Trots Op Onze Soldaten

Proud of Our Soldiers Quotes

Een soldaat is een persoon die deel uitmaakt van een leger. Een soldaat kan een dienstplichtige of vrijwillige soldaat zijn, een onderofficier of een officier. Zij zijn degenen die hun leven riskeren om onze vrijheid te beschermen, wat een onbaatzuchtige daad van heldenmoed is, zonder er iets voor terug te vragen.

Alle soldaten die hun leven hebben opgeofferd om onze natie en haar waarden te beschermen zijn onze dappere helden. Zij hebben ontelbare gevechten voor ons gestreden en gewonnen. Daarom is het alleen maar eerlijk dat wij hen eren voor het offer en de zegeningen die zij ons brengen.

Door respect en eer te tonen, bewijzen we hoeveel waardering we hebben voor de dappere mannen en vrouwen die voor dit land hebben gevochten en nog steeds vechten. Soms vergeten we misschien hoezeer zij hun leven riskeren om ons land te beschermen. Dus het minste wat we voor hen kunnen doen is hen eren en dankbaar zijn voor hun onbaatzuchtige daden.

Als u trots bent op onze soldaten, vindt u hieronder enkele verzamelingen patriottische citaten om te laten zien dat we trots zijn op onze soldaten. Veel plezier!

Trots op onze soldaten

Het vergt veel moed en opoffering om te doen wat onze soldaten doen. Onze militairen verdienen het om geëerd en gewaardeerd te worden. De vrijheid en vrijheid die wij genieten is voor een groot deel te danken aan deze moedige mannen en vrouwen van het leger.

1. Soldaten zijn de ware adel van ons land. Dank u allen voor uw dienst, opoffering en toewijding om ons land groot te maken. Patriottisme is liefde voor het land en toewijding aan iemands land.

2. Echte moed is de bereidheid zich op te offeren voor een zaak die groter is dan jezelf. Lafaards sterven vele malen voor hun dood; de dapperen proeven de dood maar één keer. Echt onze soldaten zijn moedig.

3. Onze dappere soldaten zetten elke dag hun leven op het spel om ons te beschermen. Ze durven en winnen. Ze zweten en winnen. Ze plannen en winnen. Ze zijn echte helden en verdienen ons respect. Dank u voor uw dienst!

4. We slapen ‘s nachts rustig in ons bed, alleen omdat de militairen klaar staan om voor ons de kogel op te vangen. Bedankt dat jullie zo toegewijd zijn aan ons land. Je hebt een verschil gemaakt in het leven van iedereen om je heen. We zijn trots op jullie en op alles wat jullie gedaan hebben.

5. Discipline is de ziel van een soldaat. Het maakt kleine aantallen formidabel, zorgt voor succes voor de zwakken en aanzien voor iedereen. We houden van u, bewonderen u en groeten u. Dank u voor uw dienst.

6. Wij zijn er trots op onze troepen en hun moed te steunen en wij zijn dankbaar voor de vrijheid waarvoor zij vechten. Omdat oorlog het grootste kwaad is dat Satan heeft uitgevonden om onze harten en zielen te corrumperen. We moeten onze soldaten eren, maar we mogen oorlog nooit eren.

7. We leven in een wereld met muren en die muren moeten worden bewaakt door militairen met wapens. Buiten het slagveld, zijn dit onze helden. Bedankt voor jullie dienst. Wij groeten u.

8. Een veilige soldaat is beter dan een veilige grens. Groet aan alle mannen en vrouwen die dapper ons land dienen, jullie toewijding is echt bewonderenswaardig.

9. Wij groeten onze altijd parate, altijd sterke militairen! Geen man is een man totdat hij soldaat is geweest.

10. Soms moet je het pistool oppakken om het neer te leggen. Aan onze helden, bedankt voor de vrijheid die ons na aan het hart ligt. We kunnen jullie niet genoeg bedanken. We hebben de beste helden, nietwaar? Ik hou van je, soldaat. Je bent mijn held.

11. Er is geen held voor nodig om mannen het bevel te geven te gaan vechten. Er is een held voor nodig om één van die mannen te zijn die ten strijde trekt. Van degenen die dienen naar degenen die ze beschermen, bedankt, soldaten.

12. Onze strijdkrachten bestaan alleen om ons land veilig te houden, zodat ieder van ons ‘s nachts rustig kan slapen, wetende dat er soldaten aan de poort staan. Trots op jullie, mannen en vrouwen in uniform die jullie land dienen. Dank u voor uw dienst!

13. De ware soldaat vecht niet omdat hij haat wat voor hem ligt, maar omdat hij houdt van wat achter hem ligt. De militairen die zoveel opofferen zijn onze ware helden. Bedankt.

14. Succes in de strijd hangt niet af van hoeveel er komen, maar wie ze zijn. Bedankt soldaten voor wie jullie zijn.

15. We eren onze militairen die hun leven hebben opgeofferd om onze vrijheid te verdedigen. Het is bijna de moeite waard om in het leger te zitten voor de vreugde die vrijheid geeft.

16. Al onze helden verdienen de hartelijke groeten. Ik hou van het leger als instituut en alles waar ze voor staan.

17. De moed van een soldaat is de meest voorkomende eigenschap van de menselijke natuur en de goedkoopste. Zo dankbaar voor hen die hun leven op het spel zetten om onze vrijheid en manier van leven te verdedigen. Bedankt!

18. Een soldaat die zijn leven verliest voor zijn land zal het krijgen. We vieren hen die dienen, zodat wij vrij kunnen zijn om lief te hebben.

19. In het leger zijn is hoop. Het is medeleven. Het is uitmuntendheid. Het is moed. We zijn er trots op jullie gediend te hebben. Je hebt ons echt gediend. Bedankt voor de bescherming!

20. Zij voeren oorlog zodat wij in vrede kunnen leven. Jullie zijn onze helden. Bedankt voor jullie dienst. Onze helden, onze soldaten.

21. Nederlaag brengt ergere dingen dan wat er ooit in een oorlog kan gebeuren. Als we eenmaal een oorlog hebben is er maar één ding te doen. Hij moet gewonnen worden. We groeten allemaal onze troepen, die de oorlog elke keer voor ons winnen. Bedankt.

22. We zijn allemaal gewone mensen en weten niet hoe ver we kunnen gaan zonder onze helden. De helden van onze natie die hebben gevochten en gediend met eer, bravo. Wij groeten u.

23. Het zaad van de vrijheidsboom is het bloed van de patriot. Heil aan onze militairen, die ons land veilig houden.

24. Een goed leger lokt geen oorlog uit. Het is de zekerste garantie voor vrede. Bedankt dat jullie ons altijd veilig houden en ons land met eer dienen. Ik hou van jullie, soldaten.

25. Een liter bloed wordt gered door een liter zweet. We zijn er trots op onze troepen te steunen. Dank u voor alles wat u doet om ons te beschermen en te dienen.

26. Een schip zonder mariniers is als een kledingstuk zonder knopen. Zo is een land zonder soldaat ook. Wij staan achter onze troepen en zijn dankbaar voor hun dienst aan ons land.

27. Echte moed is bang zijn, en doorgaan en je werk doen, zelfs te midden van oorlog. Petje af voor onze mannen en vrouwen in uniform. Wij groeten u!

28. Wij respecteren elke soldaat, uit elk land, die naast ons dient in het zware werk van de geschiedenis. Ons lieve land is dankbaar en onze natie zal niet vergeten. Jullie worden niet vergeten. Dank u voor alles wat u doet.

29. Een echte held is iemand die zijn of haar leven heeft gegeven voor iets groters dan zichzelf. We zijn trots op onze soldaten.

30. We nemen vaak voor lief wat onze dankbaarheid het meest verdient. We danken al onze troepen voor hun moed en opoffering om ons veilig te houden.

31. Ik kan niet wachten op de parade om onze militairen en eerste hulpverleners te eren met een bedankje aan allen die ons land dienen en ons veilig houden.

32. Een soldaat houdt van zijn land op zijn best en streeft ernaar het het beste te maken. Bedankt voor uw dienst aan uw land en voor het beschermen van onze vrijheden hier thuis. Wij waarderen alles wat u doet!

33. Een goede soldaat heeft discipline, zelfrespect, trots op zijn eenheid en zijn land, en een groot plichtsbesef tegenover kameraden en meerderen. Wij zijn gezegend en trots op onze strijdkrachten. Dank u voor uw dienst.

34. De militaire macht van een land vertegenwoordigt zijn nationale kracht. Alleen als het zijn militaire kracht in alle opzichten opbouwt, kan het zich ontwikkelen tot een bloeiend land. Dank aan onze dappere mannen en vrouwen in uniform voor hun onbaatzuchtige opoffering. We zijn dankbaar om hen als helden te hebben.

35. Je hoeft geen soldaat te zijn om mannen in de strijd te bevelen, maar je moet een echte soldaat zijn om een van die mannen in de strijd te zijn. Een staande ovatie van ons allen voor jullie militairen. We zijn trots dat jullie weer veilig thuis zijn.

36. Een land zonder haar soldaten zou zijn als God zonder zijn engelen. Een groot applaus voor alle mannen en vrouwen in uniform, jullie zijn onze ware helden.

37. Dappere soldaten zegevieren in de oorlog net zoals dappere mannen zich verheugen in tegenspoed. Wij groeten onze hardwerkende mannen en vrouwen die dit land dienen! We zijn zo trots om jullie als buren en vrienden te hebben.

38. Want zonder onze soldaten, zullen er geen andere rechten zijn om te bewaken. Ons land dienen is geen geringe prestatie. We nemen onze hoed voor je af, soldaat.

39. Soldaten zijn zij die essentiële vrijheden opgeven voor tijdelijke veiligheid. Dank aan onze mannen en vrouwen voor hun eervolle dienst. Het is een eer om jullie in onze gemeenschap te hebben!

40. Soldaten kunnen soms beslissingen nemen die slimmer zijn dan de orders die ze hebben gekregen. Vandaag erkennen we onze strijdkrachten voor de helden die ze zijn. Bedankt voor jullie dienst!

41. Het leger is meer een doodvonnis. Dank aan hen die dienen en gediend hebben. Wij groeten u. Ga door en schitter.

42. De kracht van de soldaat is zijn wapen. Dank aan onze dappere soldaten. We zijn trots op jullie offers. Dank u en God zegene ons dierbaar land.

43. Het offer van een echte soldaat wordt gewoon een verhaal voor mensen. Aan alle dappere mannen en vrouwen die vechten voor onze vrijheid, bedankt voor wat jullie doen. We zijn er trots op naast jullie te staan in de strijd om onze waarden hoog te houden.

44. We genieten van onze tijd omdat soldaten hun tijd opofferen. Dank u voor uw dienst en opoffering, als we hen herdenken die alles gaven om onze vrijheid te beschermen. Een applaus voor onze militairen.

45. Oorlog stelt extreem hoge eisen aan de kracht en zenuwen van de soldaat. In het veld of thuis, we zijn trots op onze troepen. Dank u voor uw dienst. Ik ben trots op ons leger!

46. Er is niets sterker dan het hart van een soldaat. Dank aan alle dappere mannen en vrouwen die onze vrijheid in het buitenland beschermen. We zijn trots op jullie en dankbaar.

47. Dapperheid is de enige zijn die weet dat je bang bent.

48. Jullie zijn onze dappere soldaten, en we zijn trots om jullie te groeten.

49. Volharding is geen lange race; het zijn vele korte races achter elkaar. We kunnen onze militairen niet genoeg bedanken voor hun dienst en opofferingen. Happy Military Appreciation Month!

50. Er is geen eer in het sturen van mannen om te sterven voor iets waar je zelf niet eens voor vecht. Goedemorgen aan alle echte mannen en vrouwen met een uniform. Jullie zijn onze helden!

51. Militaire dialoog en diplomatie zijn de enige garanties voor duurzame vrede. We zijn zo dankbaar voor jou en je dienst. Bedankt dat je ons veilig houdt.

52. Geen man heeft recht op de zegeningen van vrijheid, tenzij hij waakzaam is in het behoud ervan. Wees trots op je soldaat. Zorg voor ze en waardeer ze voor alles wat ze doen!

53. Een held zijn is angst trotseren als de plicht de handschoen werpt naar het lot, als eer geen compromis durft te sluiten met de dood. Bedankt voor uw dienst aan uw land en voor het beschermen van onze vrijheden hier thuis. Wij waarderen alles wat u doet!

54. De dapperen sterven nooit, al slapen ze in stof: Hun moed zorgt voor duizend levende mannen. Kan niet wachten op de parade om onze militairen en eerste hulpverleners te eren met een grote dank aan allen die ons land dienen en ons veilig houden.

55. Echt patriottisme is niet goedkoop. Het gaat over het nemen van een eerlijk deel van de last om het land draaiende te houden. We zijn trots op onze strijdkrachten! Gezegend en trots om onze strijdkrachten te groeten. Bedankt voor jullie dienst.

56. Dank aan onze dappere mannen en vrouwen in uniform voor hun onbaatzuchtige opoffering, we zijn dankbaar dat we hen als helden hebben.

57. Ik zie je op de tribune en ik zwaai naar je.

58. De natie die zijn verdedigers vergeet, zal zelf vergeten worden. Een staande ovatie van ons allen hier bij de militaire waarderingswedstrijd voor onze militairen. We zijn trots dat ze veilig thuis zijn.

59. Zij die nergens voor staan, vallen voor alles. Dank u soldaten voor uw standvastigheid. Jullie maken ons trots.

60. Heldhaftig zijn is moedig genoeg zijn om ergens voor te sterven; inspirerend zijn is gek genoeg zijn om een beetje te leven. Wij groeten hen die ons land dienen en de offers die zij brengen om onze vrijheid te beschermen.

61. Geen soldaat overleeft duizend kansen. Maar elke soldaat gelooft in kans en vertrouwt op zijn geluk. Een groot applaus voor alle mannen en vrouwen in uniform, jullie zijn onze ware helden.

62. Een gebrek aan gezond verstand eindigt meestal in een heldendaad, zoals de soldaat die op de granaat duikt zodat anderen blijven leven. Bedankt dat u ons elke dag beschermt tegen alle gevaren die we kunnen tegenkomen.

63. We eren onze militairen die hun leven hebben opgeofferd om onze vrijheid te verdedigen. Het is bijna de moeite waard om in het leger te zitten voor de vreugde die vrijheid geeft.

64. Al onze helden verdienen de hartelijke groeten. Ik hou van het leger als instituut en alles waar ze voor staan.

65. De moed van een soldaat is de meest voorkomende eigenschap van de menselijke natuur en de goedkoopste. Zo dankbaar voor hen die hun leven op het spel zetten om onze vrijheid en manier van leven te verdedigen. Bedankt!

66. Een soldaat die zijn leven verliest voor zijn land zal het krijgen. We vieren hen die dienen, zodat wij vrij kunnen zijn om lief te hebben.

67. In het leger zijn is hoop. Het is medeleven. Het is uitmuntendheid. Het is moed. We zijn er trots op jullie gediend te hebben. Je hebt ons echt gediend. Bedankt voor de bescherming!

68. Zij voeren oorlog zodat wij in vrede kunnen leven. Jullie zijn onze helden. Bedankt voor jullie dienst. Onze helden, onze soldaten.

69. Nederlaag brengt ergere dingen dan wat er ooit in een oorlog kan gebeuren. Als we eenmaal een oorlog hebben is er maar één ding te doen. Hij moet gewonnen worden. We groeten allemaal onze troepen, die de oorlog elke keer voor ons winnen. Bedankt.

70. We zijn allemaal gewone mensen en weten niet hoe ver we kunnen gaan zonder onze helden. De helden van onze natie die hebben gevochten en gediend met eer, bravo. Wij groeten u.

71. Het zaad van de vrijheidsboom is het bloed van de patriot. Heil aan onze militairen, die ons land veilig houden.

72. Een goed leger lokt geen oorlog uit. Het is de zekerste garantie voor vrede. Bedankt dat jullie ons altijd veilig houden en ons land met eer dienen. Ik hou van jullie, soldaten.

73. Een liter bloed wordt gered door een liter zweet. We zijn er trots op onze troepen te steunen. Dank u voor alles wat u doet om ons te beschermen en te dienen.

74. Een schip zonder mariniers is als een kledingstuk zonder knopen. Zo is een land zonder soldaat ook. Wij staan achter onze troepen en zijn dankbaar voor hun dienst aan ons land.

75. Echte moed is bang zijn, en doorgaan en je werk doen, zelfs te midden van oorlog. Petje af voor onze mannen en vrouwen in uniform. Wij groeten u!

76. Wij respecteren elke soldaat, uit elk land, die naast ons dient in het zware werk van de geschiedenis. Ons lieve land is dankbaar en onze natie zal niet vergeten. Jullie worden niet vergeten. Dank u voor alles wat u doet.

77. Een echte held is iemand die zijn of haar leven heeft gegeven voor iets groters dan zichzelf. We zijn trots op onze soldaten.

78. We nemen vaak voor lief wat onze dankbaarheid het meest verdient. We danken al onze troepen voor hun moed en opoffering om ons veilig te houden.

79. Ik kan niet wachten op de parade om onze militairen en eerste hulpverleners te eren met een bedankje aan allen die ons land dienen en ons veilig houden.

80. Een soldaat houdt op zijn best van zijn land en streeft ernaar het het beste te maken. Bedankt voor uw dienst aan uw land en voor het beschermen van onze vrijheden hier thuis. Wij waarderen alles wat u doet!

81. Een goede soldaat heeft discipline, zelfrespect, trots op zijn eenheid en zijn land, en een groot plichtsbesef tegenover kameraden en meerderen. Wij zijn gezegend en trots op onze strijdkrachten. Dank u voor uw dienst.

82. De militaire macht van een land vertegenwoordigt zijn nationale kracht. Alleen als het zijn militaire kracht in alle opzichten opbouwt, kan het zich ontwikkelen tot een bloeiend land. Dank aan onze dappere mannen en vrouwen in uniform voor hun onbaatzuchtige opoffering. We zijn dankbaar om hen als helden te hebben.

83. Je hoeft geen soldaat te zijn om mannen in de strijd te bevelen, maar je moet een echte soldaat zijn om een van die mannen in de strijd te zijn. Een staande ovatie van ons allen voor jullie militairen. We zijn trots dat jullie weer veilig thuis zijn.

84. Heil aan de ongelooflijke vrouwen en mannen in dienst van ons land.

85. De dapperste van de dapperen. Onze soldaten vechten voor vrijheid, en toch leren ze ons om vrij te zijn. Dank aan onze troepen voor hun toewijding, moed en opoffering voor de vrijheid van ons land.

86. Een soldaat leeft altijd voor de volgende slag omdat hij weet dat er voor die slag onmogelijke veranderingen kunnen plaatsvinden. Dank aan onze militaire mannen en vrouwen die de vrijheid beschermen waardoor wij dit kunnen plaatsen.

87. Wij groeten onze hardwerkende mannen en vrouwen die dit land dienen! We zijn zo trots om jullie als buren en vrienden te hebben.

88. Geen soldaat overleeft duizend kansen. Ons land dienen is geen geringe prestatie. We nemen onze hoed voor je af, soldaat.

89. Op het slagveld belooft het leger geen soldaat achter te laten. Als natie, laat het onze belofte zijn dat wanneer ze thuiskomen, we geen veteraan achterlaten. We zijn er trots op dat zoveel moedige mannen en vrouwen voor ons land vechten. Dank u voor alles wat u doet.

90. De prijs van vrijheid is altijd hoog, maar soldaten hebben er altijd voor betaald. We zullen nooit één pad kiezen, en dat is het pad van overgave of onderwerping. Dank aan onze mannen en vrouwen voor hun eervolle dienst. Het is een eer om jullie in onze gemeenschap te hebben!

91. Als je anderen inspireert om meer te dromen, meer te leren, meer te doen en meer te worden, ben je een leider. Vandaag erkennen we onze strijdkrachten voor de helden die ze zijn. Bedankt voor jullie dienst!

92. Een land zonder haar soldaten zou zijn als God zonder zijn engelen. Een groot applaus voor alle mannen en vrouwen in uniform, jullie zijn onze ware helden.

93. Dappere soldaten zegevieren in de oorlog net zoals dappere mannen zich verheugen in tegenspoed. Wij groeten onze hardwerkende mannen en vrouwen die dit land dienen! We zijn zo trots om jullie als buren en vrienden te hebben.

94. Want zonder onze soldaten, zullen er geen andere rechten zijn om te bewaken. Ons land dienen is geen geringe prestatie. We nemen onze hoed voor je af, soldaat.

95. Soldaten zijn zij die essentiële vrijheden opgeven voor tijdelijke veiligheid. Dank aan onze mannen en vrouwen voor hun eervolle dienst. Het is een eer om jullie in onze gemeenschap te hebben!

96. Soldaten nemen soms beslissingen die slimmer zijn dan de orders die ze hebben gekregen. Vandaag erkennen we onze strijdkrachten voor de helden die ze zijn. Bedankt voor jullie dienst!

97. Het leger is meer een doodvonnis. Dank aan hen die dienen en gediend hebben. Wij groeten u. Ga door en schitter.

98. De kracht van de soldaat is zijn wapen. Dank aan onze dappere soldaten. Voor jullie offers, we zijn trots op jullie. Dank u en God zegene ons dierbaar land.

99. Het offer van een echte soldaat wordt gewoon een verhaal voor mensen. Aan alle dappere mannen en vrouwen die vechten voor onze vrijheid, bedankt voor wat jullie doen. We zijn trots om naast jullie te staan in de strijd om onze waarden hoog te houden.

100. We genieten van onze tijd omdat soldaten hun tijd opofferen. Dank u voor uw dienst en opoffering, als we hen herdenken die alles gaven om onze vrijheid te beschermen. Een applaus voor onze militairen.

Wanneer we onze steun betuigen aan onze soldaten met behulp van deze trots op onze soldaten citaten, is het onze manier om te laten zien hoe trots we zijn op het werk dat ze doen, omdat ze gewaardeerd moeten worden.

Vergeet niet deze pagina te becommentariëren en te delen. Ter ere van de offers die deze militairen voor ons brengen.