Gods Wil Geschiede, Citaten

« Gods wil geschiede! » Dit is een uitdrukking die we vaak horen. We horen het wanneer iemand in een positie van grote verantwoordelijkheid wordt geplaatst en hij het zegt op een manier van aanvaarding alsof het Gods wil was, of wanneer iemand geen keuze heeft in een omstandigheid en hem wordt gezegd dat hij moet vertrouwen op Gods wil. We horen het ook als iemand zich in een tragische situatie bevindt en hij zegt het op een manier van aanvaarding alsof het Gods wil was.

Gods wil geschiede, niet de onze. Het is gemakkelijk om te bidden, maar moeilijk om te aanvaarden. En soms is het proces om Zijn soevereine plan te ontdekken pijnlijk. Toch brengt Gods volmaakte wil veel meer vrede dan onze onvolmaakte plannen.

We kunnen ons niet voorstellen wat God voor ons in petto heeft, totdat we ophouden ons lot te bepalen en ons aan Zijn wil onderwerpen. De volgende citaten over Gods wil zullen enig licht werpen op wat het betekent om Gods wil te doen.

Gods wil geschiede, citaten

Gods wil geschiede – niet de onze, maar de Zijne! Gods wil is niet noodzakelijk wat jij wilt en het is niet noodzakelijk wat wij altijd zouden willen dat er in ons leven gebeurt, maar Gods wil is altijd goed en volmaakt, dus het is altijd in ons belang om te doen wat Hij wil dat wij doen.

1. Laten we er een gewoonte van maken de wil van God te doen, zodat Hij door ons blijft doen wat Hem behaagt. Gods wil geschiede.

2. Gods wil is volmaakt; zijn prioriteiten zijn juist, en zijn geboden zijn waar.

3. Als Gods wil geschiedt, en als je meewerkt met dat plan, zul je er versteld van staan hoe goed de dingen voor je uitpakken.

4. Het leven is te kort om niets te doen wat God wil. Laat Gods wil geschieden.

5. Gods wil geschiede. Het is zoet om de Heer te vertrouwen. Het is fijn om op Jezus te vertrouwen, nu en voor altijd.

6. Er is een reden voor alles, dus zet door en laat Gods wil geschieden.

7. Ik geloof in het lot. Ik geloof dat alles met een reden gebeurt en dat we moeten leren van onze ervaringen. Gods wil zal geschieden.

8. Als Gods wil wordt uitgevoerd, en als je actief naar dat plan toewerkt, zul je versteld staan van wat je kunt bereiken.

9. Als je Gods wil doet en meewerkt met zijn plan, sta je er versteld van hoe goed de dingen voor je uitpakken.

10. God is oneindig veel machtiger dan alles wat wij kunnen vragen of bedenken. Geloof gewoon in Hem, en Hij zal het doen.

11. Soms kun je je alleen maar overgeven aan Gods wil, want Hij heeft het allemaal bedacht, ook al snappen we het niet.

12. Als je je overgeeft aan Gods wil in het leven, is het onmogelijk te falen, want Hij werkt alle dingen ten goede.

13. Het leven kan moeilijk zijn, en je kunt je soms overweldigd voelen. Daarom moedigen wij u aan u over te geven aan Gods wil en Hem voor de rest te laten zorgen.

14. Laat je beslissingen niet beheersen door angst. Vertrouw op Gods plan en geef je over aan zijn wil. Het is misschien niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. Gods wil zal geschieden.

15. Gods wil is altijd perfect, wat Hij ook van je afneemt. Laat los en laat Gods wil geschieden.

16. Gods wil geschiede. Wat hij doet is altijd perfect. Laat het gewoon aan hem over. Dat is de beste manier.

17. Laat los wat je niet kunt controleren en concentreer je op wat je wel kunt. Gods wil zal geschieden.

18. Gods wil geschiedt over alles. Zijn weg is perfect.

19. Als je iets wilt doen, zal God een weg voor je maken. Als je het niet wilt doen, zal God een manier vinden om het niet te doen.

20. Gods wil is altijd volmaakt. Als Hij iets van je afneemt, betekent dit dat Hij daar Zijn redenen voor heeft.

21. Gods wil is altijd in ons voordeel, zelfs als Hij ons iets afneemt. Hij verlangt uw hoogste goed en heeft alleen het beste met u voor.

22. Gods wil is altijd perfect. Het leven is altijd in beweging. We moeten ons op Hem blijven richten met de hoop als anker van onze ziel. Zijn wil geschiede over alles.

23. Onthoud altijd dat Gods wil altijd perfect is en dat God met alles een doel heeft. Laat de moeilijkheden die je in je leven doormaakt het feit niet vertroebelen dat, wat er ook gebeurt, God altijd het beste met je voorheeft.

24. Laat Gods wil nooit een vraag zijn in je leven. Het is Zijn wil dat je bent waar je nu bent, en Hij helpt je om de beste keuzes voor je leven te maken.

25. Laat Gods wil geschieden. Als de Heer het wil en wij ons deel doen, zullen we een geweldige oogst binnenhalen.

26. Gods wil geschiede. God knippert nooit. Niets is onmogelijk als je gewoon vertrouwt op Degene die je gemaakt heeft.

27. Er zijn dingen waar je geen controle over hebt. Je kunt je net zo goed ontspannen en Gods wil laten doen.

28. Het is beter op de Heer te vertrouwen dan op de mens. Onderwerp uw plannen aan hem en laat zijn wil geschieden in uw leven.

29. Wees stil en weet dat Gods wil geschiedt. Geloof en verwacht het beste.

30. Het gaat niet om wat jij wilt, het gaat om Zijn wil, dus laat Gods wil geschieden.

31. Er zijn geen fouten in het leven, alleen lessen. Alles gebeurt met een reden en alles is Gods wil.

32. Het is Gods wil, niet de jouwe. Blijf nederig. We zullen nooit meer bereiken dan Gods wil.

33. In deze wereld is niets zeker, behalve de dood en belastingen. Ontspan en laat Gods wil geschieden.

34. Als je denkt aan de mooiste dag van je leven, zegt God dat die dag komt.

35. Als je de situatie niet kunt veranderen, word je uitgedaagd je houding te veranderen. En Gods wil toe te staan.

36. Gods wil geschiede, want je kunt het niet alleen. Je hebt een geweldig team en een goed plan nodig om de klus te klaren.

37. Gods wil wordt gedaan, wat er ook gebeurt. Maar het ligt in uw macht om Zijn wil te doen binnen uw werkgebied, en Zijn genade zal u helpen.

38. Gods wil geschiedt voor eeuwig en altijd. Neem vandaag de tijd om stil te zijn, na te denken en God te danken dat Zijn wil in uw leven wordt gedaan.

39. God is de Meester, en jij bent zijn dienaar, en alles ligt in zijn handen. U zult doen wat Hij zegt, en niet uw eigen agenda.

40. Wat God wil is goed. Laat hem doen wat hij wil.

41. Sommige dingen in het leven hebben we niet in de hand. Maar één ding niet. Gods wil toestaan.

42. Vrees niet; God is u nabij. Maak je geen zorgen; de Heer zal je helpen. Gods wil zal geschieden.

43. Bid altijd dat God u een geest van wijsheid en openbaring in zijn kennis geeft, zodat u geduldig kunt wachten tot zijn wil geschiedt.

44. Je kunt nooit de oceaan oversteken totdat je de moed hebt om de kust uit het oog te verliezen. Ontspan je en laat God de controle overnemen.

45. Laat deze keer Gods wil geschieden. Hou je ogen op de prijs gericht en wees geduldig.

46. Gods wil geschiede, niet altijd wat ik wil. Het is niet gemakkelijk, maar ik vertrouw en heb vertrouwen in Hem.

47. Wij geloven in de kracht van het goede en de mogelijkheid dat Gods wil geschiedt.

48. Gods wil geschiede. Je bent een kind van de hoogste. Hij heeft je geen geest van angst gegeven.

49. Verlies nooit het geloof. Blijf altijd nederig. Gods wil geschiede.

50. Het leven is voor jou. Wens het niet weg. Doe alleen Gods wil.

51. God zal je niet meer geven dan je aankunt. Een echte geloofstest is kunnen geloven als je er middenin zit.

52. Laat los en laat God. Vertrouw op je pad en hij zal je helpen. Laat hem de kapitein van je schip zijn. Jezelf opnieuw uitvinden is belangrijk in het leven.

53. Ga vol vertrouwen in de richting van je dromen. Leef het leven dat je je hebt voorgesteld. Als je je leven vereenvoudigt, zullen de wetten van het universum eenvoudiger worden. Gods wil geschiede.

54. Gods wil geschiedt. U kunt plannen maken, maar de Heer bepaalt uw stappen.

55. Gods wil geschiede vandaag en elke dag, want Hij heeft alles onder controle.

56. Gods wil geschiedt; die is geschied, en zal altijd geschieden over alles.

57. Gods wil geschiede. Niet omdat hij almachtig is en alles kan, maar omdat hij almachtig is en doet wat het beste is.

58. Wees bemoedigd. Gods beloften zijn oprecht, en Zijn wegen zijn juist. Gods wil zal geschieden.

59. Gods wil geschiede. Zelfs wanneer wij niet kunnen zien wat hij doet, is zijn plan volmaakt en zal het altijd slagen.

60. Niets zal ons ooit scheiden van zijn liefde of zijn plannen voor ons verpesten. Gods wil zal geschieden.

61. Waar we ons op richten breidt zich uit. Dus richt je op de dingen die je wilt, niet op de dingen die je niet wilt. Gods wil geschiede.

62. Wij zijn degenen waarop we gewacht hebben. Gods wil geschiede.

63. Vertrouw erop dat God doet wat het beste is. Gods wil geschiedt over alles.

64. Soms moeten we, om te komen waar we heen willen, alles loslaten waar we aan vasthouden en Gods wil laten doen.

65. U moet al deze dingen doen, niet omdat ze u glorie zullen brengen, maar omdat God door u verheerlijkt zal worden.

66. Als je maar lang en hard genoeg op de poort klopt, maak je zeker iemand wakker. Gods wil geschiede.

67. Wat ik vandaag nodig heb is om stil te zijn en te weten dat U God bent, en Uw wil te laten doen.

68. Sta niet stil bij het verleden, droom niet van de toekomst, concentreer de geest op het huidige moment en laat Gods wil geschieden.

69. Gods wil geschiede. Met een verlangen naar het werk, doe het met al je kracht als werkend voor de Heer, niet voor de mens.

70. Gods wil geschiedt altijd. We gaan allemaal door ups en downs in het leven, maar wat belangrijk blijft, is te genieten van de rit en vooruit te blijven gaan.

71. Gods wil geschiedt niet door een deur te sluiten, maar doordat Hij deuren opent waarvan je nooit had gedacht dat ze voor je open konden staan.

72. Waar een wil is, is een weg. Gods wil zal geschieden.

73. Vertrouw op de Heer met heel uw hart en vertrouw niet op uw eigen inzicht. Erken hem op al uw wegen, en hij zal uw paden recht maken.

74. Ze zeggen dat Gods wil geschiede is het ergste wat je kunt horen, maar het meest troostende wat je kunt zeggen.

75. Gods wil zal geschieden. Als er geen uitweg is, zal Hij voor een weg zorgen.

76. Gods wil geschiedt. Wat hij wil, gebeurt. Waar je ook bent of wat je toestand ook is, verlies de moed niet. Rust in de wil van God.

77. Gods wil geschiede. De Heer staat aan mijn kant. Wanneer je niet langer probeert God ervan te overtuigen dat je wilt wat het beste voor je is, doet Hij zijn wil voor jou.

78. God zal je nooit meer geven dan je aankunt, maar hij zal je bijstaan als je het probeert.

79. Omdat wij een hemelse vader hebben die van ons houdt en voor ons zorgt, die ons altijd het beste geeft voor ons leven en zelfs beter dan wat wij verdienen.

80. Elk goed en volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemelse lichten, die niet verandert als verschuivende schaduwen.

81. Wat er ook op je levensrol geschreven staat, je moet het accepteren. Gods wil zal geschieden.

82. De wereld is vol mogelijkheden, maar het is aan jou om ze te benutten. Gods wil geschiede.

83. Het leven is niet wachten tot de storm voorbij is, maar leren dansen in de regen. Gods wil zal geschieden.

84. Gods wil geschiede. Soms is er een ramp nodig om de waarde te onthullen van wat je al hebt.

85. Gods wil geschiede. Zet al je zorgen opzij, want stressen zal het probleem niet oplossen.

86. Piekeren zal je probleem niet oplossen; bidden en vertrouwen wel. Gods wil zal geschieden.

87. Gods wil geschiede, wat het ook is. De enige rol die ik wil spelen is in de scène te blijven.

88. We zullen doen wat we kunnen, en moge Gods wil geschieden.

89. Het is het grootste geschenk om je volledig over te geven aan Gods wil.

90. Maak je geen zorgen over morgen. God heeft er al voor gezorgd.

91. God zal je niet meer geven dan je kunt dragen. Maar hij wil dat je hem om hulp vraagt.

92. Bedenk dat, hoe onmogelijk het doel ook lijkt, God zal doen wat Hij wil.

93. Als je met de stroom meegaat, zul je merken dat je je steeds meer afstemt op Gods wil voor je leven.

94. Ongeacht de storm, ongeacht de strijd, er wacht altijd een regenboog aan het eind. Vertrouw op God en relax.

95. Gods wil geschiede. Alles gebeurt met een reden. Rol met de klappen.

96. Gods wil geschiede. Dat is een mooi en gezond perspectief om te hebben in je dagelijks leven.

97. Gods wil geschiedt elk uur, elke minuut van je leven. Gods wil geschiede, niet de mijne.

98. Het enige wat je kunt controleren is je houding. Gods wil geschiede.

99. Gods wil gaat boven alles, want Zijn wil is bepalend voor alles wat er gebeurt, gebeurd is of zal gebeuren.

100. Soms is Gods wil zachtaardig, soms niet. Maar God is altijd goed.

Hoe eenzaam en verwarrend het ook lijkt, Gods wil is beter dan de onze. God houdt van ons en weet wat het beste voor ons is. Vertrouw op hem, doe je deel en laat de rest aan hem over. Ongeacht de omstandigheden in het leven, God heeft iets voor je gepland als je het toelaat. Het leven kan soms hard zijn, maar geef niet op, blijf op God vertrouwen, onderwerp je wil aan Hem en laat Zijn wil geschieden.

Ik hoop dat je het leuk vond om deze citaten over de wil van God te lezen. Als dat zo is, laat het me dan weten in het commentaar hieronder en deel het met anderen.