Godvrezende Vrouw Citaten

Mensen praten vaak over het onderwerp « de vrees voor God », maar heb je ooit geprobeerd te definiëren wat vrees werkelijk betekent? Vrees en respect als het gaat om God moet worden gedefinieerd als diep berouw over wat je verkeerd hebt gedaan en een verlangen naar verlossing voor je toekomstige daden. Vrees voor God betekent totale referentie voor de dingen van God.

Als je een vrouw bent die God wil dienen, is het van fundamenteel belang dat je Hem leert vrezen. Een vrouw die God vreest, laat gewoonlijk het woord van God dicteren hoe zij haar leven leidt. En als gevolg daarvan ervaart ze geen moeilijkheden die anderen gemeen hebben. Verlangt u ernaar godvrezend te zijn? Deze Godvrezende vrouw citaten zullen het vrouwelijke geslacht inspireren om God meer te vrezen en een beter leven te leiden.

Godvrezende Vrouw Citaten

Een vrouw die God vreest is niet bang voor perfectie. Zij begrijpt dat zij nooit perfect zal zijn. Zij erkent dat zij nooit perfectie zal bereiken en doet daar ook geen pogingen toe, omdat zij gelooft dat er een groter wezen is dat de schepper en volmaakter van alle dingen is.

1. Een vrouw die God vreest, zich onderwerpt aan haar man, zorgt voor haar huis en bidt zonder ophouden.

2. Godvruchtige vrouwen staan bekend om hun constante geloof in God en hun vermogen om een sterke relatie met de hemelse vader te onderhouden.

3. Een godvrezende vrouw is een waar voorbeeld voor iedereen.

4. Een vrouw van God is nooit bang voor een storm. Zij begrijpt dat de God die zij dient de storm zal kalmeren.

5. Een godvrezende vrouw neemt nooit als vanzelfsprekend wat ze heeft. Zij eert God, haar familie en vrienden dagelijks door voor zichzelf te zorgen.

6. Een godvrezende vrouw rebelleert niet tegen haar man en wordt ook niet verbitterd in het leven. Zij is de reden van het succes van haar man.

7. Een goede vrouw is de kroon van haar man. Zij is de reden achter het succesverhaal van haar man.

8. Vrouwen, leer uw kinderen de deugden van gehoorzaamheid, onderwerping en respect. Leer hen de Heer te vrezen.

9. Tover een glimlach op het gezicht van je man en hij zal je zeker doen glimlachen.

10. Het is inderdaad een mooie vriendschap als de beste vriend van een vrouw God is.

11. Dames, elke droom die je zonder God niet kunt verwezenlijken is een droom die te groot voor je is.

12. Een godvrezende vrouw behandelt haar man als een koning. Ze zal nooit iets oneerbiedigs doen ten opzichte van zijn positie.

13. Een godvruchtige vrouw worden is geen dagreis.

14. Een godvrezende vrouw kent haar God. Zij is een vrouw die haar waarde kent.

15. Een godvrezende vrouw is zachtaardig en vriendelijk. Een godvrezende vrouw is geen hater of rukker.

16. Haar liefde is zo aanstekelijk en puur. Ze is als een heldere en gezonde zon.

17. Een godvrezende vrouw is zuiver van hart en zoekt vrede. Zij is nederig en aanvaardt correctie. Zij zal een zegen zijn voor haar man, en haar kinderen zullen een zegen voor haar zijn.

18. Een godvrezende vrouw houdt van en vertrouwt op de Heer. Zij is iemand die beeft bij zijn woord.

19. De hemel heeft me gezegend met een vrouw met een hart voor God…
Ze is mijn liefde en mijn alles.

20. Mijn moeder is een dromer, een minnaar en een vechter. Ze heeft een hart voor God en een zachte ziel, Ze is de vrouw van mijn dromen.

21. Een meisje dat God eert vanuit haar hart is een godvruchtig meisje.

22. Ze is een ziel vol gratie. Ze is het soort vrouw dat ik nog nooit heb gezien.

23. Een godvrezende vrouw staat op terwijl het nog donker is om haar gezin te voeden en te bidden. Ze bidt dat haar kinderen Gods geloof zullen behouden en zich niet laten meeslepen door de moderne wereld.

24. Zij is een dame, die God liefheeft. Zij is een dame, die God vreest, en in de armen van haar Heer wacht zij op een man, die angstig zal geloven.

25. Een meisje dat God eert vanuit haar hart is mooi van binnen.

26. Ik zag een dame die van God houdt waarmee ik wil trouwen. Ze is zo mooi en slim
En ik wil met haar trouwen zodat ik voor altijd bij haar kan zijn.

27. Als godvrezende vrouw ben je onvervangbaar in het leven van elke man die jou vindt.

28. De godvrezende vrouw is de kroon op het vakmanschap van de Schepper. Een vrouw bekleed met kracht en waardigheid, die lacht zonder angst voor de toekomst.

29. Een godvrezende vrouw spreekt met wijsheid en is altijd trouw. Haar man heeft het volste vertrouwen in haar. Zij brengt hem goed en geen kwaad al de dagen van haar leven.

30. Een godvrezende vrouw is een onbetaalbaar bezit. Zij is Gods mooiste werkstuk.

31. Er is schoonheid in een vrouw die de Heer vreest. Er is schoonheid in een vrouw die haar man liefheeft.

32. Ik ben een godvrezende vrouw, ik geloof in de kracht van liefde, de kracht van familie, de band van vriendschap.

33. Een van de mooiste zegeningen die God mij heeft gegeven is mijn moeder. Ik ben zo dankbaar voor haar liefde, wijsheid en eindeloze vriendelijkheid. Ze is sterk, onschuldig, liefdevol, engelachtig en toch deugdzaam

34. Een godvruchtige vrouw is bekleed met kracht en waardigheid; zij kan lachen om de komende dagen. Zij spreekt met wijsheid, en getrouw onderwijs ligt op haar tong.

35. Een deugdzame vrouw is een koningin. Ze is geboren om te heersen

36. De schoonheid van een echte vrouw begint niet met haar uiterlijk, maar zit in haar hart en ziel. Misschien is ze fysiek niet perfect, maar van binnen is ze perfect mooi.

37. De woorden van een godvruchtige vrouw zijn wijs en sterk; zij spreekt vanuit een geloof dat anderen zegent. Zij kan morgen tegemoet zien met een godvruchtige houding die alleen maar goeds brengt.

38. Een echte vrouw is wat de wereld nu nodig heeft. Ze is niet perfect, ze heeft haar gebreken, maar ze is perfect mooi van binnen en van buiten.

39. Je schoonheid moet niet worden gedefinieerd door de normen van deze wereld, maar hoe je jezelf van binnen en buiten draagt.

40. Een vrouw die God vreest, maakt nooit indruk op anderen ten koste van haar relatie met God.

41. Onderwerping aan je man heeft zijn beloning! Hou van degene met wie je bent en blijf een godvrezende vrouw.

42. Een vrouw die God liefheeft is prachtig en wonderbaarlijk gemaakt. Zij vergelijkt zich niet met anderen en laat zich niet leiden door de normen van deze wereld.

43. Een godvruchtige dame is de lamp van de Heer, een zuivere en volmaakte gave.

44. Achter elke grote man staat een biddende vrouw.

45. Een vrouw die de Heer vreest is uniek in al haar doen en laten, omdat zij bij alles wat zij doet opziet naar God.

46. Een vrouw die God vreest, laat gewoonlijk het woord van God dicteren hoe zij in deze wereld moet leven.

47. Een godvrezende vrouw heeft een groot vertrouwen in het woord van God. Het is haar geheime plaats voor kracht en wijsheid.

48. Een van de schoonheden van een godvruchtige vrouw is dat zij een groot en oprecht hart heeft…

49. Gezegend zijn de vrouwen die een vriend als God hebben. Ze is een onvoorwaardelijke vriend, altijd aan je zijde.

50. Ik heb verschillende vrouwen ontmoet, maar geen enkele is te vergelijken met een vrouw die God vreest.

51. Een godvrezende vrouw is nooit ergens bang voor, omdat zij weet dat haar God haar altijd bijstaat.

52. Zij zal zich niet inlaten met ongeoorloofde relaties waarin zij van haar waardigheid wordt beroofd en zich waardeloos voelt.

53. Zij die God kennen hebben geen angst. Want in de Heer is alles wat we nodig hebben. Zij die God vreest faalt nooit want de Heer zal elke dag voor haar zorgen.

54. Als een man toevallig een godvrezende vrouw ontmoet, waarom zou hij haar dan laten gaan? Want zij is anders dan de rest, en als u haar laat ontsnappen, zult u misschien nooit meer een andere zoals zij vinden.

55. Een godvrezende vrouw is een zegen voor haar man en kinderen.

56. Een vrouw die God nooit vreest, kan nooit tevreden zijn in haar leven.

57. Je bent een weerspiegeling van de God die je aanbidt. Kijk in de spiegel, en u zult een godvrezende vrouw zien.

58. Godvruchtige vrouwen worden altijd gerespecteerd, bewonderd en bemind. Zij staan bekend om hun wijsheid, vriendelijkheid, hard werken en zuiverheid.

59. Godvrezende vrouwen zijn emotioneel zeer sterk. Zij kunnen elkaar begrijpen en door bijna elke crisis heen helpen.

60. Godvrezende vrouwen weten dat God hen door geloof de kracht geeft om elke tegenslag te doorstaan.

61. Godvrezende vrouwen zijn een zegen voor anderen! Zij delen hun kracht en medeleven met hen, waardoor de wereld een betere plaats wordt.

62. In moeilijke tijden troosten christelijke vrouwen elkaar. God geeft hen de kracht om anderen te helpen bij het overwinnen van obstakels.

63. Een godvrezende vrouw bouwt innerlijke kracht op door anderen te helpen en geen dag voor lief te nemen. Ze zijn trouw aan hun familie, vrienden en collega’s.

64. Vrouwen die zich tot God wenden voor hulp in tijden van stress hebben de kracht van het gebed geleerd.

65. Veel prachtige vrouwen uit de bijbel zijn ons als voorbeeld gegeven. God wil dat wij elkaar helpen en leren om goede vrouwen en moeders te zijn.

66. Het licht van God is voelbaar in de ogen van een godvrezende vrouw. Als zij in de buurt is, verlicht zij de kamer en verlicht zij het leven van anderen met haar aanstekelijke glimlach.

67. Zij die ontvankelijk zijn voor het licht van God kunnen zijn aanwezigheid voelen in de ogen van een godvrezende vrouw. Zij is een instrument van troost en verlichting en zij brengt vreugde met elke stralende glimlach die een kamer verlicht.

68. De godvrezende vrouw is een plezier om bij te zijn. Ze brengt leven, hoop en betekenis in elk gesprek.

69. Een deugdzame vrouw verlicht een kamer met haar aanstekelijke glimlach en straalt de liefde van God uit naar iedereen om haar heen.

70. Een godvrezende vrouw is een baken van licht en een bron van wijsheid.

71. God raakte haar lippen aan en maakte ze zoet met zijn woorden van wijsheid. Er is niets gewoons aan haar.

72. Een godvrezende vrouw is een kostbaar geschenk van God. Zij is een licht.

73. Een vrouw die God vreest, zal geen zondig gedrag vertonen. Zij zal haar seksualiteit niet gebruiken om haar man te bedriegen of andere mannen te verleiden. Zij zal geen ongeoorloofde relaties aangaan.

74. Een godvrezende vrouw is de categorie van vrouwen die de vreze Gods in zich hebben opgenomen. De godvrezende aard van zulke vrouwen heeft hen gevormd tot personen die het woord van God laten bepalen hoe zij moeten leven.

75. Een man met een godvruchtige vrouw is als een stevig huis met sterke pilaren. Hij zal niet snel wankelen of vallen.

76. Het is niet omdat je bang bent voor de Heer, dat je leven saai zal zijn. De Heer heeft een manier om je angst te veranderen in spanning en avontuur.

77. Het beste wat een man kan hebben is een godvruchtige vrouw.

78. Het geheim van een gelukkig en succesvol huwelijk? Een godvruchtige vrouw.

79. Een godvruchtige, toegewijde vrouw is moeilijk te vinden. Als u er een kunt vinden, koester en waardeer haar.

80. Als u een vrouw kunt vinden die de Heer vreest en haar gedachten richt op de dingen van de Heer, zult u een genot hebben.

81. Neem geen genoegen met een vrouw van het goede soort; er is een zeldzaam ras dat je leven compleet en gezegend kan maken.

82. Ware liefde is moeilijk te vinden, maar iemand die de Heer vreest is ook moeilijk te vinden.

83. Als je de rest van je leven met een godvruchtige vrouw doorbrengt, zal het de moeite waard zijn.

84. Bij elke beslissing, groot of klein, zoekt een godvruchtige vrouw Gods wil en leiding.

85. Als je een vrouw wilt vinden, ga dan naar het kerkhof. Als je een goede vrouw wilt vinden, ga dan naar de kerk.

86. Het beste aan een goede vrouw is dat ze nooit genoegen neemt met minder.

87. Een goddelijke vrouw is het soort vrouw dat je het gevoel geeft dat alles goed komt.

88. Een vrouw die ernaar verlangt wijs te zijn en de wil van God wil kennen, is een godvruchtige vrouw.

89. Een godvruchtige vrouw is dapper en sterk, vol gratie en schoonheid…

90. Godvruchtige vrouwen vertrouwen op God en hebben een sterke relatie met Hem, omdat zij geloven dat Hij altijd bij hen is.

91. Godvruchtige vrouwen vertrouwen altijd op God en moedigen anderen aan ook op Hem te vertrouwen.

92. Godvrezende vrouwen geloven dat God er altijd is in hun donkerste uur en dat hij ons door de hindernissen heen leidt.

93. Godvruchtige vrouwen zijn altijd klaar voor het komende leven! Zij houden ervan anderen te leiden en te bemoedigen.

94. Het geloof van een godvruchtige vrouw blijft standvastig door alle ups en downs van het leven.

95. Een godvrezende vrouw deelt voortdurend haar geloof, zij leert anderen het voorbeeld van de gelovigen te volgen.

96. Een vrouw die God vreest zal zich niet inlaten met zondig gedrag. Zij zal haar seksualiteit niet gebruiken om haar man te bedriegen of andere mannen te verleiden.

97. Een godvruchtige vrouw zal niet toestaan dat de houding van de wereld haar zelfbeeld verandert.

98. Een vrouw die God vreest, is een vrouw die haar eigen ziel en hart beschermt.

99. Een godvruchtige vrouw gelooft dat zij een meesterwerk is, geschapen door God en ontworpen voor een doel.

100. Een godvrezende vrouw houdt van God met heel haar hart en zal alles doen wat in haar vermogen ligt om in vrede met anderen te leven.

Als je een vrouw bent die er echt naar verlangt God te vrezen, zul je moeten begrijpen dat deze wereld jou als individu niet definieert. De wereld om je heen zit vol met dingen die je proberen af te leiden van het doel van je leven. Als een vrouw echter toestaat dat God haar gedachten naar het hemelse richt, zal zij in elke situatie vrede bereiken en in volledige onderwerping aan de wil van God leven door geloof en vertrouwen.

Ik geloof dat deze Godvrezende vrouw citaten u zeer geïnspireerd hebben. Deel dit bericht met uw vrienden en geliefden.