Mijn Leven Is In Gods Handen Quotes

My Life Is in Gods Hands Quotes

Er is geen betere manier om in controle te zijn dan in de handen van God, want Gods handen zijn de almachtige en wijze handen van Liefde. Ons leven ligt niet in onze eigen handen en ook niet in die van jou of iemand anders. Zelfs als niemand anders weet wat je doormaakt, weet God de Vader dat wel. Hij is de enige die de wijsheid heeft om te zien wat het beste voor jou is in dit leven en het volgende.

Mensen beseffen niet dat ze niets zijn tegenover God. Zij beweren controle te hebben over hun leven, maar de waarheid is dat God de controle heeft. Het is een troost om te weten dat God de uiteindelijke controle heeft over alles in ons leven.

Hij was degene die je in deze wereld bracht, en Hij is degene die je eruit kan halen. Weet dat je je eigen leven niet onder controle hebt. We denken graag dat we de baas zijn en dat we het meeste van wat ons overkomt zelf in de hand hebben, maar de waarheid is dat we niet weten wat er morgen zal gebeuren.

Ook al kan het leven moeilijk zijn, maak je geen zorgen want met deze, mijn leven ligt in Gods handen citaten, zal je geloof in God je doen beseffen dat alles goed komt, ook al lijkt het soms onmogelijk.

Mijn leven is in Gods handen Quotes

Mijn leven ligt in Gods handen, en ik zeg tegen mezelf dat alles goed komt. God werkt alles uit voor mijn bestwil en zijn glorie. Hij heeft alles onder controle. Mijn leven is in Gods handen. Ik kan dus genieten van het leven omdat het een geschenk is van mijn Vader, die voor mij is en niet tegen mij!

1. Mijn leven ligt in Gods handen. Ik ben veilig en zeker. Gods plannen voor mij zijn goed. Ik vertrouw op de Heer. God zegent mij; mijn hart is standvastig omdat God bij mij is, waar ik ook ga.

2. Mijn leven ligt in Gods handen. Ik weiger me ergens zorgen over te maken; in plaats daarvan werp ik al mijn zorgen op God, want Hij zorgt voor mij. Ik zal niet bezorgd en overstuur zijn; ik zal niet bang zijn.

3. God is zo groot dat Zijn gedachten en gedachten boven mijn hoogste gedachten en wegen staan. Ik zal misschien nooit begrijpen hoe Hij de dingen uitwerkt voor mijn welzijn en zijn glorie, maar ik kan erop vertrouwen dat Hij dat doet omdat mijn leven in zijn hand is, s en de Heer zal voor mij plaats maken.

4. Ik verklaar dat mijn leven in Gods handen ligt, en ik weiger me ergens zorgen over te maken! Filippenzen 4:6-7 zegt: « Wees nergens bezorgd over, maar laat uw verzoeken in alles door gebed en smeking, met dankzegging, aan God weten; en de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaken door Christus Jezus. » Dat is een gebod van de Heer aan zijn kinderen: onze zorgen op Hem afwentelen.

5. Mijn leven is in Gods handen. Ik zal niet vrezen, want God is met mij. Ik vrees niet voor de toekomst. Alle dingen zijn mogelijk bij God, en Hij zal mij redden van elke kwade aanval, want Hij is mijn toevlucht en mijn vesting. Wat er ook gebeurt, God is er, en ik zal volledig in Hem geloven, zodat Hij zal zorgen voor alles wat ik doe en zeg.

6. Mijn leven ligt in Gods handen en dat mag ik nooit vergeten. Het is verbazingwekkend wat er met mijn leven gebeurt als ik dit geloof, want ik begin vrede, vreugde en tevredenheid te financieren. Ook ontdekte ik kracht en sterkte die alles wat we ons hadden kunnen voorstellen te boven gaan.

7. Het gaat erom het juiste perspectief te hebben. Als ik begrijp dat mijn leven in Gods handen ligt en dat mijn leven past in Zijn plan, is er niets dat mij kan doen wankelen of de vrede kan wegnemen die alle begrip te boven gaat. Het is het soort vrede dat elke storm kan doorstaan en elke omstandigheid zinvol kan maken.

8. God heeft mij in Zijn handen omdat ik belangrijk ben voor Hem. Niemand op aarde is belangrijker dan ik voor God (Johannes 3:16). Hij houdt onvoorwaardelijk van mij, zonder voorbehoud of uitzondering. Ik kan niets verkeerd of goed doen om te veranderen hoeveel Hij van mij houdt – zo werkt het gewoon niet bij Hem!

9. Wat een troost is het te weten dat God de controle heeft! » De Bijbel zegt: « De stappen van een goed mens worden door de Heer geordend » (Psalm 37:23). Ik zal dit in gedachten houden, want mijn leven is in Gods handen.

10. God heeft zijn hand op mij vandaag. Hij kent mijn behoeften, en Hij zal ze vervullen. Ik zal nooit bang zijn of me zorgen maken over wat de toekomst zal brengen. Vertrouw op degene die meer van me houdt dan wie dan ook. Hij zal me de genade geven die ik nodig heb om elke situatie vandaag het hoofd te bieden.

11. Mijn leven ligt in Gods handen. Hij is de beste planner. Het is moeilijk, maar Hij heeft dit. Zijn timing is perfect, en Zijn plan is nog beter. Mijn leven ligt in mijn handen.

12. Mijn leven is in Gods handen, dus maak ik me geen zorgen over morgen. Mijn leven is in Gods handen, dus leef ik het met dankbaarheid en liefde. Ik geloof dat je actief en doelbewust moet zijn over waar Hij je naartoe brengt, omdat het opoffering, actie, geloof en hard werken vereist.

13. Mijn leven ligt in Gods handen. Ik vertrouw hem. Hij zal me nooit verlaten of in de steek laten! Alles komt goed. Al loop ik door het dal van de schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen en wat Hij ook beslist, ik zal er blij mee zijn.

14. Mijn leven ligt in Gods handen, want Hij houdt alles bij elkaar. Daarom ben ik niet bezorgd over morgen. God heeft vele vensters met mogelijkheden voor mij geopend. Ik hoef er alleen maar doorheen te kijken en ze door Zijn liefde te laten oplichten.

15. Mijn leven is in Gods handen. Elk deel van mijn leven is in Gods handen. Alles wat ik heb, alles wat ik doe is van Hem. Het is Zijn plan voor ons, en ik leef het ten volle…

16. Mijn leven is in Gods handen. Als ik vandaag zou sterven, weet ik dat mijn leven in Zijn handen is. Hij heeft een doel voor dit seizoen. Zijn timing is perfect, en ik zal Hem vertrouwen, wat er ook gebeurt.

17. Mijn leven ligt in Gods handen. Zijn plannen voor mij zijn goed. Wat Hij doet is juist. Ik weet dat Hij mij langs de juiste paden leidt omwille van zijn naam, dus ik word heel dankbaar wakker…

18. Ik weet dat mijn leven in Gods handen ligt. Hij zal het leiden en laten slagen. Ik vertrouw op Hem! Hij zal mij nooit verlaten of in de steek laten!

19. Wie ben ik om te vragen wat God voor mijn leven in petto heeft? Zolang ik vasthoud aan mijn relatie met God, zal hij me door elke mogelijke situatie leiden. Ik ben een kind van God. Mijn leven is in Gods handen, en ik weet dat mijn leven in Gods handen is.

20. Mijn leven ligt in Gods handen. Hij zal me leiden en de weg wijzen. Ik ben zo gezegend om Hem te mogen dienen. Ik zal leven door het geloof van God, die mij liefhad en zichzelf voor mij gaf.

21. Mijn leven ligt in Gods handen. Ik vertrouw Hem met heel mijn hart en vertrouw niet op mijn verstand. Ik ben niet bang voor morgen, want ik weet dat mijn leven in zijn handen is.

22. Mijn leven ligt in Gods handen, en hij weet hoe hij het beste voor mij kan zorgen. Ik vertrouw op God; Hij is de beste planner. Ik zal mezelf en anderen eraan herinneren dat God nog steeds de controle heeft. Ook al zit ik midden in een storm, mijn leven is in zijn handen.

23. Mijn leven ligt in Gods handen. Hij zorgt voor mij. Ik vertrouw op Zijn liefde en leiding. Ik stop met me zorgen te maken over de toekomst en concentreer me op vandaag. Mijn leven is in Gods handen.

24. Ongeacht de dag, ongeacht de problemen, ik weet dat mijn leven in Gods handen ligt. Ik leef in het moment, laat fouten uit het verleden los en weet dat elke seconde een geschenk van God is.

25. Ik ken niemand die je meer helpt dan God! Hij wist wat Hij deed toen Hij mij schiep. Dat is veel beter dan dat mijn leven in mijn handen ligt.

26. Mijn leven ligt in Gods handen. Hij zal mij leiden op het pad van gerechtigheid omwille van Zijn naam. Ik vertrouw op Hem! Ik maak me geen zorgen over de wereld, want mijn leven is in Zijn handen.

27. Vergeet niet dat mijn leven in Gods handen ligt. Dus kies ik ervoor om opgewonden te blijven over wat Hij vandaag voor mij heeft om morgen tegemoet te treden.

28. Ik weet niet wat de Heer voor mij in petto heeft, maar mijn leven ligt in Zijn handen. Mijn leven is een geschenk van God, en hoe ik het leef hangt van Hem af.

29. Alles gebeurt met een reden. Er valt altijd iets te leren. Blijf geloven en blijf positief. De Heer zal mij dragen door de reis die ik maak.

30. Mijn leven ligt vandaag, morgen en elke dag in Gods handen. Ik rust in Zijn aanwezigheid, want het levenspad bewandelen met mijn Heer is de beste manier om mijn leven te leiden.

31. Mijn leven ligt in Gods handen. Ik wacht geduldig op de Heer. God heeft een uniek plan voor iedereen, ook voor mij. Hij laat me niet achter zonder leiding, kracht en liefde. Ik heb vertrouwen in Hem!

32. Mijn leven ligt in Gods handen. Hij doet alle dingen goed. In zijn handen zijn leven en dood, macht om onze stappen te leiden. De zonneschijn van Gods genade kan zelfs de stormachtigste dag opvrolijken. Ik ben niet bang, want mijn God is bij mij.

33. Sinds ik weet dat mijn leven in Gods handen ligt, leef ik met vrijheidsangst. Ik hoef me niet vast te klampen aan de dingen van deze wereld, want ze zullen allemaal op een gegeven moment van me weggenomen worden. Dus in plaats van mij zorgen te maken over wat morgen zal brengen, vertrouw ik erop dat God in mijn behoeften zal voorzien en mij vandaag in zijn dienst zal gebruiken.

34 Mijn hele leven zal ik mijn leven in de handen van God leggen. Mijn hele leven lang zal ik al mijn wegen aan Hem bekend maken, omdat Gods liefde groter is dan mijn angsten.

35. Mijn leven ligt in Gods handen. Ik word niet uitgeknepen door het leven. Ik ben kneedbaar. Ik ben plooibaar, in staat om een nieuwe vorm aan te nemen en gevormd te worden door de liefde van God.

36. Mijn leven ligt in Gods handen om elke dag met vrede en vreugde tegemoet te treden. Elke dag ben ik gezegend door Zijn liefde, genade en genade, nu en voor altijd. Ik blijf sterk en ga door, zelfs als het moeilijk is. Ik weet dat mijn leven in Gods handen ligt…

37. Mijn leven ligt in Gods handen. Wat er ook op mijn pad komt, het is in Zijn handen en voor Zijn doel, want Hij zal mij nooit meer geven dan ik aankan, en het is Zijn verantwoordelijkheid om het namens mij af te handelen.

38. Mijn leven ligt in Gods handen, en ik zal me geen zorgen maken over morgen. Ik zal in de Heer geloven en het goede doen. Ik zal niet vrezen, want Hij is altijd bij mij. Alles komt goed. Hij heeft een plan voor mij. Hij heeft een droom voor mijn leven. Mijn hoop is op Hem gevestigd.

39. Niet stressen over de kleine dingen in het leven. Mijn leven ligt in Gods handen, en ik vertrouw erop dat hij voor mij zal zorgen.

40. Mijn leven ligt in Gods handen. Daarom ben ik zonder zorgen. God heeft beloofd dat als ik Hem mijn zorgen geef, Hij mij nooit zal verlaten of in de steek zal laten.

41. Het leven is een mysterie. We kunnen niet weten wat de toekomst in petto heeft. Maar één ding weten we zeker: God houdt onze toekomst in zijn handen.

42. Alles wat mij overkomt, gebeurt volgens Gods plan voor mijn leven. Dus kies ik ervoor Gods plan te vertrouwen en positief te zijn, wetende dat alles wat Hij doet – hoe het er aan de buitenkant ook uitziet – altijd voor mijn bestwil is! Amen.

43. God houdt mijn hand vast waar hij me ook heen brengt. De sleutel tot succes is te blijven groeien op alle gebieden van het leven – geestelijk, mentaal, emotioneel en fysiek.

44. Mijn leven ligt in Gods handen, en Hij heeft een beter plan dan ik me ooit kan voorstellen. Het had de beste dag van mijn leven kunnen zijn, maar dat was het niet. Ik ben nu dankbaar voor die dag, want zonder die dag zou ik niet weten hoe goed de beste dag van mijn leven kan zijn.

45. Mijn leven ligt in Gods handen. Hij zal doen wat Hij wil, zelfs als ik het allemaal niet begrijp, want als mijn leven in Gods handen is, maakt het niet uit wat er in mijn leven gebeurt, of het nu goed of slecht is. Het is in goede handen.

46. Ik zal blij zijn als God mijn problemen wegneemt. Ik denk niet dat hij ze zal wegnemen, maar ik vertrouw erop dat hij dat doet. Je hoeft niet bang te zijn. Je bent precies waar je hoort te zijn. Laat mijn leven in uw handen zijn.

47. We vertrouwen op God en zijn geloof om ons leven succesvol te laten zijn. God heeft zijn handen op mijn leven gehad vanaf de dag dat ik geboren ben, en ik geloof dat hij me zal blijven zegenen zolang ik hem blijf vertrouwen.

48. Wandelen met God in goede tijden en zijn aanwezigheid voelen in minder goede tijden. God zal nooit van je zijde wijken. Hij is bij je bij elke stap die je zet.

49. Als het voelt alsof de wereld boven op je neerstort, denk dan aan God en het komt goed. Onthoud dat alle dingen mogelijk zijn door God.

50. Ik heb de zon zien lachen, de maan zien dansen en de sterren langs de hemel zien glijden. De schoonheid van de schepping is niet te vergelijken met wat ik zie als ik in jouw ogen kijk. Wat morgen ook brengt, vandaag ben ik gezegend omdat mijn leven in Gods handen ligt.

Deze Mijn leven is in Gods handen citaten zijn uit liefde geschreven om diepe overtuigingen over God en Zijn Woord uit te drukken. Ze zijn ook geschreven om hoop en bemoediging te geven aan medegelovigen en ongelovigen die op zoek zijn naar Gods doel in hun leven.

Mogen zij u inspireren om een betere vriend en naaste te worden door deze woorden met anderen te delen.