en God zal je gebed verhoren.

89. God zal elk gebed verhoren. Het is ons deel om te blijven vragen en Hij regelt alle gebeden.

90. God verhoort de gebeden van zijn kinderen omdat Hij van hen houdt, niet vanwege iets goeds dat zij gedaan hebben maar vanwege de liefde, God houdt van je Hij zal je gebeden verhoren.

91. God zal altijd je gebeden verhoren, geef de moed niet op. Het kan lang duren, maar Hij zal je zeker horen.

92. Als je geloof hebt als een mosterdzaadje, zeg dan tegen God je reusachtige gebedsverzoek en zie hoe Hij op grote wijze antwoordt.

93. Jezus zei dat als je geloof hebt als een mosterdzaadje, je de berg kunt zeggen te bewegen en hij zal gehoorzamen. Bid om Gods grote zegeningen voor uw grote gebedsverzoeken.

94. Neem elke grote uitdaging aan als je in geloof tot God bidt. Hij zal je erdoorheen helpen en je gebeden op wonderbaarlijke wijze beantwoorden.

95. Het is onmogelijk te bidden zonder geloof, net zoals het onmogelijk is te leven zonder de zon. Houd je geloof levend, God zal je gebeden verhoren.

96. Als het leven voelt als een onbeantwoord gebed, verlies dan niet de moed. God is nog steeds trouw en zal ons de verlangens van ons hart geven als het op zijn perfecte tijd komt.

97. Als het leven voelt als een onbeantwoord gebed, beloont God je geduld op zijn tijd. Je kunt de vorming van diamanten niet overhaasten – er is enorme druk voor nodig. En je wordt beloond met De Diamant, die Christus is.

98. God laat je niet in de steek. Zelfs bij beproevingen en stormen is hij er altijd om ons te helpen. God zal je gebeden beantwoorden.

99. Als je je down voelt, bedenk dan dat God de controle heeft. Op zijn tijd zal hij je de verlangens van je hart geven.

100. God zal je gebeden verhoren op de afgesproken tijd, geef niet op.

We hebben gezien dat er veel antwoorden op gebed zijn en we hebben ook bewijzen van mensen over veel dingen die God in hun leven heeft gedaan. Ik weet dat God goed is en dat Hij uw gebeden zeker zal verhoren.

Ik hoop dat je genoten hebt van deze God zal mijn gebed verhoren citaten. Vergeet alstublieft niet uw commentaar te geven en te delen. Dank u.