Pas Toe Wat Je Hebt Geleerd Quotes

Apply What You Have Learned Quotes

Je weet wat ze zeggen: oefening baart kunst. Maar er is meer dan dat, en het geldt voor alle aspecten van je leven – niet alleen voor de hobby waar je van houdt. Natuurlijk kun je veel over iets leren door er voor de lol mee te spelen en er gepassioneerd over te zijn, maar als je iets (of wat dan ook) onder de knie wilt krijgen, moet je die vaardigheid steeds weer oefenen.

Leren toepassen maakt het leven zoveel aangenamer en iemand die toepast wat hij heeft geleerd is wijzer dan iemand die kennis heeft maar het niet toepast. Doe altijd aan leren, want leren is een levenslange reis, die nooit eindigt.

Toepassen wat je geleerd hebt is beter. Het maakt je deskundiger en stelt je in staat de wereld om je heen te begrijpen. Leren houdt nooit op, want er zal altijd iets nieuws te leren zijn, zowel binnen als buiten het klaslokaal.

En daarom heb ik deze apply what you have learned citaten hieronder verpakt. Deze citaten zullen je inspireren om de opgedane kennis toe te passen.

Pas toe wat je hebt geleerd Quotes

Toepassen wat je hebt geleerd is een gewoonte van succesvolle mensen. het helpt je om je kennis te implementeren en de opgedane wijsheid te delen. Pas toe wat je hebt geleerd, en anderen zullen je moeten respecteren.

1. Het toepassen van wat je hebt geleerd is niet alleen belangrijk, het is noodzakelijk om een betere versie van jezelf te worden.

2. Pas je kennis toe en denk erover na. Gebruik wat je geleerd hebt om jezelf beter te maken dan je voorheen was.

3. Het toepassen van wat je geleerd hebt op je leven is een effectieve manier om ervoor te zorgen dat je het beste uit elke dag haalt.

4. Niets kan ervaring vervangen, maar je kunt wel toepassen wat je hebt geleerd en jezelf tijd en moeite besparen.

5. Leren van je fouten is krachtig. Bespaar jezelf tijd en moeite door toe te passen wat je hebt geleerd!

6. De beste manier om kennis in daden om te zetten is het geleerde toe te passen. Het is als het winnen van de loterij zonder een lot te kopen.

7. Leren is de enige manier waarop we groeien. Pas toe wat je geleerd hebt en je zult slagen.

8. Degene die niet in staat is het geleerde toe te passen, is als degene die niets geleerd heeft.

9. Het is één ding om te leren, maar het is iets anders om toe te passen wat we leren. Pas altijd toe wat je geleerd hebt.

10. Pas toe wat je geleerd hebt en je leven zal veranderen!

11. Probeer altijd toe te passen wat je hebt geleerd.

12. Je moet toepassen wat je hebt geleerd om erop voort te bouwen.

13. Het punt is niet om in het verleden of de toekomst te blijven hangen, maar om in het moment te leven en toe te passen wat je hebt geleerd.

14. Echt leren gebeurt alleen wanneer we onze geest uitdagen om anders te denken, om het geleerde op andere manieren toe te passen, en soms zelfs om het geleerde in twijfel te trekken.

15. Het is best cool dat als ik een vaardigheid leer en die toepas, het me de rest van mijn leven betaalt.

16. Pas wat je leert toe op jezelf, werk hard, en je zult slagen.

17. Door toe te passen wat je hebt geleerd en daarop voort te bouwen, groei je. Je groeit niet door alleen maar in een klaslokaal te zitten.

18. De sleutel tot leren is toepassen wat je leert.

19. Alles wat je leert wordt toegepast in je leven.

20. Je moet alles wat je geleerd hebt, toepassen op alles wat je doet.

21. Het mooie van toepassen wat we geleerd hebben, is dat niemand het ons kan afnemen.

22. Blijf doen wat je doet, maar laat niemand je opjagen. Neem je tijd en pas wat je geleerd hebt toe op elke stap van het proces.

23. Alles wat we leren heeft zijn waarde, maar het is pas waardevol als we het kunnen toepassen in ons leven.

24. Laat het verleden los en pas toe wat je op school hebt geleerd.

25. Je komt niets te weten door je in je comfortzone te verschuilen; ga naar buiten en pas toe wat je hebt geleerd.

26. Wees altijd hongerig naar kennis en pas het geleerde elke dag toe, want dat is de manier om te blijven groeien!

27. Leren is één ding, maar toepassen wat je geleerd hebt is iets heel anders!

28. Leer van je fouten en pas de lessen die je hebt geleerd toe om in de toekomst nieuwe fouten te maken!

29. Je kunt veel leren van het maken van fouten, dus zorg ervoor dat je die fouten toepast om te voorkomen dat ze in de toekomst opnieuw gebeuren!

30. Iemand die kan toepassen wat hij heeft geleerd, is werkelijk een wijs man. Iemand die het geleerde niet kan toepassen is een dwaas.

31. Het vermogen om te leren en te weten wat juist is, is slechts een deel van wijsheid. Het vermogen om het toe te passen in je leven is echte wijsheid.

32. Als je een wijs man wilt zijn, moet je toepassen wat je geleerd hebt en het deel laten uitmaken van je leven.

33. De enige persoon die opgeleid is, is degene die geleerd heeft te leren en te veranderen.

34. Als je toepast wat je hebt geleerd, zul je nooit meer dezelfde zijn.

35. De meest succesvolle mensen die ik ken passen toe wat ze leren en leren anderen hetzelfde te doen.

36. Als je je leven wilt veranderen, pas dan toe wat je hebt geleerd van iemand die al succes heeft geboekt.

37. De beste manier om iets te leren is niet om het te leren, maar om jezelf te testen door het geleerde toe te passen.

38. Om uw tijd en energie optimaal te benutten, past u toe wat u in het verleden hebt geleerd om in het heden meer te bereiken.

39. Heb een goed karakter, gedraag u goed, verfijn uw vaardigheden en pas toe wat u hebt geleerd.

40. De beste manier om iets te doen is niet gewoon doen en hopen dat het werkt, maar het eerst echt visualiseren en uitspelen in je hoofd.

41. Pas toe wat je hebt geleerd, maar vergeet ook niet toe te passen wat je niet hebt geleerd.

42. Het voelt goed om te weten dat je gebruik maakt van alle kennis die je op school en/of universiteit hebt opgedaan.

43. Het is altijd geweldig om te kunnen toepassen wat je geleerd hebt.

44. Als je angst wilt overwinnen, ga dan niet thuis zitten en erover nadenken. Ga naar buiten en ga aan de slag.

45. Als je niet toepast wat je geleerd hebt, kun je jezelf geen student noemen.

46. Alles wat je leert heeft een doel en elk doel eindigt in succes als je je met toewijding en passie inzet.

47. Ervaring is een harde lerares omdat ze eerst de test geeft en daarna de les.

48. Leer met je oren, luister met je hart, en doe het met passie of helemaal niet.

49. Het is nu algemeen bekend dat het leerproces niet voltooid is totdat we proberen het geleerde toe te passen.

50. De beste manier om te leren is toepassen wat je al geleerd hebt.

51. De beste manier om een betere werknemer te worden is toepassen wat je al geleerd hebt.

52. Wij leren meer van het zoeken naar het antwoord op een vraag en het niet vinden ervan, dan van het leren van het antwoord zelf.

53. Leven is toepassen wat je leert; als je stopt met toepassen om te leren, sterf je.

54. Toepassen wat je leert is het begin van rijkdom en ook toepassen om te leren is het begin van gezondheid.

55. Leren is het begin van spiritualiteit. toepassen en leren is waar het wonderproces begint.

55. Het leven is een aaneenschakeling van lessen die geleefd moeten worden om begrepen te worden.

56. Als je niet toepast wat je hebt geleerd, heb je het niet geleerd.

57. Leren en niet doen is niet leren. Weten en niet doen is niet weten.

58. De enige manier om het geleerde toe te passen is door te doen.

59. Als je iets wilt toepassen, pas dan je verstand toe.

60. De beste manier om te leren is anderen te onderwijzen.

61. De enige persoon die opgeleid is, is degene die heeft toegepast wat hij/zij heeft geleerd. hoe te leren en te veranderen.

62. Het toepassen van leren put de geest nooit uit.

63. Het toepassen van leren is een schat die zijn eigenaar overal volgt.

64. Het verwerven van kennis is geen toeval, maar moet met ijver en toewijding worden nagestreefd.

65. Geen garantie dat doen wat je geleerd hebt altijd succesvol zal zijn, maar het zal je altijd in de goede richting leiden.

66. Sommige mensen willen gewoon de wereld zien branden. Ze willen alles doen wat ze kunnen om iets te vernietigen wat ze niet leuk vinden of begrijpen. De enige manier om ze te stoppen is om ze er niet mee weg te laten komen. Je moet toepassen wat je geleerd hebt en ervoor zorgen dat ze niet slagen.

67. Pas toe wat je hebt geleerd en wat je voor waar hebt aangenomen. Test het in de ervaring van het leven. Als wat je geleerd en geloofd hebt de waarheid is, zal het de test doorstaan.

68. Als je niet kunt toepassen wat je hebt geleerd, is datgene wat je hebt geleerd nutteloos.

69. Als je niet toepast wat je weet, dan heeft wat je weet geen waarde voor je.

70. De beste manier om iets te leren is het te doen. De enige manier om iets te beheersen is het te onderwijzen. En de enige manier om iets te bezitten is het weg te geven.

71. Het mooie van solliciteren om te leren is dat niemand het je kan afnemen.

72. In het echte leven is het toepassen van leren rommelig en complex, en ongelijk verdeeld over tijd en ruimte. toepassen Leren is geen checklist of recept; je hebt flexibiliteit en uithoudingsvermogen nodig.

73. Het doel van onderwijs is niet alleen leren, maar ook het toepassen van het geleerde.

74. Ik vond het belangrijk om van iedereen te leren, ook al is hun aanpak anders dan de jouwe. Ik geloof dat je altijd moet toepassen wat je hebt geleerd.

75. Ik pas liever toe wat ik heb geleerd dan dat ik meer leer over wat ik niet weet.

76. Als je kunt toepassen wat je hebt geleerd, als je de problemen kunt oplossen die anderen niet hebben kunnen oplossen, dan zal je pad helder zijn, ongeacht waar je bent begonnen.

77. Ons is geleerd dat we moeten leren, leren, leren. Waarom pas je in plaats daarvan niet toe wat je geleerd hebt?

78. De essentie van kennis is, haar te hebben, haar toe te passen.

79. De beste manier om te leren is door te doen. Als je ergens goed in wilt worden, moet je er tijd in steken en oefenen tot het een tweede natuur wordt.

80. Een nieuw idee, toegepast met een open geest, kan je leven veranderen.

81. Het is niet genoeg om iets te weten, je moet het ook toepassen.

82. Het enige verschil tussen een sterke en een zwakke geest is dat de sterke geest blijft leren – en toepast wat hij leert.

83. Leren toepassen op jezelf. Krijg alle onderwijs dat je kunt, maar dan, bij God, doe iets. Sta daar niet alleen, maak het waar.

84. Pas het geleerde toe in uw dagelijks leven.

85. Je leert elke dag iets als je oplet.

86. Pas toe wat je geleerd hebt. Leer van je fouten, en pas toe wat je geleerd hebt.

87. Iedereen kan iets leren, maar alleen de wijzen leren van hun fouten en succes.

88. Pas de grondbeginselen toe bij alles wat je doet. Als u de grondbeginselen niet kent, leer ze dan. Als u denkt dat u ze allemaal kent, probeer ze dan opnieuw te leren.

89. Leren toepassen in je leven is een van de krachtigste manieren om gemotiveerd te blijven.

90. Als je je richt op iets dat je wilt, zullen je hersenen zich automatisch op dat ding richten en het uitbreiden.

91. Kennis is macht en het is ook wat ons mensen zo speciaal maakt.

92. Als je altijd een limiet stelt aan alles wat je doet, fysiek of wat dan ook. Het zal zich verspreiden in je werk en je leven. Er zijn geen grenzen. Er zijn alleen plateaus, en daar moet je niet blijven, je moet er overheen gaan.

93. Leren is goed, maar toepassen wat we leren is beter.

94. Je kunt een leerling een dag lang les geven, maar als je hem kunt leren door nieuwsgierigheid te wekken, zal hij het leerproces voortzetten zolang hij leeft.

95. De hele kunst van het onderwijs is slechts de kunst om de natuurlijke nieuwsgierigheid van jonge geesten te wekken om deze vervolgens te bevredigen.

96. Het is belangrijk op te merken dat de overgrote meerderheid van de mensen niet toepast wat zij leren uit boeken, opleidingsseminars of zelfs van coaches. Leren is slechts een voorloper van groei, terwijl een toepassing een katalysator is. Je kunt bijvoorbeeld op Google leren hoe je iets moet doen, maar als je het niet doet, zal het geleerde je niet helpen groeien.

97. Het belang van het toepassen van wat je hebt geleerd, zodat je kunt groeien en gedijen in het leven. Je kunt een mens niets leren; je kunt hem alleen helpen het in zichzelf te vinden.

98. Hoeveel geld of opleiding iemand ook heeft, zijn volledige potentieel zal nooit worden gerealiseerd zolang hij geen zelfdiscipline toepast.

99. De enige constante is verandering. Je moet blijven groeien en toepassen wat je leert, anders blijf je achter.

100. Het meest essentiële onderdeel van een succesvol bedrijf is het vermogen om wat je op een bepaald gebied hebt geleerd toe te passen op andere gebieden.

De wereld verandert voortdurend, en leren houdt nooit op. We leren elke dag door het leven te begrijpen en vervolgens de dingen die we geleerd hebben toe te passen op de verschillende aspecten van het leven.

Als je in staat bent het geleerde toe te passen, betekent dat dat je het echt geleerd hebt. Dat vergt inspanning en discipline. Dit is het soort leren dat je bijblijft omdat je ervoor hebt moeten werken.

Zijn er lessen die u uit dit citaat trekt en die u vervolgens in uw eigen leven toepast?